Woreczko Meteorites

Jan Woreczko & Wadi

  Google (new window)eBay.com (new window)Meteoritical Bulletin Database (new window)Meteoritical Bulletin Database News (new window)

Meteoryty żelazne – klasyfikacja w obrazach
(Iron meteorites – classification in pictures«

Załącznik 1. Fotografie

 

Fotografie do artykułu (fot. Marek Woźniak © Woreczko; meteoryty z kolekcji Woreczko & Wadi Meteorites Collection).

Photos for the article (photo: Marek Woźniak © Woreczko; meteorites from the Woreczko & Wadi Meteorites Collection).


Iron meteorites – classification in pictures

Fot. 1. Typowy wygląd wytrawionych powierzchni: heksaedrytów – (A) Agoudal (IIAB, HEX), (B) Boguslavka (IIAB, HEX) (dobrze widoczne linie Neumanna); oktaedrytów – gruboziarnisty (C) Odessa (IAB-MG, Og), średnioziarnisty (D) El Sampal (IIIAB, Om), drobnoziarnisty (E) Gan Gan (IVA, Of) (widoczne figury Thomsona-Widmanstättena) i plessytowy (F) NWA 859 (Taza; Iron-ung, Opl); ataksytów – (G) Dronino (Iron-ung, ATAX) i (H) Gebel Kamil (Iron-ung, ATAX) (widoczne inkluzje troilitu, schreibersytu i cohenitu).
Photo 1. An example of the typical etched surfaces: hexahedrites – (A) Agoudal (IIAB, HEX), (B) Boguslavka (IIAB, HEX) (Neumann lines visible); octahedrites – coarse (C) Odessa (IAB-MG, Og), medium (D) El Sampal (IIIAB, Om), fine (E) Gan Gan (IVA, Of) (visible Thomson-Widmanstätten patterns) and plessitic (F) NWA 859 (Taza; Iron-ung, Opl); ataxites (G) Dronino (Iron-ung, ATAX) and (H) Gebel Kamil (Iron-ung, ATAX) (visible inclusions of troilite, schreibersite and cohenite). © Woreczko

 

 

Iron meteorites – classification in pictures

Fot. 2. Typowe oktaedryty: gruboziarniste – (A) Baygorria (IAB complex, Og) i (B) Uruacu (IAB-MG, Og); średnioziarniste – (C) Henbury (IIIAB, Om), (D) Laguna Manantiales (IIIAB, Om), (E) Zacatecas (1969) (IIIAB, Om) i (F) Mundrabilla (IAB-ung, Om); drobnoziarniste – (G) Yarovoye (IIIAB, Of) i (H) Muonionalusta (IVA, Of). Doskonale widoczne figury Thomsona-Widmanstättena oraz ich zróżnicowane wielkości i formy.
Photo 2. An example of typical octahedrites: coarse – (A) Baygorria (IAB complex, Og) and (B) Uruacu (IAB-MG, Og); medium – (C) Henbury (IIIAB, Om), (D) Laguna Manantiales (IIIAB, Om), (E) Zacatecas (1969) (IIIAB, Om) and (F) Mundrabilla (IAB-ung, Om); fine – (G) Yarovoye (IIIAB, Of) and (H) Muonionalusta (IVA, Of). Evident Thomson-Widmanstätten patterns, with their various sizes and forms, are visible. © Woreczko

 

 

Troilite nodules in the Mont Dieu meteorite (IIE, Of). © Woreczko

Fot. 3. Nodule troilitowe w meteorycie Mont Dieu (IIE, Of).
Photo 3. Troilite nodules in the Mont Dieu meteorite (IIE, Of). © Woreczko

 

 

Schreibersite and cohenite inclusions in the Morasko meteorite (IAB-MG, Og). Some small plessite areas are visible. © Woreczko

Fot. 4. Inkluzje schreibersytu i cohenitu w meteorycie Morasko (IAB-MG, Og). Widać również małe pola plessytowe.
Photo 4. Schreibersite and cohenite inclu­sions in the Morasko meteorite (IAB-MG, Og). Some small plessite areas are visible. © Woreczko

 

 

Graphite nodule surrounded by schreibersite and cohenite in the Nantan meteorite (IAB-MG, Om). © Woreczko

Fot. 5. Nodula grafitowa otoczona schrei­ber­sytem i cohenitem w meteorycie Nantan (IAB-MG, Om).
Photo 5. Graphite nodule surrounded by schreibersite and cohenite in the Nantan meteorite (IAB-MG, Om). © Woreczko

 

 

An example of graphite nodule from the Canyon Diablo meteorite (IAB-MG, Og). Intergrowns of graphite and iron-nickel alloy inclusions (bright fields). © Woreczko

Fot. 6. Wygląd noduli grafitowej w mete­ory­cie Canyon Diablo (IAB-MG, Og). Grafit poprzetykany żyłkami stopu żelazo-nikiel (jasne pola).
Photo 6. An example of graphite nodule from the Canyon Diablo meteorite (IAB-MG, Og). Intergrowns of graphite and iron-nickel alloy inclusions (bright fields). © Woreczko

 

 

The silicate-rich anomalous meteorite Steinbach (IVA-an). © Woreczko

Fot. 7. Bogaty w krzemiany meteoryt anomalny Steinbach (IVA-an).
Photo 7. The silicate-rich anomalous meteorite Steinbach (IVA-an). © Woreczko

 

 

Silicates minerals in the Campo del Cielo meteorite (IAB-MG, Og). © Woreczko

Fot. 8. Fazy krzemianowe w meteorycie Campo del Cielo (IAB-MG, Og).
Photo 8. Silicates minerals in the Campo del Cielo meteorite (IAB-MG, Og). © Woreczko

 

 

An example of the silicate-rich octahedrite Maslyanino meteorite (IAB complex, Of). © Woreczko

Fot. 9. Bogaty w fazę krzemianową okta­edryt Maslyanino (IAB complex, Of).
Photo 9. An example of the silicate-rich octahedrite Maslyanino meteorite (IAB complex, Of). © Woreczko

 

 

An example of ataxite from the Santa Clara meteorite (IVB, ATAX). © Woreczko

Fot. 10. Struktura ataksytu na przykładzie meteorytu Santa Clara (IVB, ATAX).
Photo 10. An example of ataxite from the Santa Clara meteorite (IVB, ATAX). © Woreczko

 

 

The Aletai meteorite (IIIE-an, Om) as an example of anomalous medium octahedrite. Large schreibersite inclusions are noted. © Woreczko

Fot. 11. Anomalny oktaedryt średnio­ziarnisty Aletai (IIIE-an, Om). Widoczne duże inkluzje schreibersytu.
Photo 11. The Aletai meteorite (IIIE-an, Om) as an example of anomalous medium octahedrite. Large schreibersite inclusions are noted. © Woreczko

 

 

Anomalous fine octahedrite Zaragoza meteorite (IVA-an, Of). © Woreczko

Fot. 12. Anomalny oktaedryt drobno­ziarnisty Zaragoza (IVA-an, Of).
Photo 12. Anomalous fine octahedrite Zaragoza meteorite (IVA-an, Of). © Woreczko

 

 

The Udei Station meteorite (IAB-ung, Om) an example of silicate-rich ungrouped medium octahedrite. © Woreczko

Fot. 13. Bogaty w fazę krzemianową niezgrupowany oktaedryt średnioziarnisty Udei Station (IAB-ung, Om).
Photo 13. The Udei Station meteorite (IAB-ung, Om) an example of silicate-rich ungrouped medium octahedrite. © Woreczko

 

 

The Zagora meteorite (IAB-ung) represents silicate-rich ungrouped octahedrite. © Woreczko

Fot. 14. Bogaty w fazę krzemianową nie­zgru­powany oktaedryt Zagora (IAB-ung).
Photo 14. The Zagora meteorite (IAB-ung) represents silicate-rich ungrouped octahedrite. © Woreczko

 

 

The medium octahedrite Tartak meteorite (IIIAB, Om). © Woreczko

Fot. 15. Oktaedryt średnioziarnisty Tartak (IIIAB, Om).
Photo 15. The medium octahedrite Tartak meteorite (IIIAB, Om). © Woreczko

 

 

 

                                 

Page since: 11 2021

Page update: 2023-03-25 22:38