"EMILIA"

Warszawa, 11 kwietnia 2015 roku


HOME || EVENTS || TRAVELS

fot. Jan Woreczko


 

Wystawa prac Andrzeja Wróblewskiego w  Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

 

EMILIA
Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Plakat polski (tuż obok)
Andrzej Wróblewski

Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski
Plakat polski

Bajka!

...sztuka?!

sztuka!?
sztuka!?
sztuka!?
sztuka!?
sztuka!?
sztuka!?

Ach... Wróblewski!!

Wróblewski
Wróblewski

2.
strona
obrazu

Druga strona obrazu
Druga strona obrazu
Druga strona obrazu

3.
strona
obrazu

Trzecia strona obrazu
Trzecia strona obrazu
Trzecia strona obrazu
Trzecia strona obrazu
Trzecia strona obrazu
Trzecia strona obrazu
Trzecia strona obrazu
Trzecia strona obrazu
Trzecia strona obrazu

Copy, copy...

Copy, copy...
Copy, copy...
Copy, copy...
Copy, copy...

Miasto

Miasto
Miasto
Miasto