Metoda 4M – ilustracje


4M-BASE-v2.1 najnowsza wersja oparta na 65 próbkach (kwiecień 2020 r.)ILUSTRACJE v2.1

Procentowości podwidm mössbauerowskich chondrytów zwyczajnych w naszej → bazie 4M-BASE-v2.1.


4M-BASE-v2 – najnowsza wersja oparta na 62 próbkach (marzec 2020 r.)ILUSTRACJE v2

 


4M-BASE-v1 – najnowsza wersja oparta na 59 próbkach (listopad 2019 r.)ILUSTRACJE v1

 


 

                                 

Page since: 2020-03

Page update: 2020-04-13 23:06