Porfirowe chondry oliwinowo-piroksenowe POP
(porphyritic olivine-pyroxene); typ I i II  «

 

Galeria porfirowych chondr oliwinowo-piroksenowych POP.

Zobacz również


Galerie chondr porfirowychPO, POP, PP

Galerie chondr nieporfirowych – RP, BO, C

Chondry typu – GOP, G, inne

Inne cechy chondr

„Megachondry”

Źródła (sources)


Autorzy zdjęć (za zgodą): Anne Black (AB), Jeff Rowell (JR), John Kashuba (JK), Tomasz Jakubowski (TJ)

Chondry POP


Pultusk, H5

Pułtusk*

Pułtusk*, chondryt zwyczajny H5.

Chondra porfirowa. Drobne ziarna oliwinu tkwią w spoiwie maskelynitowym. Fotografia wykonana przy wykorzystaniu mikroskopu do światła przechodzącego. Światło spolaryzowane, nikole skrzyżowane (fot: Łukasz Kawrowski)

Pultusk, H5

Pułtusk*

Pułtusk*, chondryt zwyczajny H5.

Nieco rozmyta chondra porfirowa z pojedynczym większym kryształem oliwinu (euhedralnym). Mikroskop do światła przechodzącego. Światło spolaryzowane, nikole skrzyżowane (fot: Łukasz Kawrowski)

Pultusk, H5

Pułtusk*

Pułtusk*, chondryt zwyczajny H5.

Chondra piroksenowo-oliwinowa. Większość wydłużonych kryształów to pirokseny. Tło wewnątrz chondry to maskelynit. Fotografia mikroskopowa wykonana w świetle przechodzącym. Światło spolaryzowane; jeden nikol (fot: Łukasz Kawrowski)

Typu I - ubogie w tlenki żelaza, zredukowane (type-I, FeO-poor, reduced)


NWA 1167

NWA 1167, chondryt zwyczajny LL3.6? (jeden zwietrzały okaz bez skorupy o wadze 55,5 g)

Dhofar 610

Dhofar 610, chondryt zwyczajny H4

Brownfield (1937)

Brownfield (1937), chondryt zwyczajny H3.7

Clovis (no.1)

Clovis (no.1), chondryt zwyczajny H3.6

NWA 4522

NWA 4522 prov., chondryt zwyczajny L/LL3.5 (?).

Odmiana poikilotyczna (poikilitic) chondry POP – praktycznie pozbawiona mezostazis, gdzie w gęsto upakowanych ziarnach piroksenu tkwią małe, anhedralne kryształy oliwinu.

Typu II - bogate w tlenki żelaza, utlenione (type-II, FeO-rich, oxidized)


Lost Creek, H3.8

Lost Creek

Lost Creek, chondryt zwyczajny H3.8

Dhofar 206, L3.7

Dhofar 206

Dhofar 206, chondryt zwyczajny L3.7

NWA 2118, L3.1

NWA 2118

NWA 2118, chondryt zwyczajny L3.1

Lost Creek, H3.8

Lost Creek

Lost Creek, chondryt zwyczajny H3.8

NWA 1955, H/L3-4

NWA 1955

NWA 1955, chondryt zwyczajny H/L3-4

                                 
Page update: 2015-07-17 15:42