Chelyabinsk* (LL5)
(Челябинск)

[MBD][EoM]

Plik Chelyabinsk.KML z lokalizacją miejsc znalezienia okazów
(okazy meteorytu są dużo bardziej magnetyczne niż typowe LL5;
są w tym podobne do bogatych w żelazo meteorytów Paragoult i meteorytów z grupy L/LL)

Historia spadku, rezultaty poszukiwań (kompendium):
Svend Buhl (Meteorite Recon) - Fire, Ice and Meteorites. The search for remains of the Chelyabinsk Superbolide

Elipsa spadku (strewnfield) meteorytu Chelyabinsk.

Okazy: całkowite | orientowane | płytki

cs (cso?) 21.89 g

Chelyabinsk (LL5)
Chelyabinsk (LL5) Chelyabinsk (LL5) Chelyabinsk (LL5)
Chelyabinsk (LL5)

photos: Maria Flor
(dimension: 26x23x12 mm;
współrzędne znaleziska: 54.887150N, 61.019735E)

 

cs 19.69 g

Chelyabinsk (LL5) Chelyabinsk (LL5) Chelyabinsk (LL5)
photos: Maria Flor
(dimension: 33x19x17 mm;
współrzędne znaleziska: 54.882399N, 61.044455E)

 

cs 102.3 g

Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)
photos: Kichev Alexander
(znaleziony w kwietniu, w punkcie: 54.869700N, 60.977194E;
punkt ten zaznaczono na mapie sporządzonej przez Svenda Buhl)

 

cs 31.80 g

Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)
photos: Arek Bingoraj

 

cso 1,52 g

Chelyabinsk (LL5)
photos: Maria Flor
(współrzędne znaleziska: 54°51.488'N, 61°06.905'E)

 

cso 0.75 g

Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)
(k-10; dimension: 10x10x5 mm)
photos: Arek Bingoraj

 

cs 0.81 g

Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)
(k-3; dimension: 12x8x5 mm)
photos: Arek Bingoraj

 

cso 0.86 g

Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)
(k-4; dimension: 9x9x6 mm)
photos: Arek Bingoraj

 

cso 1,85 g

Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)
Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)
photos: Evgenij Suhanov

 

cs 3,60 g

Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)
Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)
photos: Viacheslav Skornyakov
(dimension: 20x10x10 mm)

 

cs 4,84 g

Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)
Chelyabinsk (LL5)
photos: Evgenij Suhanov

 

cs (cso?) 0.32 g

Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)

(k-9; dimension: 8x6x3 mm)
photos: Arek Bingoraj

 

cs 0.47 g

Chelyabinsk (LL5)
Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)

(k-8; dimension: 9x6x5 mm)
photos: Arek Bingoraj

 

cs 0.57 g

Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)

(k-6; dimension: 10x6x5 mm)
photos: Arek Bingoraj

 

cs 0.58 g

Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)

(dimension: 9x7x5 mm)
photos: Arek Bingoraj

 

cs 1.06 g

Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)

(k-12; dimension: 11x9x7 mm)
photos: Arek Bingoraj

 

cs 1.09 g

Chelyabinsk (LL5)
Chelyabinsk (LL5)Chelyabinsk (LL5)

(k-11; dimension: 12x8x7 mm)
photos: Arek Bingoraj

 

 

Płytki:

fs 4.36 g (IMB)

(s7)

  

fs 4.46 g

 

fs 5.15 g (IMB)

Chelyabinsk (LL5)
Chelyabinsk (LL5)

(s5; dimension: 34x26x2.3 mm)
photos: Arek Bingoraj

 

fs 5,81 g (IMB)

(s2; dimension: 31x25x3 mm)

  

 Meteorites Collection   2002–2016 © Jan Woreczko & Wadi

Page update: 2016-11-18 21:40