Sinoit
(sinoite«

 

Azotek krzemu (krzemianu?); Si2N2O. Minerał rzadki. Występuje w chondrytach enstatytowych (minerał metamorficzny w EL6 lub jako impact melt w EL4) i chondrytach zwyczajnych (typu petrograficznego 4-6). Tworzy blaszki i ziarna o wielkości do 0,2 mm.

  Minerał stwierdzony w meteorycie Zakłodzie.

Sinoit (sinoite) (Karwowski)

Ziarno sinoitu w otoczeniu kryształu kamacytu (meteoryt Zakłodzie, obraz BSE) (fot. Łukasz Karwowski).

Źródła (sources)


prof. Karwowski Łukasz, Uniwersytet Śląski

 

                                 

Page since: 2016-03

Page update: 2016-03-31 11:36