Metoda 4M – 4M-BASE-v2.1  «


4M-BASE-v2.1 – wersja oparta na 67 próbkach (1 październik 2020 r.)


Procentowości podwidm mössbauerowskich chondrytów zwyczajnych w naszej bazie 4M-BASE-v2.1.

 

Kilka nowości! Wykresy z pakietu statystycznego R.
Wykres ternary dla dwóch różnych zbiorów oraz Cluster Analysis (drzewo aglomeracyjne).

 

Legenda: Chondryty zwyczajne typu H (), L (), LL () oraz wartości średnie i centroidy klastrów (+)

metal vs. olivine (Application of Mössbauer spectroscopy, multidimensional discriminant analysis, and Mahalanobis distance for classification of equilibrated ordinary chondrites)

oliwin vs. metal

(Zaznaczono wielkości wariancji σ i 2σ dla poszczególnych klastrów)

 

All vs All (Multidimensional discriminant analysis and Mahalanobis distance—4M method (meteorites-Mössbauer-multidimensional-Mahalanobis)

Nowość! Wykres wszyscy-ze-wszystkimi (wykres sporządzony w pakiecie statystycznym R)

 

metal vs. pyroxene (Application of Mössbauer spectroscopy, multidimensional discriminant analysis, and Mahalanobis distance for classification of equilibrated ordinary chondrites)

piroksen vs. metal

 

metal vs. troilite (Application of Mössbauer spectroscopy, multidimensional discriminant analysis, and Mahalanobis distance for classification of equilibrated ordinary chondrites)

troilit vs. metal

 

olivine vs. pyroxene (Application of Mössbauer spectroscopy, multidimensional discriminant analysis, and Mahalanobis distance for classification of equilibrated ordinary chondrites)

piroksen vs. oliwin ( Goronyo)

 

Ternary plot (Multidimensional discriminant analysis and Mahalanobis distance—4M method (meteorites-Mössbauer-multidimensional-Mahalanobis)

Wykres trójkątny (ternary plot) na którym doskonale widać potencjał dyskrymina­cyj­ny parametrów mössbau­erow­skich (wykres sporządzony w pakiecie statystycznym R)

 

Clustered (Multidimensional discriminant analysis and Mahalanobis distance—4M method (meteorites-Mössbauer-multidimensional-Mahalanobis)

Nowość! Wykres aglomeracyjny (wykres sporządzony w pakiecie statystycznym R)

                                 

Page since: 2020-03

Page update: 2022-07-28 10:58