Granularne (ziarniste) chondry oliwinowo-piroksenowe GOP
(granular olivine-pyroxene«

 

Galeria obrazów granularnych chondr oliwinowo-piroksenowych w świetle przechodzącym.

Zobacz również


Galerie chondr porfirowychPO, POP, PP

Galerie chondr nieporfirowych – RP, BO, C

Chondry typu – GOP, G, inne

Inne cechy chondr

„Megachondry”

Źródła (sources)


Autorzy zdjęć (za zgodą): Anne Black (AB), Jeff Rowell (JR), John Kashuba (JK), Tom Phillips (TP)


Barratta

Barratta, chondryt zwyczajny L4

NWA 5703

NWA 5703, chondryt węglisty CO3

Cleo Springs

Cleo Springs, chondryt zwyczajny H4

Cleo Springs

Cleo Springs, chondryt zwyczajny H4

                                 
Page update: 2015-07-17 15:42