Taenit
(taenite«

 

Stop (Fe,Ni); gamma-(Fe,Ni), γ-(Fe,Ni). Taenit to odmiana stopu (Fe,Ni) zawierająca 27–65wt.% Ni, formujący małe kryształy występujące jako wysokoodblaskowe cienkie wstążki na wytrawionych powierzchniach meteorytów żelaznych i żelazno-kamiennych (figury Widmanstättena). Taenit jest mniej popularną odmianą stopu Fe-Ni występującą w meteorytach, druga, popularniejsza to kamacyt. Taenit to główny składnik ataksytów i oktaedrytów. Ataksyty zawierają ponad 28% Ni i są zbudowane prawie wyłącznie z ziaren taenitu. W śladowych ilościach występują ziarna taenitu w rumurutitach. Nazwa taenit od greckiego słowa „ταινία” – „wstążka”. W skałach ziemskich bardzo rzadki.

Taenit (taenite) (Karwowski)

Ziarno taenitu. Reszta fazy metalicznej – kamacyt – uległa utlenieniu (silnie zwietrzały meteoryt Morasko, obraz BSE) (fot. Łukasz Karwowski).

Źródła (sources)


prof. Karwowski Łukasz, Uniwersytet Śląski

 

                                 

Page since: 2016-03

Page update: 2016-03-31 11:36