Liczba obserwowanych spadków w latach 1600–1799 (na czerwono oznaczono spadki polskie)

 

Sources: MBD; Jensen+ 2008

annual meteorite fall rate, period 1600-1799