Woreczko Meteorites

Jan Woreczko & Wadi

  Google (new window)eBay.com (new window)Meteoritical Bulletin Database (new window)Meteoritical Bulletin Database News (new window)

Pseudometeoryt Łapino
(Pseudometeorite, meteorwrongs«

   

Wiele kamieni i brył żelaznych wygląda jak meteoryty, ale nimi nie jest! Meteoryty mają kilka podstawowych cech, które pozwalają odróżnić je od skał pochodzenia ziemskiego. Są to: skorupa obtopieniowa, występowanie chondr, magnetyczność, regmaglipty i duża gęstość. Nie wszystkie te cechy znajdziemy we wszystkich okazach meteorytów.

  Skorupę obtopieniową mają tylko świeże spadki i mało zwietrzałe znaleziska; nie wszystkie meteoryty mają chondry (vide achondryty i meteoryty żelazne); magnetyczność jest związana z występowaniem metalicznego żelaza w meteorytach, ale nie wszystkie go zawierają (wiele achondrytów nie jest magnetyczna); zasadniczo większość meteorytów ma gęstość większą od typowych skał ziemskich.

  Niektóre skały ziemskie mają część z tych cech, co może wprowadzić w błąd niedoświadczonych poszukiwaczy. Procesy wietrzenia chemicznego powodują, że na niektórych kamieniach zobaczymy ciemną skorupę. Wiele skał osadowych ma w swej strukturze owalne twory przypominające chondry. Duża liczba skał magmowych wykazuje własności magnetyczne, nie zawierają one jednak żelaza metalicznego, ale magnetyczne minerały (siarczki żelaza, magnetyt). Znalezienie kamienia spełniającego jedno lub kilka z tych kryteriów nie daje więc gwarancji, że jest on zaraz meteorytem. Wiele typów meteorytów to są skały bardzo podobne do skał ziemskich i naprawdę potrzeba specjalistycznych badań, aby je zidentyfikować jako meteoryty. Z drugiej strony, aby było trudniej, sporo okazów meteorytów nie wygląda jak meteoryt.

 

Nie wszystkie dziwne kamienie są zaraz gośćmi z Kosmosu (kolekcja pseudometeorytów).

picture? - not a meteorite! not a meteorite! unlike? - not a meteorite! METEORITE OR METEORWRONG?

(Pseudo)meteoryt na wyciągniecie ręki


Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego

W latach osiemdziesiątych studiowałem fizykę i astronomię na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Wiele wykładów i ćwiczeń mieliśmy w historycznym gmachu Obserwatorium Astronomicznego UW przy alejach Ujazdowskich. Pamiętam, że w holu głównym na wprost wejścia do Obserwatorium przy drzwiach do jednej z sal wykładowych leżały dwa przedmioty służące ozdobie, czy jak byśmy to dziś powiedzieli, wystrojowi wnętrza. Po jednej stronie drzwi stał wielki  cokół-statyw do teleskopu. Była to ciężka żeliwna stożkowa konstrukcja, zupełnie jak ze  starych rycin przedstawiających lunety w obserwatoriach. Natomiast przy drugim  skrzydle drzwi leżał na posadzce wielki zwyczajny (!) kamień, tak około 200 kg – wiem bo nie raz się z nim mocowaliśmy ;-)

  Wielki bury kamień we wnętrzu budynku instytucji nie związanej z geologią i górnictwem, nie jest widokiem zbyt częstym, więc i nas studentów szybko zaintrygował ów obiekt.

— Na nasze pytania – co to jest? – pracownicy obserwatorium odpowiadali – meteoryt.

— No tak, wszystko jasne...

— Gdy dociekaliśmy bardziej – odpowiedź brzmiała – chyba Pułtusk.

— Aaaa... Pułtusk!

— No przecież to oczywiste, że w obserwatorium astronomicznym musi znajdować się meteoryt, toż to obiekt z Kosmosu.

— Przyjęliśmy to do wiadomości i tak już zostało.

 

Meteoryt ten leżał sobie tam „od zawsze” i służył różnym celom. Poza kurzem lądowały na nim kurtki studentów oczekujących na egzaminy, nie raz sznurowaliśmy buty wspierając się o niego, ale wielokrotnie toczyliśmy dyskusje na jego temat. Doszliśmy na przykład do wniosku, że meteoryty to taka normalna rzecz, spadają, lądują w muzeach i na korytarzach, jest ich tak dużo, że nikt specjalnie nie zaprząta sobie nimi głowy (co było w tamtych czasach chyba zgodne z prawdą, mało kto wtedy w Polsce badał meteoryty czy też nie wiele o nich się mówiło na studiach geologicznych). Nie interesowały mnie wtedy i nic o nich wiedziałem. Po 2002 roku, gdy złapałem bakcyla meteorytowego, przypomniałem sobie o tym wielkim „Pułtusku” w Obserwatorium. Napisałem do pracującego tam pana Tomasza Kwasta z zapytaniem, czy coś wie o losach tego kamienia. Kiedy po latach odwiedziłem obserwatorium okazu już tam nie było. Odpisał mi, że nie wie, ale prawdopodobnie meteoryt został wywieziony do obserwatorium w Ostrowiku. Ślad się urwał...

...Niedawno przeglądając strony o pseudometeorytach natknąłem się na informacje o kamieniu, który latami leżał w holu Obserwatorium na Ujazdowskich. Okazało się, że to nie był meteoryt, ale pseudometeoryt „Łapino”.

Pseudometeoryt Łapino


Pseudometeoryt Łapino

Pseudometeoryt Łapino

© Stępniewski et al.

Głaz został znaleziony latem 1954 roku w żwirowni na zboczu doliny Raduni w pobliżu małej wsi Łapino (Łapino Dolne) (54°17'23.46"N 18°26'36.23"E) na Pomorzu, kilkanaście kilometrów na południowy-zachód od Gdańska. Żwirownie te działały od 1888 do 1975 roku, obecnie są częściowo zatopione oraz zarośnięte krzakami i młodymi drzewami. Na głaz zwrócili uwagę pracownicy żwirowni w 1954 roku.  Ze względu na znaczną magnetyczność i niezwykły wygląd zasugerowano, że może on być meteorytem. Kolor, kształt i struktura powierzchni były bardzo intrygujące. Pomimo, że w okolicy występuje wiele utworów polodowcowych i głazów narzutowych (głównie granitoidów i gnejsów) przywleczonych przez czwartorzędowe lodowce ze Skandynawii, to  „Łapino” nie przypomina jednak typowych głazów narzutowych.

  Głaz został przekazany do Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, gdzie przez wiele lat leżał w gmachu Obserwatorium przy Alejach Ujazdowskich na posadzce w holu głównym przy wejściu.

  W 1996 roku przekazano go do Państwowego Instytutu Geologicznego w celu zbadania. Pseudometeoryt Łapino ma gruszkowaty kształt ~70x45 cm i wagę około 250 kg. Wstępne oględziny nie wykazały obecności skorupy obtopieniowej oraz brak żelaza niklonośnego i chondr. Mógłby on być w takim razie jakimś achondrytem! Jednak badania przeprowadzone w PIG-u przez Stępniewskiego i współ.[1] wykazały, że nie jest to meteoryt.

 

Nie wiem, gdzie znajduje się obecnie pseudometeoryt Łapino.

Zobacz również


Jak rozpoznać meteoryt?

Wiki.Meteoritica.pl – Pseudometeoryt Łapino

Przypisy


1  Stępniewski Marian, Borucki Jerzy, (2001), Pseudometeorite from Łapino (Pomerania, North Poland). Geological Quartely, vol. 45 (3), 2001, s. 343-348.

Źródła (sources)


Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie – OAUW  •   Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie – PIG  •  WUSTL – galeria pseudometeorytów, meteoryty versus pseudometeoryty  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Page since: 2011-01

stat4u
Page update: 2015-07-01 22:34