Goethyt, getyt
(goethite«

 

alfa-FeOOH (α-FeOOH) – minerał wtórny, produkt wietrzenia żelaza i jego minerałów. Brunatny w różnych odcieniach, niemal czarny lub żółtawy. Rdzawe plamki widoczne na wietrzejących meteorytach to właśnie m.in. goethyt. Jest głównym składnikiem limonitu, mieszaniny mineralnej często występującej pod postacią tzw. rudy darniowej.

Goethyt, getyt (Gurdziel, Karwowski)

Kryształy goethytu w zwietrzałej części meteorytu (silnie zwietrzały meteoryt Morasko, obraz BSE).

Źródła (sources)


Karwowski Łukasz, Gurdziel Agnieszka, Weathering processes of Morasko and Pułtusk meteorites, poster z konferencji PTMet.

 

                                 

Page since: 2011-03

Page update: 2015-09-22 16:21