Gruneberg* (H4 vnd.)
(Grüneberg, Wilkanówko)

[MBD][EoM][wiki.meteoritica.pl]

f 0.18 g

Gruneberg (Grüneberg, Wilkanówko) (H4 vnd.)

 

Co na temat meteorytu Wilkanówko pisze J. Pokrzywnicki [Pokrzywnicki 1964, s. 115-117].

[...]
17. METEORYT WILKANÓWKO

Synonimy: Grüneberg, Grünberg, Seifersholz, Heinrichau, Schloin1.
W. m. s.: f=51°56'N – l=15°22'E 2
  Meteoryt ten spadł 22 marca 1841 r. o godz. 15.30 koło Heinrichau w dobrach Seifersholz, pow. Grüneberg, czyli w okolicy Wilkanówka, pow. Zielona Góra, w b. ks. Legnickim. Spadły dwa odłamy, łącznie około 1 kg. Wspomnianego dnia i godziny mieszkańcy Wilkanówka, którzy pracowali na polach usłyszeli trzy silne grzmoty podobne do wystrzałów armatnich. Niebo było zupełnie pogodne, z wyjątkiem jednego małego obłoczka w zenicie. Bezpośrednio potem dał się słyszeć w powietrzu głośny gwizd, który zdawał się iść z zachodu i im bardziej się "zbliżał", tym stawał się silniejszy i wreszcie przypominał jak gdyby dźwięki organów, których tony były raz wysokie, raz niskie, co miało trwać około 5 min.
  Dźwięki te im bardziej "zbliżały się do ziemi" tym bardziej stawały się podobne do gwizdu i wreszcie usłyszano jakby jakieś ciężkie ciało spadło na ziemię. Robotnicy idący w kierunku źródła dźwięków zbliżyli się do miejsca spadku i w odległości około 100-150 kroków znaleźli na głębokości pół stopy w ziemi "kamień". Otwór wskazywał pionowy kierunek spadku. Robotnicy bali się dotknąć kamienia, myśląc że jest gorący, jednak okazał się zupełnie zimny.
  Eksplozję słychać było m.in. w Żaganiu, Sulechowie, Nowej Soli i wielu wioskach okręgu Zielonej Góry. Słyszeli ją nie tylko ludzie będący na zewnątrz, ale także i będący wewnątrz budynków.
  Według literatury waga odłamków była następująca: 1 - 30 uncji, 2 drachmy, 2 skrupuły i 2 - 6 uncji, 11/2 drachmy3. Nieco później udało się aptekarzowi Weimannowi z Zielonej Góry uzyskać jeszcze jeden odłamek wagi 169,05 g, który po długich poszukiwaniach znalazł pewien robotnik na ugorze, prawie pośrodku między wsiami Heinrichau a Schloin4. Czy jednak odłam ten nie jest identyczny z odłamem nr 2 wymienionym wyżej? Waga 6 uncji, 11/2 drachmy równa się bowiem 172 g.
  Znalezione odłamki zdawały się fragmentami prawdopodobnie jakiejś większej masy, która rozpadła się w powietrzu i mogła pierwotnie ważyć 2 funty 9 łutów, posiadając kształt prawie czworobocznej piramidy5.
  Meteoryt nasz został sklasyfikowany jako szary żyłkowaty chondryt (Cga)6. Analizowany był przez Glockera oraz Duflosa. C. wł. dużego odłamu wynosił 3,1-3,2 (?), a według innych danych7 - 3,72, co wydaje się bardziej prawdopodobne8. Meteoryt znajduje się lub znajdował się w następujących zbiorach: Bailey i Bement+ - drobne fragmenty <0,6g; Berlin U. - 757,5g (główna masa); Budapeszt M. - 4g; Chicago - 13g (w tym 12g z K.-S. ? i 1g z K.-W.); Göttingen+ - 1g; Gregory+ - 8g; Kalkuta+ - 20g; Londyn B.M. - 30,5g; Londyn P.G.+ - 2g; Nowy Jork M. - 1,37g; Tartu - 0,9g; Tübingen - 108g; Watykan - 1,6g; Wiedeń N.H. - 17g; Wrocław U. - 63,48g (według W - 6g); M.P. - 971g; W.L. - 14; W4 - 63; W.K. - 15.
 

Przypisy
  1 Według Göpperta (patrz Wülfing 1897, s. 134)..
 
2 Według Berwertha (1903) oraz Breziny (1895). Według Kat. Met. Brit. Mus. (Prior & Hey 1953): 51º56' N, 15º30' E, według innych - f=51°54' – l=15°25'.
 
3 Uncja = 16 drachm = 28,34953 g. Skrupuł = 1/3 drachmy.
 
4 Szczegółowy opis spadku i odłamków: "Niederfall eines Meteorites", Ann. d. Phys., 1841, t. 53, s. 172-178.
 
5 Ann. d. Phys., 1841, t. 53, s. 416 i Ergb., t. IV, s. 361.
 
6 Według Breziny (o. c.) i Wülfinga (o. c.) oraz Kat. Met. Brit. Mus. (o. c.).
 
7 Ann. d. Phys., 1859, t. 107, s. 160-163.
 
8 Literatura uzupełniająca: Pogg. Ann., 1841, t. 52, s. 495-496 ("Meteoritsteinfall bein Grünenberg in Schlesien"); Breslauer Ztg., 1840, Nr 174; Kat. Met. Brit. Mus. (Prior & Hey 1953); J. Pokrzywnicki (1955a, 1956); E.A. Wülfing (1897).

[...]

  
  
 Meteorites Collection   2002–2016 © Jan Woreczko & Wadi

Page update: 2016-06-12 21:01