Woreczko Meteorites

Jan Woreczko & Wadi

  Google (new window)eBay.com (new window)MetDataBase (new window)

References – Pokrzywnicki Jerzy  «


Publikacje twórcy polskiej meteorytyki Jerzego Pokrzywnickiego.
Więcej na http://wiki.meteoritica.pl
 
* Article Author (year), title, publisher (autor (rok wydania), tytuł, wydawca)

Pokrzywnicki 1955 Pokrzywnicki Jerzy, (1955)
O niektórych mało znanych polskich meteorytach.
Acta Geologica Polonica, vol. V, nr 3; PAN Komitet Geologiczny; wyd. PWN 1955;p.427–438; [cover][title]
Pokrzywnicki 1956 Pokrzywnicki Jerzy, (1956)
Les météorites polonaises. Acta Geophys. Polon., vol. IV, 1956, p.21–32.
Pokrzywnicki 1957 Pokrzywnicki Jerzy, (1957)
On the Ostrzeszów Bolide and the search fot the meteorite which fell from it (O bolidzie ostrzeszowskim i poszukiwaniach spadłego z niego meteorytu). Acta Geophys. Polon., vol. V, nr 1, 1957, p.34-46.
Pokrzywnicki 1957 Pokrzywnicki Jerzy, (1957)
Statystyka spadków meteorytów i niektóre płynące z niej wnioski.
Archiwum mineralogiczne, tom XX, zeszyt 1 i 2, 1957; PAN Komitet Geologiczny, wyd. PWN Warszawa 1957;p.297-314.
Pokrzywnicki 1958 Pokrzywnicki Jerzy, (1958)
O ciężarze właściwym meteorytów. Acta Geophys. Polon., vol. VI, nr 2, 1958, p.127-152.
 Pokrzywnicki 1958 Pokrzywnicki Jerzy, (1958)
The Krządka Meteorite. Acta Geophys. Polon., vol. VI, nr 1, 1958, p.84–85.

Pokrzywnicki 1959 Pokrzywnicki Jerzy, (1959)
O meteorycie Świdnica Górna i bolidzie z którego prawdopodobnie spadł ten meteoryt.
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, tom. IX, zeszyt 1; Poznań 1959; [cover][title]
Pokrzywnicki 1959 Pokrzywnicki Jerzy, (1959)
Meteoryt Biała Cerkiew. Acta Geophys. Polon., vol. VII, nr 1, 1959, p.72-82.
Pokrzywnicki 1959 Pokrzywnicki Jerzy, (1959)
Meteoryt Zaborzyca. Acta Geophys. Polon., vol. VII, nr 2, 1959, p.182-188.
Pokrzywnicki 1960 Pokrzywnicki Jerzy, (1960)
O hipotetycznym spadku odłamka podobnego do żużla we wsi Dylewo powiatu Mińsk Mazowiecki. Archiwum Mineralogiczne. vol. XXIV, z. 1, 1960, p.225-238.
Pokrzywnicki 1961 Pokrzywnicki Jerzy, (1961)
O bolidzie nad Polską w dniu 6 października 1959. Acta Geophys. Polon., vol. IX, nr 3, 1961, p.304-310.

Pokrzywnicki 1964 Pokrzywnicki Jerzy, (1964)
I. Meteoryty Polski. II. Katalog meteorytów w zbiorach polskich.
Studia Geologica Polonica vol. XV, Wyd. Geologiczne, Warszawa; [cover][PDF]
  Klasyka! Przebogate źródło wiedzy o polskich meteorytach i ich zbiorach. Tę książkę każdy mieć musi! U mnie cała w .PDFie.
Pokrzywnicki 1964 Pokrzywnicki Jerzy, (1964)
O meteorycie Owrucz. Acta Geophys. Polon., vol. XII, nr 3, 1964, p.179-180.
Pokrzywnicki 1965 Pokrzywnicki Jerzy, (1965)
O bolidach obserwowanych nad Polską - II. Acta Geophys. Polon., vol. XIII, nr 3, 1965, p.207-215.
Pokrzywnicki 1966 Pokrzywnicki Jerzy, (1966)
O zagadnieniu meteorytów lodowych. Acta Geophys. Polon., vol. XIV, nr 3, 1966, p.271-272.
Pokrzywnicki 1966 Pokrzywnicki Jerzy, (1966)
Uwagi o hipotezach pochodzenia meteorytów.
Acta Geophys. Polon., vol. XIV, nr 4, 1966, p.383-385.
Pokrzywnicki 1969 Pokrzywnicki Jerzy, (1969)
O bolidach obserwowanych nad Polską - Część IV. Acta Geophys. Polon., vol. XVII, nr 2, 1969, p.203-209.
Pokrzywnicki 1969

Pokrzywnicki Jerzy, (1969)
O mongolsko-chińskim meteorycie Armanty. Acta Geophys. Polon., vol. XVII, nr 1, 1969, p.97-99.

Pokrzywnicki 1970 Pokrzywnicki Jerzy, (1970)
Nowe meteoryty. Acta Geophys. Polon., vol. XVIII, nr 1, 1970, p.143-145.
Pokrzywnicki 1971 Pokrzywnicki Jerzy, (1971)
Meteoryty pułtuskie w zbiorach lwowskich. Acta Geophys. Polon., vol. XIX, nr 2, 1971, p.238-239.
Pokrzywnicki 1971 Pokrzywnicki Jerzy, (1971)
Nowe polskie meteoryty (New Polish meteorites). Acta Geophys. Polon., vol. XIX, nr 2, 1971, p.235-239.
Pokrzywnicki 1971 Pokrzywnicki Jerzy, (1971)
O ilości spadającej na Ziemię materii kosmicznej.
Acta Geophys. Polon., vol. XIX, nr 4, 1971, p.439-444.
Pokrzywnicki 1972 Pokrzywnicki Jerzy, (1972)
Meteoryty przy przelocie przez atmosferę i po spadku swym na ziemię. Acta Geophys. Polon., vol. XX, nr 3-4, 1972, p.291-303.
* – oryginał; – PDF file; – wydruk; – xero; – link; [p:708]

 

stat4u
Page update: 2012-03-04 00:01