Czochralskiit
(czochralskiite«

 

Minerał czochralskiit – fosforan odkryty w meteorycie Morasko.

 

Obraz czochralskiitu z mikroskopu elektronowego pochodzi ze zgłoszenia minerału do The Commission on New Minerals and Mineral Names (CNMMN) (Karwowski et al. 2015).

 

Panuje spore zamieszanie wokół poprawnej nazwy tego minerału. Na wielu portalach używana jest nazwa chochralskit. Nawet w MineralienAtlas Lexikon pojawia się w polskiej pisowni z jednym „i” (natomiast po rosyjsku są dwa „и” – чохральскиит)!

  W języku polskim nazwy minerałów, pochodzące od nazwisk, tworzy się poprzez dodanie do nazwiska końcówki „-it”. Czyli poprawna nazwa brzmi czochralskiit, gdyż utworzona została od nazwiska wybitnego polskiego chemika Jana Czochralskiego (czochralskit). Podobnie utworzona została nazwa innego minerału maneckiit, na cześć prof. Andrzeja Maneckiego z AGH.

 

Więcej o tym minerale w artykule:

Łukasz Karwowski, Ryszard Kryza, Andrzej Muszyński, Joachim Kusz, Katarzyna Helios, Piotr Drożdżewski, Evgeny V. Galuskin, Czochralskiite, Na4Ca3Mg(PO4)4, a second new mineral from the Morasko IAB-MG iron meteorite (Poland), European Journal of Mineralogy, v. 28, i. 5, p. 969-977, Published on December 2016, First Published on November 21, 2016, doi:10.1127/ejm/2016/0028-2557.

 

czochralskiit (Karwowski)

Nodula grafitowo-troilitowa z meteorytu Morasko. Gra – grafit zawierający cztery różne fosforany: Bri – brianit, Czo – czochralskiit, Mer – merrillit, Apa – fluoroapatyt.

 

Źródła (sources)


Prof. Łukasz Karwowski (inf. własna)

Uniwersytet Wrocławski: Dwa nowo odkryte minerały w Muzeum Mineralogicznym UWr

Mineralienatlas Lexikon: Czochralskiite (Czochralskiit)  •  Maneckiite (Maneckiit)

Wikipedia:  Jan Czochralski

 

                                 

Page since: 2015-06

Page update: 2020-06-14 13:57