Woreczko Meteorites

Jan Woreczko & Wadi

  Google (new window)eBay.com (new window)Meteoritical Bulletin Database (new window)Meteoritical Bulletin Database News (new window)

Metamorfizm
(metamorphism)  «

 

Procesy diastroficzne i plutoniczne mogą spowodować, że skały znajdą się w warunkach wysokiej temperatury i wyższego ciśnienia w porównaniu z warunkami w jakich powstawały. Minerały, z których składają się skały, są trwałe tylko w pewnych warunkach temperatury i ciśnienia. Przy zmianie tych warunków ulegają zmianom. Podwyższone ciśnienie, podwyższona temperatura, działając oddzielnie lub razem, wywołują w skałach nie tylko zmiany mineralne, ale także inne przeobrażenia, strukturalne, teksturalne a nieraz też chemiczne, dzięki którym powstaje zmieniona skała. Przeobrażenia skał pod wpływem temperatury i ciśnienia otrzymały nazwę metamorfizmu (grec. metamorphosis – przeobrażenie) (wprowadzoną przez Ch.Lyella, 1833).

 

Wietrzenie i diageneza polegają też na przeobrażeniu minerałów i skał, ale odbywają się te zmiany przy temperaturze i ciśnieniu jakie panuje na powierzchni lub blisko powierzchni ziemi. Procesy metamorficzne przebiegają w głębi skorupy ziemskiej, gdzie temperatura i ciśnienie są podwyższone. [...]

Źródło: [Książkiewicz 1968]

 

Metamorfizm jest to wewnętrzna przebudowa skał w głębszych częściach skorupy ziemskiej w warunkach temperatur i ciśnienia wyższych niż te, które panują na powierzchni ziemi. Przemiany te zachodzą w stanie stałym lub co najwyżej przy niewielkim udziale fazy ciekłej powstałej wskutek częściowego stopienia składników metamorfizowanych skał. [...]

Źródło: [Bolewski, Parachoniak 1974]

Przypisy


 † Wiele pojęć stosowanych w badaniach i opisach meteorytów wywodzi się z geologii. Nie zawsze w prosty sposób można przenieść definicje "ziemskie" na "kamienie z nieba". Postanowiłem w przypadku niektórych pojęć uzupełnić ich definicje o opisy zaczerpnięte z książek. Mam nadzieję, że pozwoli to w łatwiejszy sposób wyjaśnić co zacz ;-)

Źródła (sources)


[Bolewski, Parachoniak 1974], [Książkiewicz 1968]

                                 

Page since: 2009

Page update: 2020-02-22 19:50