Metoda 4M – nowe dane  «    (Update: 20-02-2021 15:07)


brudnopis/notatnik


Procentowości podwidm mössbauerowskich chondrytów zwyczajnych zmierzone i wprowadzone do Bazy, ale też takie nie wprowadzone (brak szczegółowych danych, wyniki nie potwierdzone, ..., dziwne).

 

Meteoryt utarcie ** (wynik) / pomiar / fit oliwin piroksen metal troilit chromit Fe3+ uwagi
(czerwone -> w Bazie)
NWA 6255 (L5) 02.2021 utarty; od MC
NWA KSLK (?) 02.2021 utarty; od ŁK, zagadka
NWA 12676 (h5) 02.2021 utarty; od ŁK (Melt i Relict)
NWA 823 (L4) 02.2021 utarty; od J.Wójcika
Tamdakht (H5) 01.2021 utarty; od J.Morysa
Chug Chug 056 (H5) 01.2021 utarty
Ozerki (L6) 01.2021 utarty
Juancheng (H5) 12.2020 utarty
Djoumine (H5-6) 12.2020 utarty
Chergach (H5) 12.2020 utarty
Kilabo (LL6) 12.2020 utarty
Bensour (LL6) 11.2020 utarty
Park Forest (L5) 11.2020 mierzony
El Hammami (H5) 11.2020 mierzony
Carancas (H4-5) 11.2020 mierzony
Tuxtuac (LL5) 11.2020 mierzony
NWA 823 (L4) 11.2020 W2, od ŁK
Buzzard Coulee (H4) 25.06.2020 5fit, 7fit, 11fit zmierzony; 5fit, 7fit, 11fit
Buzzard Coulee (H4) 12.2020 nowe fity?! (email)
Aiquile (H5) 5fit, 7fit, 11fit zmierzony; 5fit, 7fit, 11fit
 
Kheneg Ljouâd (LL5/6) 5fit, 7fit, 11fit zmierzony; 5fit, 7fit, 11fit
 
Campos Sales (L5) 14.11.2020 8 fit 38.36 24.87 12.47 17.13 7.16 8 faz, M1/2
(S=47.45% 20.83% 0.06%)
Campos Sales (L5) 14.11.2020 6 fit 47.61 18.16 12.47 17.02 4.74 6 faz, bez M1/2
(S=35.58% 40.25% 0.10%)
Campos Sales (L5) 18.11.2020 9 fit; JGF, PD 45.41 19.43 12.40 17.53 0.99 4.25 9 faz, M1/2
(S=41.37% 46.66% 1.09%)
Jilin 1 (H5) 20.04.2020 *253* (1) / pomiar 1 / fit JGF 34.4 19.8 23.8 16.1 - 5.8
Jilin 1 20.04.2020 *418* (2) / pomiar 1 / fit JGF 33.8 18.4 27.1 14.8 - 5.9
Jilin 1 20.04.2020 *418* (2) / pomiar 2 / fit PD&JGF 33.9 16.5 27.4 14.7 - 7.4
Jilin 1 20.04.2020 *418* (2) / pomiar 2 / fit Patrycja 34.2 17.1 27.2 14.6 - 6.8
Jilin 2 30.05.2020 *A42* (3) / pomiar 1 34.6 19.5 22.5 15.9 - 7.4
 
Jilin 2 30.05.2020 *A54* (4) / pomiar 1 35.5 20.2 22.2 14.9 - 7.2
Jilin (H5) 10.2020 JGF 34.10 18.60 26.20 15.20 ? ? pochodna pomiarów!?
Jilin (H5) 10.2020 JGF 34.50 19.70 22.50 15.90 ? ? pochodna pomiarów!?
 
 
Bursa (L6) Oshtrakh 4M - wychodzi mocne H! 34.37 12.98 28.44 16.37 3.33 1.31 i inne minerały; chyba frakcja met.?
Bursa (L6) Oshtrakh 2021 34.37 12.98 30.32 16.37 xx xx wiele widm (S=>H)
Chelyabinsk (LL5) Oshtrakh 2014 295K 57.6 28.0 1.7 12.7 ? M1 i M2; suma 100%
(S=17.10% 26.04% 29.81%)
Chelyabinsk (LL5) Oshtrakh 2014 doi:10.1063/1.4898607 55.2 19.7 5.2 19.0 0.9 chromit
(S=26.22% 33.46% 9.80%)
Chelyabinsk (LL5) Oshtrakh 2016 doi:10.1007/s10967-015-4605-4 58.48 24.46 4.73 11.98 0.34 ? faza jasna
(S=14.06% 49.64% 19.96%)
Chelyabinsk (LL5) Oshtrakh 2016 doi:10.1007/s10967-015-4605-4 53.00 18.52 7.70 18.51 0.65 faza jasna; paramag.Fe
(S=27.76% 43.24% 3.58%)
NWA 6286 [9] Maksimova 2017 LL6 (W0) 58.77 17.51 4.61 13.39 3.06 ? chromit, hercynit, gamma-Fe (paramag.)
(S=6.49% 7.51% 16.90%)
NWA 7857 [9] Maksimova 2017 LL6 (W1) 60.25 17.12 6.49 11.78 2.97 ? chromit, hercynit
(S=5.52% 10.47% 8.98%)
Ozerki [10] Maksimova 2020 L6 (W0) 49.18 18.95 13.04 15.83 2.35 0 chromit, hercynit
(S=35.68% 55.21% 0.54%)
Kemer [11] Maksimova 2020 L4 (W0) 40.19 13.70 22.37 15.01 0.54 7.63 chromit, hercynit
(S=25.69% 2.88% 0.00%); dużo Fe3+
Meteoryt utarcie ** (wynik) / pomiar / fit oliwin pyroksen metal troilit chromit Fe3+ uwagi
(czerwone -> w Bazie)

 


 

                                 

Page since: 2020-07

Page update: 2021-02-20 15:06