„Megachondry”
(“macrochondrules”)  «

 

O największych obserwowanych chondrach („megachondry”, “macrochondrules”) traktuje artykuł Bridgesa i Hutchisona [Bridges+ 1997]. Badali oni największe obserwowane w chondrytach chondry i jednorodne, duże inkluzje.

Z zaobserwowanych przez nich bardzo dużych chondr (>5 mm) warto może wymienić kilka:

  • radialna brązowa piroksenowa chondra o średnicy 9 mm w meteorycie Gladstone (H6);

  • chondra o średnicy 11 mm z otoczką w Richardton* (H5);

  • chondra z ciemną otoczką, ~10 mm, Bluff (a) (L5);

  • roztrzaskana o nieregularnym zarysie chondra promienista piroksenowa o średnicy 18 mm w Hajmah (c) (L5/6);

  • blada, nieregularna chondra belkowa o średnicy 13 mm w De Nova (L6);

  • belkowa chondra o drobnych belkach o średnicy 7 mm w Parnallee* (LL3.6).

 

Właśnie w meteorycie Parnallee* (LL3.6) stwierdzili oni największy udział dużych chondr spośród przebadanych przez nich meteorytów. Nie stwierdzili zasadniczych różnic w udziale dużych chondr w zależności od typu petrograficznego (od 3 do 6). W chondrytach zwyczajnych typu H udział dużych chondr jest mniejszy niż w typach L i LL.

  U Nortona [Norton 2002] jest zamieszczona informacja o znalezieniu chondry o średnicy 25 mm w meteorycie Allende* (CV3.2), dodatkowo w archiwum meteorytowej listy dyskusyjnej jest news o 48 mm (!!) chondrze w Djati-Pengilon* (H6), ale nie udało mi się znaleźć potwierdzenia tego news'a. Zdjęcie bardzo dużej i ładnej chondry w meteorycie NWA3118 za zbiorów Dona Edwardsa, można zobaczyć na stronach Encyclopedia of Meteorites.

 

Na zamieszczonych tu fotografiach mogą być jednak inkluzje z fragmentów meteorytów innych typów, a nie koniecznie „megachondry”. Bez szczegółowych badań, po samym wyglądzie obiektu nie można jednoznacznie stwierdzić czy mamy do czynienia z chondrą czy też z inkluzją!

Zobacz również


Galerie chondr porfirowychPO, POP, PP

Galerie chondr nieporfirowych – RP, BO, C

Chondry typu – GOP, G, inne

Inne cechy chondr

Źródła (sources)


Autorzy zdjęć (za zgodą): Marcin Cimała (PolandMet.com, MC), eBay, Encyclopedia of Meteorites – EoM, Meteoritical Bulletin Database – MBD

Galeria „mega” chondr


NWA 5486

NWA 5486, chondryt zwyczajny L6; [MBD][EoM].

W serwisie Rocks from Space Picture of the Day z 22-Nov-2009 zamieszczono fotografię chondrytu L6 z widoczną na powierzchni wielką chondrą o rozmiarach 22×21 mm (fot. G. Hupe, eBay). 

NWA 4784

NWA 4784, chondryt węglisty CK4; [MBD][EoM].

Chondryt węglisty typu CK4; TKW: 430g. Dwa wielkie twory widoczne na powierzchni mogą być również inkluzjami z fragmentów meteorytów innych typów, nie koniecznie są to chondry! Inkluzje fragmentów innych chondrytów węglistych są bardzo popularne w typie CK. Dobrym przykładem jest duża ciemna inkluzja w meteorycie NWA 4964 typu CK3 (fot. PolandMet).

Dhofar xxx

Dhofar xxx, chondryt.

Znaleziony w Omanie okaz chondrytu z widocznymi na przełamie wielkim chondrami. Mogą to być również inkluzje lub agregaty fragmentów innych meteorytów (fot. Woreczko).

NWA 3118

NWA 3118, chondryt węglisty CV3; [MBD][EoM].

Okaz (fragment) o wadze 27 g. Nie ulega wątpliwości, że jest to wielka chondra (fot. G. Hupe, eBay).

 

Oraz druga duża chondra w tym meteorycie!

NWA 2180

NWA 2180, chondryt węglisty CV3; [MDB][EoM].

Płytka 1,5 g (fot. S. Vasiliev, eBay).

 

Mam w kolekcji „dalszą” płytkę ;-)

                                 
Page update: 2015-07-17 15:42