DaG 190 (CO3)

[MBD][EoM]

sc 11.16 g (10.32 + 0.84 g)

Okaz z imponującego znaleziska w Libii.
  
  Znaleziono wiele okazów układających się w piękną, długą (43 km) elipsę spadku.
  Znaleziska z tego pola są sparowane: DaG 005, 006, 023, 025, 027, 032, 067, 078, 081, 082, 083, 136, 137, 171, 173, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 203, 204, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 289, 291, 331, 332, 601, 667, 668, 749, 845, 846, 847, 848, 852, 853, 854, 858, 998, 1006, 1028 i 1041.
W sumie zebrano ponad 184kg. DaG 749 zebrano 95kg, a okazów DaG 082, 190 i 192, odpowiednio, 860g, 2550g i 3145g.
CO3 elipse

DaG CO3 elipse

      NLT   NLTPC   GC   GE

© SaharaMet.com

 

 Meteorites Collection   2002–2016 © Jan Woreczko & Wadi

Page update: 2016-05-22 21:58