Inne typy chondr
(other type chondrules«

Zobacz również


Galerie chondr porfirowychPO, POP, PP

Galerie chondr nieporfirowych – RP, BO, C

Chondry typu – GOP, G, inne

Inne cechy chondr

„Megachondry”

Źródła (sources)


Autorzy zdjęć (za zgodą): Anne Black (AB), Jeff Rowell (JR), John Kashuba (JK), Tom Phillips (TP)

Chondry metaliczne i metaliczno-siarczkowe (metallic and metal-sulfide chondrules)


Moss*

Moss*, chondryt węglisty CO3.6; powiększenie ×1600.

Przykład chondry metalicznej. W chondrytach węglistych małe inkluzje stopu Fe-Ni i troilitu są bardzo popularne. Na ziarnie metalu widać linie Neumanna. Bardzo duże powiększenie (fot. TP).

Moss*

Moss*, chondryt węglisty CO3.6; powiększenie ×1600.

Przykład chondry metalicznej, konglomerat ziaren stopu Fe-Ni i troilitu. Bardzo duże powiększenie (fot. TP).

Moss*

Moss*, chondryt węglisty CO3.6; powiększenie ×600.

Przykład chondry metalicznej, konglomerat ziaren stopu Fe-Ni i troilitu (fot. TP).

                                 
Page update: 2015-07-17 17:43