Gibeon (IVA Of)

art. McGown Robert D., Od Grootfontein do Windhoek: Meteoryty Namibii, METEORYT 2/2007, pp.14–17. Wyprawa autora do Namibii, o meteorytcie Hoba i Gibeon. O legalności kolekcjonowania i handlu meteorytami.
link: Historia odkrycia i badań meteorytu Gibeon na stronach Svenda Buhla (fotografie okazów, mapa znalezisk, historyczne publikacje o meteorytach żelaznych): The Gibeon Iron Meteorites. Their Discovery, History and Research.

[MBD][EoM]

cs 2994 g

 

cs 490.3 g

 

ep 116.3 g

hires1  hires2  hires3  hires4

 

sphere 109.9 g

 

cs 46.7 g

hires1  hires2

 

'sphere' 4.37 g

 

 Meteorites Collection   2002–2016 © Jan Woreczko & Wadi

Page update: 2016-06-11 14:57