CAI, inkluzja wapniowo-glinowa
(CAI, calcium-aluminium inclusion«

 

CAI – białe amebowate w kształcie formy znajdowane w prymitywnych chondrytach, szczególnie chondrytach węglistych typu CV i CO (nawet do 20vol.%), ich rozmiar często wynosi nawet kilka milimetrów. Materiał wysokotemperaturowy, zbudowany z trudnotopliwych krzemianów i tlenków Ca, Al i Ti. Najstarsza znana materia w Układzie Słonecznym (wiek inkluzji oblicza się na 4,567 mld lat i są one o 2–3 miliony lat starsze od najstarszych chondr). Więcej w Słowniku.

 

Ameboidalne struktury CAI w chondrycie węglistym NWA 4964 typu CK (fotografie za zgodą autora: PolandMet.com)

NWA 4964, CAI inkluzja wapniowo-glinowa (CAI, calcium-aluminium inclusion)

Przekrój meteorytu NWA 4964 z widocznymi dwiema dużymi inkluzjami CAI

CAI inkluzja wapniowo-glinowa (CAI, calcium-aluminium inclusion)

 

 Inkluzje CAI w chondrycie węglistym Allende* typu CV3.2 Ox (fot. własne)

Allende, CAI inkluzja wapniowo-glinowa

Źródła (sources)


Marcin Cimała, PolandMet.com

 

                                 

Page since: 2015-07

Page update: 2015-07-19 20:32