Porfirowe chondry piroksenowe PP
(porphyritic pyroxene); typ I i II  «

 

Galeria porfirowych chondr piroksenowych PP.

Zobacz również


Galerie chondr porfirowychPO, POP, PP

Galerie chondr nieporfirowych – RP, BO, C

Chondry typu – GOP, G, inne

Inne cechy chondr

„Megachondry”

Źródła (sources)


Autorzy zdjęć (za zgodą): Anne Black (AB), Jeff Rowell (JR), John Kashuba (JK), Tomasz Jakubowski (TJ)

Chondry PP


Pultusk, H5

Pułtusk*

Pułtusk*, chondryt zwyczajny H5.

Efektowna chondra monomineralna (piroksen) z charakterystyczną obwódką złożoną także z oliwinu. Obraz z mikroskopu do światła przechodzącego. Światło spolaryzowane, nikole skrzyżowane (fot: Łukasz Karwowski)

NWA

NWA xxx

NWA xxx, chondryt zwyczajny (fot. TJ)

Typu I - ubogie w tlenki żelaza, zredukowane (type-I, FeO-poor, reduced)


"Begga", LL3

„Begga”

„Begga”, chondryt zwyczajny LL3

Dhofar 008, L3.3

Dhofar 008

Dhofar 008, chondryt zwyczajny L3.3

NWA 487, L/LL3.4

NWA 487

NWA 487, chondryt zwyczajny L/LL3.4

Typu II - bogate w tlenki żelaza, utlenione (type-II, FeO-rich, oxidized)


Allende, CV3

Allende*

Allende*, chondryt węglisty CV3

NWA 1930, LL3

NWA 1930

NWA 1930, chondryt zwyczajny LL3

SaU 001, L5

SaU 001

SaU 001, chondryt zwyczajny L5 (fot. TJ)

NWA 2398, LL3.5

NWA 2398

NWA 2398, chondryt zwyczajny LL3.5

Lost Creek, H3.8

Lost Creek

Lost Creek, chondryt zwyczajny H3.8

NWA 2965, EL3

NWA 2965

NWA 2965, chondryt enstatytowy EL3

Sahara 02500, L3

Sahara 02500

Sahara 02500, chondryt zwyczajny L3.

Chondra piroksenowa z bardzo wyraźnie widocznymi zbiorami równoległych linii – efekt łatwej łupliwości kryształów piroksenu (fot: TJ)

                                 
Page update: 2015-07-17 15:42