Statystyki spadków (TKW)


Wykres rozkładu TKW (skala logarytmiczna)


# – TKW
2 – ≤0,10 g
1 – (0,10–0,215] g
0 – (0,215–0,464] g
2 – (0,464–1,00] g
3 – (1,00–2,15] g
3 – (2,15–4,64] g
4 – (4,64–10,0] g
8 – (10,0–21,5] g
25 – (21,5–46,4] g
25 – (46,4–100] g
52 – (100–215] g
83 – (215–464] g
116 – (464–1000] g
162 – (1,00–2,15] kg
158 – (2,15–4,64] kg
123 – (4,64–10,0] kg
110 – (10,0–21,5] kg
68 – (21,5–46,4] kg
41 – (46,4–100] kg
32 – (100–215] kg
17 – (215–464] kg
3 – (464–1000] kg
3 – (1,00–2,15] MT
1 – (2,15–4,64] MT
0 – (4,64–10,0] MT
0 – (10,0–21,5] MT
1 – >21,5 MT

Zakresy mas zostały tak dobrane, aby w skali logarytmicznej zachować równe przedziały, tzn.: ≤0,10 g, (0,10–0,22 g], (0,22–0,46 g], ..., (100–215 g], (215–464 g], (464–1000 g], ..., (10–21,5 MT], powyżej 21,5 MT.

 

Jak należało się spodziewać ze statystycznego charakteru rozkładu mas meteoroidów, rozkład TKW jest podobny do rozkładu Gaussa.

 

Dane o TKW dla 1043 spadków, dla 32 przypadków nie są znane ich TKW.

Przykładowo: spadków o TKW w przedziale 1,00–2,15 kg było 162.

 

Średnie TKW spadku to nieco ponad 48 kg, a średnia ważona 3,74 kg.

 

Sumaryczna masa wszystkich spadków: 50137 kg (bez Sikhote-Alin – 27137 kg).

 

typ % masy (i bez Sikhote-Alin) meteorite falls statistic, TKW
chondryty H 20,73% (38,31%)
chondryty L 12,04% (22,24%)
chondryty LL, L/LL, H/L 5,39% (9,96%)
enstatytowe 0,49% (0,90%)
węgliste 5,21% (9,63%)
PACH 0,01% (0,01%)
ACHA 2,42% (4,47%)
HED 1,45% (2,69%)
SNC 0,07% (0,14%)
kamienno-żelazne 1,79% (3,31%)
żelazne 50,11% (7,82%)
pozostałe
(stone-uncl, OC, RUM, K
)
0,29% (0,52%)

 

 

Największe (powyżej 1 tony) spadki to deszcze:

  • meteorytu żelaznego Sikhote-Alin (IIAB). Największy całkowity okaz ~1700 kg. Rzeczywista masa wszystkich zebranych do dziś okazów znacznie przekracza podane 23 tony;

  • meteorytu kamiennego Jilin (H5), który swoje wielkie TKW zawdzięcza dwóm największym okazom o masie 1170 kg (1770 kg wraz z odłamkami) i 400 kg. Elipsa spadku miała ok. 500 km2;

  • chondrytu węglistego Allende (CV3) o elipsie rozrzutu 10x50 km, największy okaz miał 110 kg;

  • meteorytu Kunya-Urgech (H5), który nie spadł w postaci deszczu. Z krateru o średnicy 6 m i głębokości 4 m wydobyto kamień o masie ~900 kg i wiele jego odłamków, w sumie ~1100 kg;

  • aubrytu Norton County (AUB), który spadł na dużym obszarze w postaci wielu małych odłamków, ale największy okaz miał około 1 tony (!), a drugi co do wielkości "tylko" 59,6 kg.

 

Najmniejsze spadki (dla małych wartości TKW podane wielkości są często wagą zachowanych okazów, a nie TKW spadku!):

  • o wiarygodnym TKW (<50 g): Vilna (0,1 g, L5) – 0,1 g; Revelstoke (1,0 g, CI1); Ras Tanura (6,1 g, H6); Tonk (7,7 g, CI1); Piancaldoli (13,1 g, LL3.4); Banswal (14,0 g, H); Barntrup (17,0 g, LL4); Kutais (23,04 g, H5); Maribo (25,8 g, CM2); Tomiya (27,5 g, H4/5); Galim (b) (28,0 g, EH3/4-an); Dunbogan (30,0 g, L6); Medanitos (31,0 g, EUC cm); Galim (a) (36,1 g, LL6); ...

  • o których wiadomo, że TKW jest zaniżone (<20 g): Yoshiki (0,1 g, stone) ?; Hachi-oji (0,2 g, H?) ?; Chail (0,5 g, H6), spadło 13,6 kg, tylko 0,5 g się zachowało; Delhi (0,8 g, L5), miał 450 g, ale zachowało się 0,8 g; Natal (1,4 g, stone), kawałek większego; Perth (2,0 g, LL5), było 7 kamieni; Niger (L6) i Niger (LL6), te same?; Yambo (4,0 g, H5) ?; Kusiali (5,0 g, L6) ?; Caratash (8,0 g, LL6), był "wielki jak melon"; Patti (12,0 g, iron) ?; Tunguska (13,4 g, unknown) ??; Bethlehem (13,9 g, H), jak "gołębie jajko"; Bhagur (18,0 g, L6), nie rozpoznana masa; Nagaria (20,0 g, EUC cm), spadło 11,8 kg w obitych fragmentach, ale zachowało się tylko 20 g; ...

  • inne: Barnaul (23,2 g, H5), był to deszcz meteorytów; St. Mary's County (24,3 g, LL3.3), duży okaz zaginął; Vago (40,0 g, H6), spadło dużo; ...

 

Wykres rozkładu TKW wszystkich obserwowanych spadków (dla 32 spadków nie są znane ich TKW)

 

Sources: MBD; Jensen+ 2008

meteorite falls statistic, number of falls, TKW, total known weight

 

Page update: 2013-02-21 16:09