Woreczko Meteorites

Jan Woreczko & Wadi

  Google (new window)eBay.com (new window)Meteoritical Bulletin Database (new window)Meteoritical Bulletin Database News (new window)

Oznaczenia okazów – skróty
(specimens description – abbreviations«


A list of abbreviations used for describing a form in which meteorites in collection are.
Marking with bold type is a standard in collectors and dealers society.


Wykaz skrótów stosowanych do opisu postaci w jakiej występują meteoryty w kolekcjach.
Oznaczenia boldem są stosowane standardowo przez środowisko kolekcjonerów i dealerów.

 

Skrót (abbreviation) Opis (description)
cs complete specimen, individual
okaz całkowity; może być lekko „obity” wskutek czynników zewnętrznych lub został od niego odłupany lub odcięty mały kawałek
cso complete specimen oriented
okaz całkowity orientowany, którego kształt pozwala wyróżnić przednią i tylną stronę względem kierunku lotu przez atmosferę. Często występują zastygłe strużki na skorupie, spływające ku tyłowi. W postaci cso spotyka się liczne okazy Gao-Guenie* z wyraźnie widocznymi strużkami, małe okazy Tazy mają ślady spływu metalu i widoczny „kierunek lotu”. Również wiele mniejszych okazów Sikhote-Alin* przypomina małe pociski.
css complete specimen shrapnel
forma w jakiej można spotkać okazy, np. meteorytu Sikhote-Alin*
csc
(ss)
complete specimen cuting (split specimen)
okaz przecięty na pół
wcs windowed complete specimen
okaz całkowity od którego odcięto małą piętkę (ep) w celu ukazania wewnętrznej struktury
hs half specimen
połówka okazu, odłupana lub odcięta – posiada fragmenty skorupy
ep end piece, endcut
piętka docięta od brzegu okazu (stanowiąca znacząco mniej niż połowę okazu), zawierająca część naturalnej powierzchni meteorytu
s slice
płytka wycięta z większego okazu; płytka bez naturalnego brzegu, ucięta lub ułamana z każdej strony
sc slice with crust, part slice
płytka ze skorupą (na części lub tzw. complete slice będąca całkowitym przekrojem)
fs complete slice, full slice
płytka będąca całkowitym przekrojem przez okaz, mająca wyłącznie naturalny brzeg – w tej postaci jest to rzadki i cenniejszy okaz
f fragment
fragment odłupany od większego okazu
fc fragment with crust
fragment ze skorupą
f+f
(fm)
fragments
fragmenty
fp, fv; mm fragment(s) in test-tube, fragment(s) in vial; micromount
małe, milimetrowej wielkości i/lub mniejsze fragment(y) w probówce lub kapsułce; „okruszki”. Obiekty o wielkości tak małej, że trudno je uważać za meteoryty!?! Są to np. pojedyncze chondry, okruszki zwietrzeliny, czyli obiekty, które zatraciły już przez swą wielkość cechy danego meteorytu! Więcej → kolekcja meteorytów
d dust
pył, proszek (bardzo rozdrobnione fragmenty lub pył powstały w procesie cięcia); taka forma „meteorytu” też znajduje nabywców. Najczęściej są to pozostałości z cięcia bardzo drogich meteorytów, np. lunarów. Niektórzy miłośnicy meteorytów używają takiego pyłu, jako pigmentu (farby) do malowania obrazów o tematyce meteorytowej
ts thin section
płytka cienka; szlif petrograficzny
j jewelery
wyrób jubilerski (spotyka się wyroby z Mołdawitów, Indochinitów i Szkła Pustynii Libijskiej). Na eBay'u można spotkać rzeźby Buddy (!) wykonane ze Szkła Pustyni Libijskiej, czy też figurki żółwi i małpek (?!) wykonane z popularnych i tanich meteorytów, np. NWA 869. Popularna jest również „biżuteria” z Mołdawitów – oczka do pierścionków lub wisiorki.
block
sphere
egg
klocek, kulka, jajko – inne postaci w jakich można spotkać meteoryty (zasadniczo jest to meteoryt doprowadzony do postaci „karykatury”!!)
coin moneta
jest mi znany tylko jeden meteoryt z którego wybito monety – Campo del Cielo
crystal kryształy (postać w jakiej są niekiedy sprzedawane okazy Campo del Cielo lub Nantana); okaz odłupany (rozpuszczony?!) uwidaczniający strukturę oktaedrytu. Podobno robi się to poprzez zamrażanie okazów w ciekłym azocie i następnie ich rozbijanie.
nodule najczęściej są to inkluzje z meteorytu składające się z krzemianu (spotykane w Campo del Cielo) lub nodule grafitowe znajdowane w okolicach krateru Canyon Diablo
shale mocno skorodowany fragment, najczęściej jest to rdza z meteorytu żelaznego (np. w tej postaci najczęściej spotykane są okazy meteorytów Santa Catharina i Wolf Creek)
spheroids drobne kulki; „pył” meteorytowy powstały w wyniku ablacji meteorytu, spotykany w okolicach krateru Canyon Diablo (znajdowano również podobne obiekty w okolicach kraterów Morasko [Hurnik])

Źródła (sources)


[Pilski 2001], Internet

                                 

Page since: 2004

Page update: 2015-08-12 10:24