Liczba obserwowanych spadków w latach 1600–2004 (w przedziałach 5-cio letnich)

 

Na wykresie jest błędna data spadku meteorytu El Idrissia z 1989 roku (błędnie przyjęto 1998 rok)

 

Sources: MBD; Jensen+ 2008

meteorite falls statistic, annual meteorite fall rate, period 1600-2004