Goronyo (H4 or L4)

[MBD][EoM]

Zobacz: przykładowe pomiary składu krzemianów w tym meteorycie.

Metoda 4M (4M method) – Zastosowanie spektroskopii Mössbauera, wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej i odległości Mahalanobisa do klasyfikacji zrównoważonych chondrytów zwyczajnych (Application of Mössbauer spectroscopy, multidimensional discriminant analysis, and Mahalanobis distance for classification of equilibrated ordinary chondrites)

 

sc 100.2 g

Goronyo (H4)

photo: eBay

 

s 28.68 g

Goronyo (H4)

 

 Meteorites Collection   2002–2019 © Jan Woreczko & Wadi

Page update: 2019-11-23 21:35