Oldhamit
(oldhamite«

 

Siarczek Ca; (Ca,Mg,Fe)S; praktycznie siarczek wapnia. Występuje tylko w meteorytach. Nie tworzy szeregu z siarczkami typu alabandyn, niningeryt i keilit (oldhamit zawiera domieszkę manganu, tak jak wymienione mają domieszkę wapnia). Dobrze rozpuszczalny w wodzie. Znajdywany w małych ilościach w silnie zredukowanych meteorytach – aubrytach i chondrytach enstatytowych. Tworzy grudki o średnicy do 6 mm. Krystalizował w końcowej fazie wypełniając wolne przestrzenie między minerałami krzemianowymi.

  Minerał stwierdzony w meteorycie Zakłodzie i aubrycie Ribbeck*.

Oldhamit (oldhamite) (Karwowski)

Ziarno (grudka) oldhamitu w otoczeniu kryształu kamacytu (jasny obszar; ciemoszary to pirokseny) (meteoryt Zakłodzie, obraz BSE) (fot. Łukasz Karwowski).

Źródła (sources)


prof. Karwowski Łukasz, Uniwersytet Śląski

 

                                 

Page since: 2016-03

Page update: 2024-03-04 12:59