Hvittis* (EL6)

[MBD][EoM]

sc 3.23 g

Hvittis (EL6)

 

s 3.04 g

Hvittis (EL6)

 

Meteoryt Hvittis (przekrój) w zbiorach muzeum w Helsinkach
Hvittis (EL6) - Helsinki
(photo: Mateusz Szyszka)

 

Szczegółowy opis spadku i wyniki badań meteorytu w:
Bulletin de la Commission Geologique de Finland, No 14, 1903

Hvittis (EL6) Hvittis (EL6) - main mass
Lokalizacja obserwatorów bolidu
(szczegóły w źródle)
Masa główna meteorytu (main mass)
źródło: Bulletin..., 14/1903

 

 Meteorites Collection   2002–2016 © Jan Woreczko & Wadi

Page update: 2016-05-03 19:42