Porfirowe chondry oliwinowe PO
(porphyritic olivine); typ I i II  «

 

Galeria porfirowych chondr oliwinowych PO.

Zobacz również


Galerie chondr porfirowych – PO, POP, PP

Galerie chondr nieporfirowych – RP, BO, C

Chondry typu – GOP, G, inne

Inne cechy chondr

„Megachondry”

Źródła (sources)


Autorzy zdjęć (za zgodą): Anne Black (AB), Jeff Rowell (JR), John Kashuba (JK), Tomasz Jakubowski (TJ)

Typ I - ubogie w tlenki żelaza, zredukowane (type-I, FeO-poor, reduced)


Clovis (no.1)

Clovis (no.1), chondryt zwyczajny H3.6
Chondra typu I

Cleo Springs

Cleo Springs, chondryt zwyczajny H4
Chondra typu I

Typu II - bogate w tlenki żelaza, utlenione (type-II, FeO-rich, oxidized)


Clovis (no.1)

Clovis (no.1), chondryt zwyczajny H3.6

Chondra typu II

Cleo Sprinds

Cleo Sprinds, chondryt zwyczajny H4

Chondra typu II

Allende*

Allende*, chondryt węglisty CV3

Chondra typu II

NWA 3144

NWA 3144, chondryt węglisty CV3

Chondra typu II

NWA 2378

NWA 2378, chondryt zwyczajny H3.5

Chondra typu II

NWA 1955

NWA 1955, chondryt zwyczajny H/L3-4

Chondra typu II

SaU 001

SaU 001, chondryt zwyczajny L5

Chondra typu II ( fot: TJ)

NWA 2385

NWA 2385, chondryt zwyczajny L3.8

Chondra typu II

NWA 4628

NWA 4628, chondryt węglisty CO3 (znalezisko z 2006 roku, 1 okaz o wadze 45,7g)

Chondra typu II

NWA 5703

NWA 5703, chondryt węglisty CV3 (znalezisko z 2009 roku, TKW 432 g, S1, W1)

Chondra typu II

NWA 869

NWA 869, chondryt zwyczajny L4-6

Chondra typu II

Santa Vitoria do Palmar

Santa Vitoria do Palmar, chondryt zwyczajny L3

Chondra typu II

NWA 4460

NWA 4460

NWA 4460, chondryt zwyczajny L3

Chondra typu II

...


NWA

NWA xxx

NWA xxx, chondryt zwyczajny

(fot. TJ)

                                 
Page update: 2015-07-17 15:42