Chondry porfirowe PO, POP, PP
(porphyritic chondrules«

 

Obrazy chondr porfirowych w świetle odbitym (+czasami przechodzącym).

Zobacz również


Galerie chondr porfirowych – PO, POP, PP

Galerie chondr nieporfirowych – RP, BO, C

Chondry typu – GOP, G, inne

Inne cechy chondr

„Megachondry”

Źródła (sources)


Autorzy zdjęć (za zgodą): Tom Phillips (TP)

Chondry porfirowe w świetle odbitym


NWA xxx

Niesklasyfikowany chondryt NWA xxx.

Gęsto upakowane ziarna podobnej wielkości, mało mezostazis (fot. TP).

NWA 2086

NWA 2086, chondryt węglisty CV3; powiększenie ×345 (fot. TP)

NWA 2086

NWA 2086, chondryt węglisty CV3; powiększenie ×345 (fot. TP)

NWA 5142

NWA 5142, rzadki typ chondrytu zwyczajnego L/LL4-5.

Gęsto upakowane ziarna podobnej wielkości przypominające ugotowany ryż, mało mezostazis (fot. TP).

 

Niesklasyfikowany chondryt.

Luźno rozmieszczone subhedralne ziarna w dobrze widocznym mezostazis (fot. TP).

Moss*

Moss*, chondryt węglisty CO3.6; powiększenie ×600.

Wewnątrz chondry o dużym udziale mezostazis widoczne małe, owalne ziarna, prawdopodobnie troilitu (?) (fot. TP).

                                 
Page update: 2015-07-17 15:42