Sprawdź czy znalazłeś meteoryt!


Test należy zacząć w punkcie START! (rozpoczęcie testu w innym punkcie schematu nie ma sensu)  - jeśli zaczniesz np. w punkcie „Czy widziałeś jak obiekt spadał na ziemię?” to znaczy, że nie postępujesz logicznie . Jeśli widziałeś, jak kamień spadł i DODATKOWO spełnia on kryteria wymienione w artykule Identyfikacja meteorytów to masz na 99,99% meteoryt! Nie inaczej.