Moresonit
(morenosite«

 

Minerał moresonit.

Uwodniony siarczan niklu; Ni(SO4)·7H2O. Minerał wtórny, tworzący się na powierzchniach meteorytów zawierających stop Fe-Ni wietrzejących w suchym gorącym klimacie. Posiada charakterystyczną zieloną barwę. Występuje na powierzchni meteorytu Vaca Muerta (MES) znajdywanego na gorącej, suchej pustyni Atacama. Widoczny w postaci zielonych łatek, rzadziej w postaci ładnie wykształconych kryształków.

  Profesor Łukasz Karwowski z UŚl opowiadał, że wielokrotnie widział gniazda moresonitu na świeżo znalezionych okazach meteorytu Morasko (IAB-MG). Jednak szybko ulegały one degradacji, gdyż moresonit jest bardzo nietrwały w naszych warunkach klimatycznych.

 

Obraz moresonitu na okazach z kolekcji Tomasza Jakubowskiego (za zgodą).

 

Moresonit (morenosite) © Tomasz Jakubowski

Meteoryt Vaca Muerta okaz całkowity 323 g (close up) (© Tomasz Jakubowski)

Moresonit (morenosite) © Tomasz Jakubowski

Meteoryt Vaca Muerta okaz całkowity 323 g (© Tomasz Jakubowski)

Moresonit (morenosite) © Tomasz Jakubowski

Meteoryt Vaca Muerta okaz całkowity 90,9 g (© Tomasz Jakubowski)

 

Źródła (sources)


Photos: © Tomasz Jakubowski - http://www.collectingmeteorites.com/

Prof. Łukasz Karwowski (inf. własna)

 

                                 

Page since: 2015-09

Page update: 2015-09-14 10:27