Belkowe chondry oliwinowe BO
(barred olivine«

 

Obrazy chondr belkowych w świetle przechodzącym i odbitym.

Zobacz również


Galerie chondr porfirowychPO, POP, PP

Galerie chondr nieporfirowych – RP, BO, C

Chondry typu – GOP, G, inne

Inne cechy chondr

„Megachondry”

Źródła (sources)


Autorzy zdjęć (za zgodą): Anne Black (AB), Jeff Rowell (JR), John Kashuba (JK), Tom Phillips (TP), Tomasz Jakubowski (TJ), Łukasz Karwowski

Światło przechodzące


Obrazy chondr belkowych w świetle przechodzącym.

 

Allende, CV3.2

Allende*

Allende*, chondryt węglisty CV3.2.

Przykład chondry z otoczką o tej samej orientacji optycznej co belki. Występują tu również polisyntetyczne zbliźniaczenia (polysomatic). Widoczna na dole po lewej stronie chondra ma taką samą orientację co fragment chondry większej, takie chondry nazywamy siostrzanymi. Ta mniejsza pewnie przylgnęła do większej.

Allende

Allende*

Allende*, chondryt węglisty CV3.2 (fot. TJ)

NWA 753, R3.9

NWA 753

NWA 753, rumurutit R3.9

Pułtusk*, H5

Pułtusk*

Pułtusk*, chondryt zwyczajny H5.

„Lamelkowa” chondra oliwinowa. Ciemne paski wewnątrz to wydzielenia maskelynitu. Zdjęcie mikroskopowe w świetle przechodzącym. Światło spolaryzowane, nikole skrzyżowane (fot: prof. Łukasz Karwowski)

NWA 4656, H4

NWA 4656

NWA 4656, chondryt zwyczajny H4

SaU 001

SaU 001

SaU 001

SaU 001

SaU 001, chondryt zwyczajny L5 (fot. TP)

Santa Vitoria do Palomar, L3

Santa Vitoria do Palomar*

Santa Vitoria do Palomar*, chondryt zwyczajny L3 (fot. TP)

NWA 3119, LL4

NWA 3119

NWA 3119, chondryt zwyczajny LL4.

Chondra z polisyntetyczntymi zbliźniaczeniami.

DaG 1040, CV3

DaG 1040

DaG 1040, chondryt węglisty CV3.

Chondra belkowa z polisyntetyczntymi zbliźniaczeniami z bardzo grubą otoczką. Segmenty otoczki są o tej samej orientacji optycznej co sąsiadujace belki.

Fotografia z portalu Meteorite Picture of the Day (MPOD, 12 stycznia 2015; Jeffrey Hodges).

Lost Creek, H3.8

Lost Creek

Lost Creek, chondryt zwyczajny H3.8

Mt. Tazerzait*, L5

Mt. Tazerzait*

Mt. Tazerzait*, chondryt zwyczajny L5.

Chondra belkowa z grubą otoczką o tej samej orientacji optycznej.

Dhofar 008, L3.3

Dhofar 008

Dhofar 008, chondryt zwyczajny L3.3

NWA 094, LL3/6

NWA 094

NWA 094, chondryt zwyczajny LL3/6; powiększenie ×160 (fot. TP)

Dalgety Downs, L4

Dalgety Downs

Dalgety Downs, chondryt zwyczajny L4.

W tej chondrze można zaobserwować kilka otoczek wokół chondry.

DaG 467, L6

DaG 467

DaG 467, chondryt zwyczajny L6.

Piękny przykład polisyntetycznych zbliźniaczeń układających się w regularną, symetryczną figurę.

Cole Creek, H5

Cole Creek

Cole Creek, chondryt zwyczajny H5

Parnallee, LL3.6

Parnallee*

Parnallee*, chondryt zwyczajny LL3.6

Moss, CO3.6

Moss*

Moss*, chondryt węglisty CO3.6; powiększenie ×160 (fot. TP)

[NWA 5239], CV3

NWA 5239

NWA 5239, chondryt węglisty CV3.

Polisyntetyczne zbliźniaczenia (polysomatic).

NWA 4426, CK3

NWA 4426

NWA 4426, chondryt węglisty CK3.

Chondra z grubą otoczką za szkliwa. Brak otoczki oliwinowej i nieregularne brzegi chondry sugerują, że chondra uległa przemianom chemicznym. Całość jest dodatkowo otoczona cienką nierówną otoczką.

NWA 3189, LL3.2

NWA 3189

NWA 3189, chondryt zwyczajny LL3.2.

Chondra z polisyntetycznymi zbliźniaczeniami (polysomatic). Bardzo drobne i wąski belki wskazują na szybki proces schłodzenia chondry.

NWA 4699, L/LL3

NWA 4699

NWA 4699, chondryt zwyczajny L/LL3

NWA 4699, L/LL3

NWA 4699

NWA 4699, chondryt zwyczajny L/LL3.

Bardzo ciekawy i nietypowy układ polisyntetycznego zbliźniaczenia (polysomatic).

ordinary chondrite L3

 

Chondryt zwyczajny L3 (fot. TJ)

NWA 3118, CV3

NWA 3118

NWA 3118, chondryt węglisty CV3.

Chondra z bardzo grubą otoczką o tej samej orientacji optycznej co lamelki.

Franconia, H4

Franconia

Franconia, H4

Franconia

Franconia, chondryt zwyczajny H4 (fot. TP)

Santa Vitoria do Palmar, L3

Santa Vitoria do Palmar*

Santa Vitoria do Palmar*, chondryt zwyczajny L3.

Fragment chondry belkowej.

NWA 5929

NWA 5929

NWA 5929, chondryt zwyczajny (fot: TJ)

NWA

NWA xxx

NWA xxx, chondryt zwyczajny (fot: TJ)

NWA 5929; chondryt zwyczajny

NWA 5929

NWA 5929, chondryt zwyczajny (fot: TJ)

NWA (chondrule 7mm)

NWA xxx

NWA xxx, chondryt. Chondra miała 7 mm średnicy! (fot. TJ)

Światło odbite


Obrazy chondr belkowych w świetle odbitym.
Zdjęcia chondr w świetle odbitym pochodzą od Toma Phillipsa (http://www.meteorite.com/meteorite-gallery/index.htm).

 

NWA 5192 prov, L4-5

NWA 5192

NWA 5192 prov, chondryt zwyczajny L4-5 (fot. TP)

Nieoznaczony chondryt (fot. TP)

JaH 055, L4

JaH 055

JaH 055, L4

JaH 055

JaH 055, chondryt zwyczajny L4 (fot. TP)

JaH 055, L4

JaH 055

JaH 055, chondryt zwyczajny L4.
Bardzo ciekawa chondra belkowa wewnątrz której znajduje się kilka ziaren stopu Fe-Ni lub troilitu (fot. TP).

NWA 2090, CO3

NWA 2090

NWA 2090, chondryt węglisty CO3; powiększenie ×345 (fot. TP)

NWA 5142, L/LL4-5

NWA 5142

NWA 5142, L/LL4-5

NWA 5142

NWA 5142, L/LL4-5

NWA 5142

NWA 5142, bardzo rzadki typ chondrytu zwyczajnego L/LL4-5 (fot. TP)

SaU 001

SaU 001

SaU 001

SaU 001

SaU 001

SaU 001

SaU 001

SaU 001

SaU 001, chondryt zwyczajny L5 (fot. TP)

NWA 6541

NWA 6541

NWA 6541, chondryt zwyczajny H4/5 (fot. TJ)

                                 
Page update: 2015-07-19 13:25