Woreczko Meteorites

Jan Woreczko & Wadi

  Google (new window)eBay.com (new window)MetDataBase (new window)

Solariana • Sun | Planets | Moons ... Earth  «    news


Książki i linki niezwiązane bezpośrednio z meteorytami, poświęcone badaniom Układu Słonecznego. Planetologia, mineralogia, (astro)geologia, geofizyka, badania Księżyca i planet.
  Księżyc – najbardziej fascynujący cel wypraw epoki 'podboju Kosmosu' ;-) Książki o jego geologii (selenologii), morfologii, topografii, stratygrafii, mineralogii, sedymentologii, innych -logii i pochodzeniu oraz wulkaniźmie. Obszerna bibliografia poświęcona wyprawom załogowym na Księżyc. Atlasy i mapy planet i księżyców.
 
  U w a g a: niektóre pliki mają po kilkadziesiąt megabajtów!!
* Reference (powołanie) Author, (year), title, publisher (autor (rok wydania), tytuł, wydawca)
Alter 1964 Alter Dinsmore (ed.), (1964)
Lunar Atlas. Prepared by the Space Sciences Laboratory of the Space Division of North American Aviation, Inc. Dover Publications, Inc., New York, 1964;
Alter 1973 Alter Dinsmore, (1973)
Pictorial Guide to the Moon. Thrid Revised Edition. Thomas Y. Cromwell Company, New York, 1973; pp.216; ISBN 0-690-00096-0. [cover][page]
Базилевский+ 1983 Базилевский А.Т., et al., (1983)
Ударные кратеры на Луне и планетах. © Издательство "Наука", Москва, 1983; pp.200.
Barsukov+ 1979
Барсуков+ 1979
Барсуков В.Л., Сурков Ю.А. (Barsukov V.L., Surkov Ya.A.), (1979)
Грунт из материкового района Луны (Regolith from the highland region of the Moon). © Издательство "Наука", Москва, 1979; pp.708.
Branley 1972 Branley Franklyn M., (1972)
Pieces of Another World. The Story of Moon Rocks. Thomas Y. Cromwell Company, New York, 1972; ISBN 0-690-62565-0. [cover]
Bussey+ 2013 Bussey Ben, Spudis Paul, (2012)
The Clementine Atlas of the Moon. Cambridge University Press, 2012; ISBN 978-0-521-14101-7. [cover]
  BVSP 1981 Basaltic Volcanism Study Project, BVSP, (1981)
Basaltic Volcanism on the Terrestrial Planets. LPI, Houston, Texas 77058; Pergamon Press, 1981; ISBN 0-08-028086-2; [cover][bookPDF]
Chu+ 2012 Chu Alan, Raech Wolfgang,  Weigand Mario, Dunlop Storm, (2012)
The Cambridge Photographic Moon Atlas. Cambridge University Press 2012; ISBN 978-1-107-01973-7; [cover]
Fielder 1965 Fielder Gilbert, (1965)
Lunar Geology Book. Lutterworth Press, 1965; pp.184; [cover][title]
Frondel 1975 Frondel Judith W., (1975)
Lunar Mineralogy. John Wiley, 1975; pp.321; ISBN 0-471-28289-8; [cover]
Gatland 1982 Гэтланд К. (Gatland Kenneth), (1982)
Космическая Техника (oryg. The Illustrated Encyclopedia of Space Technology). Москва "Мир", 1986, (Salmander book, London, 1982);
Glass 1982 Glass B.P., (1982)
Introduction to planetary geology.
Cambridge University Perss; ISBN 0-521-23579-0
Guba 2002 Guba Ingeborg, (2002)
Oman. Wunderland der Geologie. Sultan Qaboos University, 2002, pp.407; ISBN 9948-03033-8;
Hartman+ 1984 Hartmann W.K., Phillips R.J., Taylor G.J., (1984)
Origin of the Moon. Papers presented at the Conference on the Origin of the Moon, held in Kona, Hawaii, October 1984. Published by LPI, Houston, 1984; ISBN 0-942862-03-1; [cover][bookPDF]
Hill 1991 Hill Harold, (1991)
A Portfolio of Lunar Drawings. 1991; [cover]

King 1989 King Elbert A., (1989)
Moon Trip: A Personal Account of the Apollo Program and its Science. University of Houston, Houston, Texas 77204-1851; LCCCN: 89-51260; [cover][PDF.book]
Kopal 1971 Kopal Zdenek, (1971)
A New Photographic Atlas of the Moon. Taplinger Publishing Company, New York, 1971; ISBN 0-8008-5515-9; [cover]
Levinson+ 1970 Levinson Alfred Abraham (ed.), (1970)
Proceedings of the Apollo 11 Lunar Science Conference (3 vols). Houston, Jan 5-8, 1970. Geochimica et Cosmochimica Acta, Pergamon Press, 1970; pp.2494; ISBN 978-0080163925; [cover]
  Trzy potężne tomy materiałów z konferencji poświecone wynikom badań próbek przywiezionych przez wyprawę Apollo 11. Vol.1 – Mineralogy and Petrology, vol.2 – Chemical and Isotope Analyses, vol.3 – Physical Properties.
Lindsay 1976 Lindsay John, (1976)
Lunar Stratigraphy and Sedimentology. Developments in Solar System and Space Science, 3; Elsevier Sci. Publ. Company, Amsterdam, 1976; ISBN 0-444-41443-6; [cover][bookPDF]
MacKenzie+ 1994 MacKenzie William S., Adams Anthony E., ()
A Colour Atlas of Rocks and Minerals in Thin Section. Manson Publishing Ltd, 1994, UK; pp.192; ISBN 1-874545-17-0; [cover][link]
Mason+ 1970a Mason Brian, Melson William G., (1970)
The Lunar Rocks. Wiley-Interscience, 1970; pp.179; ISBN 978-0471575306; [cover]
Mutch 1970 Mutch Thomas A., (1970)
Geology of the Moon. A Stratigraphic View. Princeton University Press, 1970; pp.324; SBN 691-08070-4.
Пейве+ 1974 Пейве А.В., et al., (1974)
Вулканиэм и тектоника Луны. (Volcanism and Tectonics of the Moon) © Издательство "Наука", Москва, 1974; pp.252.
Rükl 1976 Rükl Antoni, (1976)
Moon. Mars and Venus. A Concise Guide in Colour. (ang.) Hamlyn, 1976; ISBN 0-600-36219-1; [cover][page1]
Schultz 1976 Schultz Peter H., (1976)
Moon Morphology. Interpretations Based on Lunar Orbiter Photography. University of Texas Press, 1976; pp.626; ISBN 02-927-50366; [cover][page]
Taylor 1982 Taylor Stuart Ross, (1982)
Planetary Science: A Lunar Perspective. LPI, 1982; [cover][bookPDF]

Wilhelms 1993 Wilhelms Don E., (1993)
To a Rocky Moon: A Geologist's History of Lunar Exploration.
University of Arizona Press, 1993; [cover][book.PDF]
Wilkins 1951 Wilkins Hugh Percy, (1951)
300-inch Map of the Moon.
    Orthographic Atlas of the Moon. Supplement Number One to the Photographic Lunar Atlas. The University of Arizona Press; [cover][pages]
     
LPI – Lunar and Planetary Institute Strony Lunar and Planetary Institute. Zbiór artykułów i książek poświęconych badaniom Księżyca, planet i małych ciał Układu Słonecznego (część pozycji w formacie PDF). [books][articles]
  NASA SP-###
NASA EP-###
NASA TM ###

NTRS

Amerykańska agencja NASA wydawała w latach 60., 70. i 80. ubiegłego wieku bardzo dużo książek poświęconych ówczesnym wyprawom w Kosmos. Lotom w kierunku Księżyca, i nie tylko, poświęcono wtedy wiele albumowych wydawnictw, powstało wiele opracowań i atlasów. Potrzeba utrzymywania zainteresowania opini publicznej tematyką Kosmosu m.in. w celu uzasadnienia ponoszenia olbrzymich kosztów takich badań (misja Apollo kosztowała mld $), zaowocowała całą serią profesjonalnych publikacji (SP i EP) skierowanych do normalnego odbiorcy. Wiele z tych pozycji to dziś bardzo cenne cymesy. [NTRS]
NASA EP-177 A Meeting with the Universe. Science Discoveries from the Space Program. NASA EP-177, 1981; [link][cover]
  NASA SP-61, 62, 63 Ranger VII. Photographs of the Moon. Part I: Camera "A" series; Part II: Camera "B" series; Part III: Camera "P" series. NASA SP-61, 1964, SP-62, SP-63, 1964. [cover][title][page]
NASA SP-111 Ranger VIII. Photographs of the Moon. Cameras "A," "B," and "P". NASA SP-111, 1966.
NASA SP-112 Ranger IX. Photographs of the Moon. Cameras "A," "B," and "P". NASA SP-112, 1966.
  NASA SP-129 Earth Photographs from Gemini III, IV, and V. NASA SP-129, 1967. [cover]
NASA SP-168 Exploring Space with a Camera. by Cortright Edgar M.; NASA SP-168, 1968. [cover][link]
NASA SP-171 Earth Photographs from Gemini VI through XII. NASA SP-171, 1968.
NASA SP-198 Atlas of Cometary Forms. Structures Near the Nucleus. by Rahe Jürgen, Donn Bertram, Wurm Karl; NASA SP-198, 1969.
NASA SP-200 The Moon as Viewed by Lunar Orbiter. NASA SP-200, 1970. x2
NASA SP-201 Analysis of Apollo 8 Photography and Visual Observations. NASA SP-201, 1969.
NASA SP-206 Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon. NASA SP-206, 1971.
NASA SP-241 Atlas and Gazetteer of the Near Side of the Moon. NASA SP-241, 1971.
NASA SP-242 Guide to Lunar Orbiter Photographs. NASA SP-242, 1970.
NASA SP-246 Lunar Photographs From Apollos 8, 10, and 11. by Musgrove Robert G.; NASA SP-246, 1971. [cover]
NASA SP-250 This Island Earth. by Nicks Oran W.; NASA SP-250, 1970. [cover]
NASA SP-263 The Mariner 6 and 7 Pictures of Mars. by Collins Stewart A.; NASA SP263, 1971. [cover]
NASA SP-267 Physical studies of Minor Planets. NASA SP-267, 1971.
NASA SP-329 Mars As Viewed By Mariner 9. NASA SP-329, 1974.
NASA SP-334 The Viking Mission to Mars. by Corliss William R.; NASA SP-334, 1974. [cover]
NASA SP-337 The New Mars: The Discoveries of Mariner 9. by Hartmann William K.; NASA SP-337, 1974. [cover]
NASA SP-343 The Rings of Saturn. NASA SP-344, 1974.
NASA SP-349 Pioneer Odyssey. by Fimmel R.O.; NASA SP-349, 1977. [cover][link]
NASA SP-350 Apollo Expeditions to the Moon. by Cortright Edgar M.; NASA SP-350, 1975. [cover][link]
NASP SP-360 Mission to Earth: Landsat Views the World. NASA SP-360, 1976.
NASA SP-362 Apollo Over the Moon: A View from Orbit. by Masursky H.; NASA SP-362, 1978. [cover][link]
NASA SP-370 The Soviet-American Conference on Cosmochemistry of the Moon and Planets. by Hubbard Norman J., Pomeroy John H.; A Conference held in Moscow, USSR, June 4-8, 1974. 2 Vol set.; pp.929; NASA SP-370, 1977; [cover]
NASA SP-380 Skylab Explores the Earth. NASA SP-380, 1977.
NASA SP-400 Skylab, Our First Space Station. NASA SP-400, 1977. [cover][link]
NASA SP-407 Space Shuttle. NASA SP-407, 1976. [link]
NASA SP-408 Viking 1: Early Results. NASA SP-408, 1976.
NASA SP-423 Atlas of Mercury. by Davies M.E.; NASA SP-423, 1978. [cover][link]
NASA SP-424 The Voyage of Mariner 10: Mission to Venus and Mercury. NASA SP-424, 1978. [cover][link]
NASA SP-425 The Martian Landscape. NASA SP-425, 1978. [cover] x2
NASA SP-432 The Space Shuttle at Work. NASA SP-432/EP-156, 1979. [link]
NASA SP-438 Atlas of Mars. NASA SP-438, 1979.
NASA SP-439 Voyage to Jupiter. NASA SP-439, 1980. [cover]
NASA SP-441 Viking Orbiter Views of Mars. by Spitzer Cary R. (ed.); NASA SP-441, 1980. [cover]
NASA SP-444 Images of Mars: The Viking Extended Mission. by Carr M.H.; NASA SP-444, 1980.
NASA SP-451 Voyages To Saturn. NASA SP-451, 1982.
NASA SP-467 Planetary Geology in the 1980s. NASA SP-467, 1985. [cover][link]
NASA SP-469 The Geology of the Terrestrial Planets. by Carr M.H. ed.; NASA SP-469, 1984.
NASA SP-474 Voyager 1 & 2 Atlas of Six Saturnian Satellites. NASA SP-474, 1984. [cover][link]
NASA SP-4204 Moonport: A History of Apollo Launch Facilities and Operations. NASA SP-4204, 1978; [link]
NASA SP-4205 Chariots for Apollo: A History of Manned Lunar Spacecraft. NASA SP-4205, 1979; [link]
NASA SP-4210 Lunar Impact: A History of Project Ranger. by Cargill H.R.; NASA SP-4210, 1977. [cover][link]
NASA SP-4212 On Mars. Exploration of the Red Planet 1958-1978. NASA SP-4212, 1984; [cover][link]
NASA TM X-3487 Destination Moon: A History of the Lunar Orbiter Program. NASA TM X-3487, 1977. [link]
JPL 93-24 Guide to Magellan Image Interpretation. JPL Publication 93-24, 1993. [link]
JPL 400-345 Magellan: The Unveiling of Venus. JPL 400-345 3/89. [link]
NASA EG-1997-08 Exploring Meteorite Mysteries. A Teacher's Guide with Activities for Earth and Space Sciences. EG-1997-08-104-HQ.
NASA EG-1998-03 Planetary Geology. A Teacher's Guide with Activities in Physical and Earth Science. EG-1998-03-109-HQ. [cover][link]
* – original; – PDF file; – print; – xero; – web; [p:708]

 

 

Polish Solariana • Słońce | planety | księżyce ... Ziemia  «


Polskie książki z zakresu geofizyki, geologii, petrografii i mineralogii. Pozycje wydane po polsku poświęcone badaniom Układu Słonecznego.
 
* Reference (powołanie) Author, (year), title, publisher (autor (rok wydania), tytuł, wydawca)
Barabaszowa+ 1961 Barabaszowa N.P., Michajłow A.A., Lipski J.N., (1961)
Atlas odwrotnej strony Księżyca. Akademia Nauk ZSRR; PWN Warszawa 1961.
  Bolewski, Parachoniak 1974 Bolewski Andrzej, Parachoniak Włodzimierz, (1974)
Petrografia. Wydawnictwa Geologiczne, 1974
Bolewski 1975 Bolewski Andrzej, (1975)
Mineralogia szczegółowa. wyd. 2 przerobione; Wydawnictwa Geologiczne, 1975
Bolewski 1981 Bolewski Andrzej, (1981)
Rozpoznawanie minerałów. Wydawnictw Geologiczne, wyd. 5 zaktu., Warszawa 1981; [cover]
Bolewski+ 1981 Bolewski Andrzej, Kubisz Jan, Żabiński Witold, (1981)
Mineralogia ogólna. Wydawnictwo Geologiczne, wyd. 2, 1981; ISBN 83-220-0096-0; [cover]
Bolewski+ 1988 Bolewski Andrzej, Żabiński Witold (red.), (1988)
Metody badań minerałów i skał. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988; SBN 83-220-0266-1.
Gadomski 1959 Gadomski Jan, (1959)
Obrazy nieba. Wyd. "Nasza Księgarnia", 1959; wyd. 1.
Juśkiewicz 2012 Juśkiewicz Ryszard, (2012)
Poznaj świat minerałów. INTERSTONE, Łódź 2012; ISBN 978-83-61997-33-7
Książkiewicz 1968 Książkiewicz M., (1968)
Geologia dynamiczna.
wyd. III zm., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1968
Manecki+ 2008 Manecki A. (red.), Muszyński W., (2008)
Przewodnik do petrografii. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008; ISBN 978-83-7464-110-4; [cover]
Mitura+ 2006 Mitura Stanisław, Niedzielski Piotr, Walkowiak Bogdan, (2006)
NANODIAM. New technologies for medical applications: studying and production of carbon surfaces allowing for controlable bioactivity. (publikacja po angielsku), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006; pp.290; ISBN 83-01-14951-5(01); [cover]
  Zbiorowa publikacja poświęcona nanodiamentom. Jeden z rozdziałów poświęcony jest diamentom pochodzenia pozaziemskiego: Szurgot M., Karczemska A., Kozanecki M., Extraterrestial diamonds. Omówione pochodzenie atomów węgla w kosmosie, jego występowanie w meteorytach w różnych postaciach, artykuł ilustrowany fotografiami meteorytów m.in. od Marcina Cimały.
Parafiniuk 2005 Parafiniuk Jan, (2005)
Minerały systematyczny katalog 2004. Towarzystwo Geologiczne "Spirifer", Warszawa 2005; ISBN 83-923013-0-7. Do katalogu dołączony jest CD z fotografiami 150 minerałów. [cover]
Ryka+ 1991 Ryka Wacław, Maliszewska Anna, (1991)
Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1991. [cover]
Stenz 1936 Stenz Edward, (1936)
Ziemia - fizyka globu, mórz i atmosfery. Wydana nakładem Mathesis Polskiej, w serii "Z dziedziny nauki i techniki" tom XI, 1936; [cover]
  Książka znanego geofizyka prof. Edwarda Stenza. Pracował w Kabulu (w latach 40. XX w. w Afgańskiej Służbie Meteorologicznej!) i na Uniwersytecie Warszawskim. W "Ziemi..." jest krótka wzmianka o 'meteorycie Tarnobrzeg', Pułtusku* i świeżo spadłym meteorycie Łowicz*. O kraterze w Arizonie.
Włodarczyk 2012 Włodarczyk Jarosław, (2012)
Księżyc w nauce i kulturze Zachodu. Wyd. Rebis, Poznań 2012. ISBN 978-83-7510-095-2. [cover]
  ... ... i wiele innych pozycji z astronomii, astronautyki i nauk o Ziemi
     
     
* – oryginał; – plik PDF; – wydruk; – xero; – link; [p:708]
 
 Linki:
stat4u
Page update: 2018-10-24 23:09