Chondry szkliste G
(glassy chondrules«

Zobacz również


Galerie chondr porfirowychPO, POP, PP

Galerie chondr nieporfirowych – RP, BO, C

Chondry typu – GOP, G, inne

Inne cechy chondr

„Megachondry”

Źródła (sources)


Autorzy zdjęć (za zgodą): Stan Mendys (SM)


Chondra, którą zidentyfikował Stan Mendys w nieoznaczonym chondrycie NWA.

Trudno jest rozstrzygnąć, czy jest to chondra szklista. Ale obiekt na zdjęciach daje dobre wyobrażenie, jak może wyglądać taka chondra.

Na poszczególnych fotografiach widać „chondrę”, odpowiednio: światło odbite+przechodzące; światło przechodzące jeden polaryzator; dwa polaryzatory równoległe; dwa polaryzatory skrzyżowane (całkowite wygaszenie w szkliwie) (fot. SM).


© Laurence Garvie, Center for Meteorite Studies

Przykład chondry szklistej, znaleziony przez Laurence Garvie z Center for Meteorite Studies. Fotografię zamieszczono w portalu Rock from Space Picture of the Day24 Nov 2010.

(...) Glassy chondrule from a recently classified ordinary chondrite (L3.x) from Red Dry Lake. The glass is (A) characteristically light purple and transparent in plane-polarized light and (B) black (isotropic) under crossed polars. Several olivine phenocrysts traverse the chondrule. The olivine is readily visible in the reflected light images (C and D).(...)

© Laurence Garvie, Center for Meteorite Studies, copyright ASU

© RSPD.

                                 
Page update: 2015-07-17 17:26