Wielkanoc 2014

Eugeniusz Get-Stankiewicz, Zrób to sam, w zbiorach Muzeum Narodowego we Wroc³awiu