Animowana mapa z lokalizacją obserwowanych spadków (stan na początek 2008 roku)  «
 
... ruch kursorem nad obrazkiem wyświetla spadki

(... move cursor into image to see meteorite falls)

meteorite falls statistic versus population density, World
Mapa gęstości zaludnienia [liczba osób na km2] (population density [people per km2]), sporządzona przez NASA, obrazuje stan w 1994 roku (źródło: http://visibleearth.nasa.gov).
Wersja w pełniej rozdzielczości; 4500x2300 px (uwaga: duże pliki!!)

 

Rozkład obserwowanych spadków vs gęstość zaludnienia na Ziemi
 
Dla komputerów o "słabszej grafice" – podział na poszczególne kontynenty
Europa
meteorite falls statistic versus population density Europe
Afryka
meteorite falls statistic versus population density Africa
Azja
meteorite falls statistic versus population density Asia
Australia
meteorite falls statistic versus population density Australia
Ameryka Północna
meteorite falls statistic versus population density North America
Ameryka Południowa
meteorite falls statistic versus population density South America
Narysowałem animowaną mapę wszystkich spadków na podkładzie mapy gęstości zaludnienia Ziemi. Jak się należało spodziewać, spadki obserwowane są tam, gdzie są ludzie – świadkowie zdarzenia.
  Jest faktem oczywistym, że istnieje silna korelacja pomiędzy gęstością zaludnienia a ilością zaobserwowanych spadków. Na terenach Antarktydy, Grenlandii, Alaski, puszczy Amazońskiej, Sahary, północnej Kanady i Syberii oraz interioru Australii, gdzie brak obserwatorów, nie zaobserwowano praktycznie spadków (pojedyncze przypadki są związane z istnieniem na tych terenach miast lub jakiś ośrodków przemysłowych lub zjawisko zostało zaobserwowane z daleka). Na terenie Europy, Japonii i USA, gdzie gęstość zaludnienia jest wysoka i względnie równomierna, zaobserwowano najwięcej spadków. W Indiach, Bangladeszu, we wschodnich prowincjach Chin i na Jawie, gdzie gęstość zaludnienia jest bardzo duża, nie obserwuje się znacząco więcej spadków (to spostrzeżenia może być lekko zafałszowane faktem małej 'świadomości' ludzi na terenach ubogich i zacofanych – np. Azja i Afryka). Brak zwiększającej się liczby obserwowanych spadków ze wzrostem gęstości zaludnienia, może sugerować, że istnieje pewna maksymalna, graniczna wartość gęstości, przy której nie obserwuje się więcej spadków, bo 'wszystkie' (!) spadki zostały zaobserwowane. Czyli można się pokusić o wyznaczenie rzeczywistej liczby spadków (NR), które rocznie docierają do powierzchni Ziemi, część z nich zostaje zaobserwowana, a pozostała większość ląduje niezauważona na pustkowiach, pustyniach lub w morzach i oceanach.

>> W budowie!! <<

 

 

Page update: 2012-04-09 20:25