Woreczko Meteorites

Jan Woreczko & Wadi

  Google (new window)eBay.com (new window)MetDataBase (new window)

Ceny meteorytów • Meteorites price - trends


Biorąc udział, przez ostatnie kilka lat (od grudnia 2002 roku), w aukcjach na eBay i Allegro.pl oraz odwiedzając strony dealerów meteorytów stworzyłem bardzo bogate archiwum ofert i transakcji. Zarejestrowałem blisko 10000(!) transakcji dotyczących kilkuset różnych meteorytów!!! Tak bogaty i wszechstronny zbiór pozwala badać i wnioskować o cenach meteorytów i ich zmianach w skali czasu i w zależności od typu, jakości, dostępności.
  (Większość zdjęć pochodzi z eBay'a).


Campo del Cielo

Na eBay'u są oferowane okazy tego meteorytu w szerokim zakresie mas. Bez trudu można kupić okazy kilkunastogramowe, jak i kilkudziesięciokilogramowe! Są one zróżnicowane pod względem atrakcyjności - tzw. 'nowe znaleziska', są raczej brzydkie, rdzewiejące i ze słabo widocznymi regmagliptami, natomiast okazy pochodzące ze 'starych pól' są bardzo stabilne i o ładnie wykształconych regmagliptach. Gros oferowanych meteorytów to okazy kilkukilogramowe w średnich cenach ok. 50$/kg.
  Wykreślony trend doskonale obrazuje spadek ceny tego meteorytu za gram wraz ze wzrostem jego masy. Campo o wadze 200g kosztuje średnio po 10¢/g, okaz 1000g nie powinien kosztować więcej niż 70$ (7¢/g), 10kg już tylko 5¢/g. Olbrzym o wadze 80kg (a takie i większe zdarzają się na eBay) można kupić po 3,5¢/g, czyli za 2700$!
  Duże okazy, pomimo ich atrakcyjnej ceny za 1 gram, często nie znajdują nabywców z powodu ich bezwzględnie wysokiej ceny - kilku tysięcy dolarów. Okaz 32kg nie znalazł nabywcy za 1920$, a ten 87kg olbrzym nie sprzedał się za 4750$!
<..> 


Sikhote-Alin*

Ceny Sikhote-Alin* na eBay'u kształtują się w wąskim zakresie 0,2-0,4$/g. Małe okazy sprzedają się po ok. 0,6-1$/g, a cena dużych okazów nie spada poniżej 0,1$/g.
  Mała rozpiętość średnich cen ($/g) pomiędzy dużymi i małymi okazami jest spowodowana zapewne atrakcyjnością tego meteorytu przy każdej jego wielkości. Jedne i drugie mają z reguły piękne regmaglipty, ładną powierzchnię i są stabilne. Za rozrzut od średniej odpowiada duża liczba okazów orientowanych lub o bardzo wyszukanych kształtach! Jeśli ktoś proponuje okazy powyżej 1$/g to są to okazy muzealne. Dla kolekcjonerów jest to bardzo atrakcyjny meteoryt, praktycznie każdy okaz jest ciekawy i ładny. Większość okazów ma piękne regmaglipty, bardzo dużo wykazuje cechy orientowane, często na powierzchni zachowały się resztki skorupy obtopieniowej i ślady płynięcia metalu.
  Jeszcze dziś niektórzy dealerzy wspominają czasy, kiedy to za Sikhota płacono do 9$/g, ale od czasu wkroczenia na rynek rosyjskich dealerów/poszukiwaczy ich cena spadła i utrzymuje się na atrakcyjnym poziomie.
<..> 


Gao-Guenie*

Analiza trendu cen dla tego meteorytu obrazuje ciekawe zjawisko silnej zależności ceny od 'atrakcyjności' okazów.
  Gao-Guenie* jest oferowany na eBay w szerokim zakresie mas, ale o znacząco różnej jakości; wiele okazów jest orientowanych - kupujący są gotowi 'przepłacić' za taki okaz nawet kilka razy więcej od ceny średniej. Jest to względnie świeży spadek (1960 r.) stąd wiele okazów ma świeże skorupy o pięknej barwie, z charakterystycznymi żyłkami spękań. Część oferty pochodzi natomiast z niedawnych poszukiwań i widać na nich ząb czasu - mocno spękane, obtłuczone i brzydko spłowiałe, czy też o nieciekawych kształtach - takie okazy nie są doceniane przez większość kolekcjonerów i można je kupić dużo taniej od swoich 'atrakcyjnych' pobratymców.
  Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na ważny aspekt kolekcjonowania meteorytów - nie zawsze to co wydaje się na pierwszy rzut oka mało ciekawym egzemplarzem pozostaje takim po bliższych oględzinach. Wiele kupionych przez mnie meteorytów, początkowo pozornie nieciekawych, okazywało się 'ozdobą kolekcji'! Późniejsze uważne oględziny ujawniają ich wyjątkowość i piękno: dopiero pod lupą widać zastygłe strużki metalu; ukryte płytko pod powierzchnią chondry czy żyłki metalu; zarysowujące się głębiej inkluzje i lokalne odstępstwa od dominującej struktury. Każdy egzemplarz meteorytu jest w zasadzie wyjątkowy, przecież nie ma dwóch takich samych!!!
<..> 


Brahin

Interesujący przykład, który według mnie obrazuje, jak 'atrakcyjność' meteorytu może być jego 'wadą'! Trend cen płytek pallasytu Brahin wskazuje na względnie małe zainteresowanie dużymi płytami. Silny spadek ceny za gram jest wymuszony względnie słabym popytem na duże przekroje.
  Kilkugramowa płytka pallasytu wygląda bardzo atrakcyjnie - już w tej skali widać 'to co każdy pallasyt mieć powinien' - ładne, przezroczyste oliwiny w otoczce srebrzystego metalu. Większość kolekcjonerów już jest usatysfakcjonowana posiadaniem takiej płytki i nie są oni skłonni płacić większych cen za duże płyty, w których, ze względu na dużą grubość, oliwiny nie są już przezroczyste (często powykruszane) i przez to mało efektowne! Niższa cena za gram może kusić do nabycia dużej płyty, co przy cenach pallasytów (powyżej 2-5$/g) i tak sprowadza się do kwot kilkusetdolarowych za średni okaz. Trzy przykładowe fragmenty (bloki) Brahina, które zostały sprzedane w cenie poniżej 30¢/g!
<..> Chelyabinsk Meteorite eBay Price History (Robert Matson)Chelyabinsk

Robert Matson zamieścił na [meteorite-list] zestawienie cen, w jakich sprzedawały się przez pół roku po spadku okazy meteorytu Chelyabinsk* na eBay'u. Lektura tego zestawienia jest interesująca i odzwierciedla starą prawdę o mechanizmach podaży i popytu.

Link to Chelyabinsk eBay price history

 

eBay

 

Page update: 2013-08-30 10:22