Morasko (IAB-MG Og)

[MBD][EoM][wiki.meteoritica.pl]

Elipsa spadku (strewnfield) meteorytu Morasko.

[O figurach Widmanstättena]
art. Pilski Andrzej S., Badanie przeszłości meteorytu Morasko, METEORYT 1/2008, pp.26–27.
art. Muszyński Andrzej, Pilski Andrzej S., Socha Krzysztof, Dwa lata w Rezerwacie MORASKO, METEORYT 4/2006, pp.16–18;
art. Karwowski Łukasz, Tajemnicze inkluzje w meteorytach Morasko, METEORYT 4/2006, pp.19–22. Bogato ilustrowane wyniki analiz meteorytów Morasko, Jankowo Dolne. Minerały tego meteorytu: troilit, miedź rodzima, daubreelit, sfaleryt, djerfisheryt, altait, cohenit, schreibersyt, kosmochlor, niezidentyfikowana krzemionka, oliwin, grafit [patrz: Minerals];
art. Pilski Andrzej S., Morasko IAB-MG, pp.22–23. METEORYT 4/2006.
art. Pilski Andrzej S., A nie mówiłem?, METEORYT 4/2004, p.5. Hipotezy pochodzenia meteorytu Morasko – spadek kraterotwórczy czy na lodowiec?
art. Padirac Dominique, Nowe znaleziska w Morasku, METEORYT 3/2004, pp.21–22. Sławek Derecki przeszukuje razem z francuskim przyjacielem rejon Moraska.
art. Socha Krzysztof, Morasko – inne spojrzenie, METEORYT 1/2004, pp.16–18. Największy polski poszukiwacz meteorytu Morasko prezentuje swoje teorie i spostrzeżenia.
art. Okładka – mapa lokalizacji znalezisk meteorytu Morasko; Meteorytowe wieści z Moraska, METEORYT 4/2003: Janus Artur, Jak szukałem meteorytów Morasko, p.3; Socha Krzysztof, Kiedy spadł meteoryt Morasko, p.4; Siemiątkowski Jacek, Struktura fragmentu meteorytu Morasko otrzymanego od znalazcy, p.5, obrazy zgładów w świetle odbitym, kryształy schreibersytu, rhabdytu; Pilski Andrzej S., Gdzie i kiedy spadły meteoryty Morasko?, p.6.
 

cs 5740 g

Znaleziony 21 września 2014 roku, na głębokości 110 cm.
Okaz z widocznymi regmagliptami i małym naturalnym otworkiem/dziurką (żółty sznurek na zdjęciach)!

Morasko (IAB-MG Og) Morasko (IAB-MG Og) Morasko (IAB-MG Og) Morasko (IAB-MG Og)
photos: Arek Bingoraj

Okaz in situ (przed czyszczeniem). Znalazcy Andrzej Owczarzak i Michał Nebelski!

Morasko (IAB-MG Og) - in situ Morasko (IAB-MG Og) - in situ Morasko (IAB-MG Og) - in situ
photos: Andrzej Owczarzak

 

cs 1050 g

Piękny okaz z zachowanymi fragmentami skorupy obtopieniowej!

Morasko (IAB-MG Og)Morasko (IAB-MG Og)Morasko (IAB-MG Og)Morasko (IAB-MG Og)Morasko (IAB-MG Og)
photos: Andrzej Owczarzak

 

cs 1039.0g

Morasko (IAB-MG Og) Morasko (IAB-MG Og)

Morasko (IAB-MG Og)

Okaz z regmagliptami, resztą skorupy obtopieniowej i wtrąceniami grafitu na powierzchni (fot. Tomek Jakubowski).

 

s 55.91 g

Morasko (IAB-MG Og)

hires1  hires2  hires3

 

cs 237.3 g

 

cast (Cobliner specimen)

Meteorites Morasko (cast) (Cobliner specimen)
Meteorites Morasko (cast) (Cobliner specimen)
Meteorites Morasko (cast) (Cobliner specimen) Meteorites Morasko (cast) (Cobliner specimen)

 

 Meteorites Collection   2002–2022 © Jan Woreczko & Wadi

Page update: 2022-02-06 01:03