Bjurböle* (L/LL4)
(Bjurbole)

[MBD][EoM]

f 226.4 g

Bjurböle (Bjurbole) (L/LL4) Bjurböle (Bjurbole) (L/LL4) Bjurböle (Bjurbole) (L/LL4)
Fragment pochodzi z kolekcji w Helsinkach

 

f 11.09 g

Bjurböle (Bjurbole) (L/LL4)

Bjurböle (Bjurbole) (L/LL4)

 

fc 0.55 g

Bjurböle (Bjurbole) (L/LL4)

 

 Mikroskopowe fotografie chondr w meteorytach.
 

Masa g³ówna meteorytu Bjurböle w muzeum w Helsinkach
Bjurböle (Bjurbole) (L/LL4) - Main Mass Helsinki

(photos: Mateusz Szyszka)

 

Szczegó³y spadku i badañ w: Bulletin de la Commission Geologique de Finlande, No 12, 1902

Bjurböle (L/LL4) Bjurböle (L/LL4) Bjurböle (L/LL4)
Po³o¿enie jeziora do którego spad³ meteoryt
 
Szkic dziury w lodzie Schemat po³o¿enia okazu na dnie jeziora
Bjurböle (L/LL4) Bjurböle (L/LL4) ¼ród³o: Bulletin..., 12/1902
Wygl±d "krateru" w lodzie Masa g³ówna

 

 Meteorites Collection   2002–2016 © Jan Woreczko & Wadi

Page update: 2016-05-26 22:43