Muonionalusta (IVA, Of)

[MBD][EoM]

art. Svensson Daniel, Muonionalusta, METEORYT 4/2005, pp.26–28 (kolor).
Ilustrowana opowieść o poszukiwaniach w Muonionalusta. Uczestnicy znaleźli kilkanaście okazów, największy ważył 78 kg!

[O figurach Widmanstättena]

cs 20200.0g

Muonionalusta (IVA, Of) 20 kg Muonionalusta (IVA, Of)

Muonionalusta (IVA, Of) Muonionalusta (IVA, Of)

Muonionalusta (IVA, Of) Muonionalusta (IVA, Of) Muonionalusta (IVA, Of)

 

fs 62.0g

Muonionalusta (IVA, Of)

 

sc 286.0g

Muonionalusta (IVA, Of) Muonionalusta (IVA, Of)

 

sc 392.0g

Muonionalusta (IVA, Of)

 

j 28.16 g (pendant, 45.3×26.4×4.4 mm)

Muonionalusta (IVA, Of)Muonionalusta (IVA, Of)Muonionalusta (IVA, Of)Muonionalusta (IVA, Of)

 

More info: http://www.muonionalustameteorites.com

 Meteorites Collection   2002–2020 © Jan Woreczko & Wadi

Page update: 2020-12-11 10:36