Liczba obserwowanych spadków w latach 1800–2008 (z dopasowanym wielomianem 5-go stopnia w celu ukazania trendu zmian liczby spadków)

W rekordowym 1933 roku było 17 (19?) spadków: Athens, Banten, Brient, Chajari, Cherokee Springs, Dyarrl Island, Malaga, Malvern, Noyan-Bogdo, Pasamonte, Pervomaisky, Pesyanoe, Phum Sambo, Po-wang Chen, Repeev Khutor, Sioux County, Zemaitkiemis. W katalogach meteorytów są wymieniane jeszcze dwa znaleziska z USA, o których sądzi się, że są to spadki z 1933 roku, Willard (b) i Elton. Może jednak w roku 1933 było 19 spadków?!?!

 

Na wykresie jest błędna data spadku meteorytu El Idrissia z 1989 roku (błędnie przyjęto 1998 rok)

 

Sources: MBD; Jensen+ 2008

meteorite falls statistic, annual meteorite fall rate, period 1800-2008