Woreczko Meteorites

Jan Woreczko & Wadi

  Google (new window)eBay.com (new window)Meteoritical Bulletin Database (new window)Meteoritical Bulletin Database News (new window)

Moje „ikony Google Earth”
(My “GoogleEarth icons”«

 

Wykaz ikon jakimi zastąpiłem oryginalne ikony programu Google Earth (GE).

  Opierając się na współczesnej klasyfikacji meteorytów wymyśliłem, w celu bardziej wizualnego zróżnicowania grup meteorytów (czysta estetyka ), schemat kolorów obrazujący różne grupy-typy meteorytów i idąc dalej, podmieniłem ikony w GE na własne bardziej rozbudowane.

Oryginalne ikony meteorytów w programie Google Earth


Wygląd ikon zdefiniowanych w Meteoritical Bulletin Database (MBD), a używanych przez program Google Earth (GE) pozostawia pewien niedosyt. Zastosowane tam ikony są bardzo ogólne. Wiele typów meteorytów ma bardzo rozbudowane podklasy, a zobrazowanie ich w GE za pomocą jednej ikony zmniejsza ich czytelność.

 

Plik
.png
Ikona GE Typy zobrazowane daną ikoną   Plik
.png
Ikona GE Typy zobrazowane daną ikoną
C chondryty niezgrupowane (chondrite ungrouped)   L meteoryty księżycowe (lunar meteorites)
OC chondryty zwyczajne (OC, ordinary chondrites; H, L, LL, L/LL, L(LL), H/L, H/L/LL)   M meteoryty marsjańskie (martian meteorites)
EC chondryty enstatytowe (enstatite chondrites; E, EH, EL, E-u)   SI meteoryty żelazno-kamienne; mezosyderyty, pallasyty, niezgrupowane (stony-iron; mesosiderites, pallasites, SIUNGR)
CC chondryty węgliste (carbonaceous chondrites; C, CI, CM, CV, CK, CO, CR, CH, CB, CC, C-u)   I meteoryty żelazne (iron; IR)
R rumurutity (rumurutiities; RUM)   U chondryty, chondryty niesklasyfikowane, kratery impaktowe (chondrites, chondrites-unclass, impact crater)
K kakangarity (kakangariites; K)   Z ?
A achondryty, achondryty pierwotne/prymitywne (achondrites, primitive achondrites; ACH, ACH-u, HED, PACH, PA-u)   X nieokreślone, wątpliwe, meteoryty kamienne niesklasyfikowane, chondrytowa skorupa obtopieniowa, pseudometeoryty, meteoryty reliktowe (unknow, doubtful, stone-unclass, chondrite fusion crust, pseudometeorite, relict)
meteoryty kamienne niezgrupowane (stone-ungrouped)      

Oryginalne pliki MBD w formacie .PNG znajdują się pod adresem: http://www.lpi.usra.edu/meteor/images/...

Moja propozycja ikon meteorytów do programu Google Earth  «


Używając wymyślonego przez siebie zestawu kolorów (patrz dalej) zaprojektowałem indywidualne ikony dla kilkudziesięciu wyróżnianych grup-typów i klas meteorytów. Smaczkiem proponowanego schematu kolorów jest fakt, że np. ikona [ OC ] jest „negatywem” ikony [ ACH ], a [ PACH ] „negatywem” [ PA-u ], co ma swój sens!! Szczególnie dumny jestem z ikon [Dobtful] i [Crater].

 

Wersje „short” (0)
GE0Class/../.png
(2a) Wersje „long” (2)
GE2Class/../.png
 
Stone
 
Stone
 
Stone-u
 
Stone-x
 
CH
 
CH
 
CH-u
 
CH-x
 
IMB
               
 
OC
 
OC
 
OC-H
 
OC-L
 
OC-LL
 
OC-LLL
 
OC-HL
 
OC-H(L)
 
OC-L(LL)
 
OC-LL(L)
 
OC-u
 
OC-(Y)
 
OC-H_L_LL
 
E
 
E
 
E-E
 
EH
 
EL
 
E-u
             
 
C
 
C
 
C-C
 
C-CI
 
C-CM
 
C-CV
 
C-CK
 
C-CO
 
C-CR
 
C-CH
 
C-CB
 
C-CL
 
C-C-u
 
 
 
RUM
 
RUM
                   
 
 
 
CH-K
 
CH-K
 
CH-(F)
 
CH-(G)
               
 
PACH
 
PACH
 
...-ACA
 
...-LOD
 
...-BRA
 
...-URE
 
...-WIN
           
 
PA-u
 
PA-u
 
PA-u
                   
 
ACH, ACHA
 
ACH
 
ACHA
 
...-ANG
 
...-AUB
         
 
ACH-u
 
ACH-u
 
ACH-u
                   
 
HED
 
HED
 
...-HOW
 
...-EUC
 
...-DIO
 
...-DIOo
             
 
LUN
 
LUN
 
LUN
                   
 
SNC
 
SNC
 
...-SHE
 
...-NAK
 
...-CHA
 
...-OPX
 
...-BBR
           
 
SI
 
SI
 
SI-u
                   
 
SI-PAL
 
SI-PAL
 
SI-PAL
                   
 
SI-MES
 
SI-MES
 
SI-MES
                   
 
IR
 
IR
 
IR-IAB

 
IR-IIIAB

 
IR-IC

 
IR-IIIE

 
IR-IIAB

 
IR-IIIF

 
IR-IIC

 
IR-IVA

 
IR-IID

 
IR-IVB

 
IR-IIE
 
IR-IIF
 
IR-IIG
 
IR
 
Iron
 
Irn-u
 
IR-HEX
 
IR-OCT
 
IR-ATAX
             
 
X
 
X

 
X

 
Pseudo
 
Doubtful
 
Crater
           
 
X
 
XTerra
 
XCrust
 
XRelict
   
Discr
 
Reserv
 
_empty
               
   
DIFF
 
PRIM
 
fall
               
Artifact 
Artifact
               

 

Może w przyszłości rozbuduję jeszcze ikony niektórych typów, np. OC - L(LL), H(L), ... ) Na razie mam dosyć! Moje pliki .PNG można ściągnąć stąd → GEClassIcons.zip.

  Jakie dokładnie typy meteorytów w Meteoritical Bulletin Database kryją się pod poszczególnymi ikonami → Moje „ikony Google Earth” − baza MBD.

  

Nowe ikony w akcji → Moje „ikony Google Earth” − pliki .KMZ

Wartości kolorów


Definicje kolorów zastosowanych przeze mnie w zaprojektowanych ikonach (tabela ma charakter techniczny, pomocniczy).

No „nazwa” tło tekst KOLOR
styl obraz
(kontrola)
#hex
[00-ff]
RGB
[0-255]
CMYK (PS)
[0-100]
CMYK (PS3)
[0-100]
1 white Lorem ipsum... #FFFFFF 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0
2 „carbo” (black) Lorem ipsum... #000000 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
3 „chh” Lorem ipsum... #64382C 100 56 44 41 73 75 46 44 73 73 49
4 „chl” Lorem ipsum... #Ec9817 236 152 23 5 46 100 0 5 48 95 0
5 „chhl” Lorem ipsum... #B16C27 177 108 39 25 61 100 11 27 60 92 11
6 „enst” Lorem ipsum... #A63F2A 166 63 42 24 86 93 17 25 83 88 18
7 „rum” Lorem ipsum... #ECBDAF 236 189 175 6 29 26 0 7 32 28 0
8 „pach” Lorem ipsum... #5DBB9A 93 187 154 63 3 50 0 64 0 48 0
9 „pachu” Lorem ipsum... #7A3659 122 54 89 48 87 42 23 51 86 37 22
10 „ach” Lorem ipsum... #92B8D4 146 184 212 42 17 8 0 47 19 7 0
11 „hed” Lorem ipsum... #0664A4 6 100 164 93 62 9 1 89 59 6 1
12 „lun” Lorem ipsum... #E9E96B 233 233 107 11 0 72 0 15 0 68 0
13 „snc” Lorem ipsum... #E23F00 226 63 0 6 89 100 1 2 86 100 1
14 „mes” Lorem ipsum... #0A3E45 10 62 69 92 59 57 46 90 59 54 46
15 „pal” Lorem ipsum... #F5BD00 245 189 0 4 26 100 0 4 28 94 0
16 „iron” Lorem ipsum... #3E2A62 62 42 98 88 96 31 22 86 96 24 19
17 „hex” Lorem ipsum... #8F8D9F 143 141 159 47 41 27 1 51 43 26 1
18 "bg1" Lorem ipsum... #003952 0 57 82 - 95 72 41 37

Zobacz również


Źródła (sources)


[Lauretta+ 2006]

Internet

 

                                 

Page since: 2004

Page update: 2021-04-28 12:22