Metoda 4M – ilustracje  «


4M-BASE-v2.n najnowsza wersja oparta na 87 próbkach (5 sierpnia 2021 r.)ILUSTRACJE v2n

Procentowości podwidm mössbauerowskich chondrytów zwyczajnych w → bazie 4M-BASE-v2n | formularz.
(dodane: [PW] Aiquile ×2, Buzzard Coulee, Kheng Ljouad ×2, Campos Sales, Mahbas Arraid, Mreira, NWA LKKS; [8] Farmington, Kunashak, Mbale, Mount Tazerzait, Ochansk, Richardton, Vengerovo, Zvonkov; [9] NWA 6286, NWA 7857; [10] Ozerki;
poprawione fity dla próbek oznaczonych [MJ-JW], dodany Leoncin 1x)
(usunięte: Buzzard Coulee ×2, Shisr 176_a) (zweryfikowane: Benguerir)


4M-BASE-v2.1 wersja oparta na 67 próbkach (1 października 2020 r.)ILUSTRACJE v2.1

 (dodane: [PW] Gueltat Zemmour, Jilin ×2, Leoncin, Oued Sfayat)


4M-BASE-v2 – wersja oparta na 62 próbkach (marzec 2020 r.)ILUSTRACJE v2


4M-BASE-v1 – wersja oparta na 59 próbkach (listopad 2019 r.)ILUSTRACJE v1

 (BAZA opublikowana w MaPS | BASE-v1 | formularz)


 

                                 

Page since: 2020-03 (M)

Page update: 2022-07-29 13:36