Dhofar 1180 (LUN M)

[MBD][EoM]

s 0.018g

Kolejny księżyc znaleziony w Omanie przez Mika Farmera!
  Pojedynczy 115.2g okaz w kształcie podłużnego batona (!); minimalny stopień zwietrzenia. Fragmenty skaleniowej brekcji zawierające zróżnicowane litologie osadzone w matrix o podobnym składzie. Dominują anortozyty żelaziste z okruchami anortozytowego gabro, noryty, troktolity, gabro oliwinowe, mikroporfirowa i drobnoziarnista brekcja stopiona uderzeniowo. Miejscami ofitowy/subofitowy bazalt oraz symplectites nieznanego pochodzenia [Tan.endys]. Należy do tego samego typu co
Calcalong Creek.
  Pytanie do MSz, ISz i TK - pewnie mamy tego więcej?!?!?!?! ;-)
Dhofar 1180 in situ
Cieniutka płytka 5,5x4.8 mm i grubości 0,4 mm.

Dhofar 1180 © Michael Farmer

Dhofar 1180 (LUN M)

Name: Dhofar 1180
Location: Dhofar, Oman; 18°54'52"N, 54°20'42"E
TKW: 115.2 g
Find: January 18, 2005
Classification: LUN M; lunaite, mingled breccia (basaltic, and anorthositic clasts)
Dhofar 1180

[MB 91]

History: M. Farmer recovered a specimen in the Dhofar region of Oman.
Physical characteristics: The 115.2 g meteorite has an odd external shape akin to a thick-bladed talon.
Petrography: (T. Bunch and J. Wittke, NAU) The sample is a feldspathic fragmental breccia that contains a variety of lithologies set in matrix of similar materials with a preferred orientation of fragments and clasts. Mostly ferroan anorthosites with clasts of gabbroic anorthosites, anorthositic gabbros and norites, troctolites, olivine gabbros, microporphyritic and fine-grained impact-melt breccias, and rare, ophitic/subophitic basalts and symplectites of unknown provenance.
Mineral compositions and geochemistry: Anorthositic plagioclase (An94.5–98; FeO=0.28–0.78 wt%); olivines (FeO/MnO=82–110), ferroan anorthosite (Fa38), norite (Fa18), olivine gabbro (Fa36.8); orthopyroxenes (FeO/MnO=50–73), ferroan anorthosite (Fs38.6Wo2.1), olivine gabbro (Fs33.4Wo4.3), ophitic basalt core (Fs40Wo11.8) and rim (Fs69.1Wo15.8).
Classification: Achondrite (lunar, feldspathic fragmental breccia). Minimal weathering.
Type specimen: A 20.6 g sample is on deposit at NAU. Farmer and Strope hold the main mass.

 

 Meteorites Collection   2002–2011 © Jan Woreczko & Wadi

Page update: 2011-12-28 12:30