Radialne chondry piroksenowe RP
(radial pyroxene«

 

Obrazy radialnych chondr piroksenowych w świetle przechodzącym i odbitym.

Zobacz również


Galerie chondr porfirowychPO, POP, PP

Galerie chondr nieporfirowych – RP, BO, C

Chondry typu – GOP, G, inne

Inne cechy chondr

„Megachondry”

Źródła (sources)


Autorzy zdjęć (za zgodą): Anne Black (AB), Jeff Rowell (JR), John Kashuba (JK), Tom Phillips (TP), Tomasz Jakubowski (TJ), Łukasz Karwowski

Światło przechodzące


Obrazy radialnych chondr piroksenowych w świetle przechodzącym.

 

NWA 2385, L3.8

NWA 2385

NWA 2385, chondryt zwyczajny L3.8

Pultusk, H5

Pułtusk*

Pułtusk*, chondryt zwyczajny H5.

Wachlarzowata chondra oliwinowa. Barwy szare spowodowane niewielką grubością szlifu. Zdjęcie mikroskopowe wykonane w świetle przechodzącym przy nikolach skrzyżowanych (fot: Łukasz Karwowski).

Pultusk, H5

Pułtusk*

Pułtusk*, chondryt zwyczajny H5.

Pierzasta chondra piroksenowa w otoczeniu widoczne duże ziarna oliwinów. Mikroskop do światła przechodzącego. Światło spolaryzowane; jeden nikol (fot: Łukasz Karwowski).

NWA 094, LL3.6

NWA 094

NWA 094, chondryt zwyczajny LL3.6

Sahara 98035, L/LL3

Sahara 98035

Sahara 98035, chondryt zwyczajny L/LL3

Moss, CO3.6

Moss*

Moss*, chondryt węglisty CO3.6; powiększenie ×400.

Wiele wachlarzy bardzo cienkich kryształów piroksenu (fot. TP).

NWA 5672

NWA 5672

NWA 5672 prov., chondryt zwyczajny L3 (?).

Radialna chondra piroksenowa we wnętrzu której tkwi roztrzaskane euhedralne ziarno oliwinu (reliktowe?!).

Parnallee, LL3.6

Parnallee*

Parnallee*, chondryt zwyczajny LL3.6

Parnallee, LL3.6

Parnallee*

Parnallee*, chondryt zwyczajny LL3.6

Parnallee, LL3.6

Parnallee*

Parnallee*, chondryt zwyczajny LL3.6

Parnallee, LL3.6

Parnallee*

Parnallee*, chondryt zwyczajny LL3.6

Santa Vitoria do Palmar, L3

Santa Vitoria do Palmar*

Santa Vitoria do Palmar*, chondryt zwyczajny L3; powiększenie ×160.

Doskonale widać proces wietrzenia chondry. Skala stopnia zwietrzenia meteorytów (fot. TP).

SaU 001, L5

SaU 001

SaU 001, chondryt zwyczajny L5.

Chondra radialna z bardzo ładnymi makroskopowymi kryształami piroksenu (fot: TJ).

NWA 5479, ?

NWA 5479

NWA 5479, chondryt

NWA 4022, L3

NWA 4022

NWA 4022, chondryt zwyczajny L3

NWA 1930, LL3

NWA 1930

NWA 1930, chondryt zwyczajny LL3

Lost Creek, H3.8

Lost Creek

Lost Creek, chondryt zwyczajny H3.8

Lost Creek, H3.8

Lost Creek

Lost Creek, chondryt zwyczajny H3.8

NWA 5142, L/LL4-5

NWA 5142

NWA 5142, rzadki typ chondrytu zwyczajnego L/LL4-5; powiększenie ×160 (fot. TP)

Sarir Qattusah 001, L/LL3

Sarir Qattusah 001

Sarir Qattusah 001, chondryt zwyczajny L/LL3.

 

Widoczne wygaszanie przy obracaniu polaryzatora (animacja)
Sarir Qattusah 001, L/LL3

NWA 4444, L3.2

NWA 4444

NWA 4444, chondryt zwyczajny L3.2

NWA 5701

NWA 5701

NWA 5701 prov., chondryt zwyczajny L3 brekcja(?).

Fragment chondry radialnej.

Santa Vitoria do Palmar, L3

Santa Vitoria do Palmar*

Santa Vitoria do Palmar*, chondryt zwyczajny L3.

Dwie zbliźniaczone chondry radialne. U góry po lewej fragment chondry oliwinowej PO typu II z wykształconymi euhedralnymi kryształami, po lewej na górze widoczny fragment chondry piroksenowej PP.

Pultusk, H5

Pułtusk*

Pułtusk*, chondryt zwyczajny H5.

Trzy chondry z meteorytu Pułtusk* w płytce cienkiej, światło przechodzące spolaryzowane, jeden nikol (fot: prof. Łukasz Karwowski).

NWA

NWA xxx

NWA xxx, chondryt zwyczajny (fot: TJ)

Światło odbite


Obrazy chondr RP w świetle odbitym (na niektórych zdjęciach dodatkowo w świetle przechodzącym).

Wyjątkowej jakości zdjęcia chondr w świetle odbitym pochodzą od Toma Phillipsa (http://www.meteorite.com/meteorite-gallery/index.htm).

 

Nieoznaczony chondryt (fot. TP)

Nieoznaczony chondryt (fot. TP)

Moss, CO3.6

Moss*

Moss*, chondryt węglisty CO3.6; powiększenie ×1600.

Widać zatopione w chondrze ziarno metalu z liniami Neumanna (fot. TP).

NWA 2090, CO3

NWA 2090

NWA 2090, chondryt węglisty CO3; powiększenie ×345 (fot. TP)

Nieoznaczony chondryt (fot. TP)

Nieoznaczony chondryt (fot. TP)

SaU 001

SaU 001

SaU 001, chondryt zwyczajny L5.

Chondra promienista w wyjątkowo ładnie wykształconych i dużych listewkach piroksenu (fot. TP).

Santa Vitoria do Palmar, L3

Santa Vitoria do Palmar*

Santa Vitoria do Palmar*, chondryt zwyczajny L3; powiększenie ×700.

Fragment chondry promienistej z wieloma wachlarzami belek piroksenu (fot. TP).

Santa Vitoria do Palmar, L3

Santa Vitoria do Palmar*

Santa Vitoria do Palmar*, chondryt zwyczajny L3; powiększenie ×700.

Chondra promienista na której brzegu widać proces jej wietrzenia (fot. TP).

                                 
Page update: 2015-07-17 17:28