Metoda 4M – set IRIS   (Update: 23-02-2021 00:22)


Testy metod na zbiorze IRIS


 

set IRIS

Ellipse (pairs)

  

set IRIS

3D

  

set IRIS

Voronoi (IRIS training)

  

set BASE - Voronoi diagram

Voronoi diagram. Wykres zainspirowany opisywanymi w literaturze pomysłami prostego podziału przestrzeni cech na rozłączne obszary zawierające meteoryty tylko jednego typu. Pierwotnie pomysł zaproponował Verma et al., a nadal rozwija go Oshtrakh et al.
(wykres sporządzony w pakiecie statystycznym R)

set BASE - Voronoi diagram (worm ;-)

Specjalnie dla naszych miłych Pań - "robak Woronoja"

  

density (Application of Mössbauer spectroscopy, multidimensional discriminant analysis, and Mahalanobis distance for classification of equilibrated ordinary chondrites) box (Application of Mössbauer spectroscopy, multidimensional discriminant analysis, and Mahalanobis distance for classification of equilibrated ordinary chondrites)

Density plot
Box and whisker plot
(wykres sporządzony w pakiecie statystycznym R)

  

set IRIS set IRIS

Principal Component Analysis (PCA)

  

set IRIS - k-medoids

k-medoids clustering

  

set IRIS - optimal number of clusters

Optimal number of clusters

  

set IRIS - PCA vs. k-medoids

PCA vs. k-medoids clustering

  

set IRIS - pie

BASE points classification (pie)
Rewelacyjna trafność klasyfikacji!

Tabela z wynikami klasyfikacji.

  

set IRIS

complete

set IRIS

Ward.D

set IRIS

Ward.D2

set IRIS

single

set IRIS

average (UPGMA)

set IRIS

mcquitty (WPGMA)

set IRIS

median (WPGMC)

set IRIS

centroid (UPGMC)

Cluster Analysis

  

set IRIS

complete

set IRIS

Ward.D

set IRIS

Ward.D2

set IRIS

single

set IRIS

average (UPGMA)

set IRIS

mcquitty (WPGMA)

set IRIS

median (WPGMC)

set IRIS

centroid (UPGMC)

Cluster Analysis + k-medoids

 


Page since: 2020-03

Page update: 2021-02-22 12:14