Chondry skrytokrystaliczne C
(cryptocrystalline«

 

Obrazy chondr skrytokrystalicznych w świetle przechodzącym i odbitym.

Zobacz również


Galerie chondr porfirowychPO, POP, PP

Galerie chondr nieporfirowych – RP, BO, C

Chondry typu – GOP, G, inne

Inne cechy chondr

„Megachondry”

Źródła (sources)


Autorzy zdjęć (za zgodą): Anne Black (AB), Jeff Rowell (JR), John Kashuba (JK), Tom Phillips (TP)

Światło przechodzące


Obrazy chondr skrytokrystalicznych w świetle przechodzącym.

Dhofar 206

Dhofar 206, chondryt zwyczajny L3.7

Clovis (no. 1)

Clovis (no. 1), chondryt zwyczajny H3.6.

Widoczne wygaszanie przy obracaniu polaryzatora (animacja)
Clovis

NWA 869

NWA 869, chondryt zwyczajny L4-6

Lost Creek

Lost Creek, chondryt zwyczajny H3.8

Richfield

Richfield

Richfield, chondryt zwyczajny LL3.7

NWA 4460

NWA 4460

NWA 4460, chondryt zwyczajny L3.

W lewym górnym rogu widać kolorowe ziarno oliwinu i '''paskowane'' ziarno piroksenu.

Światło odbite


Obrazy chondr skrytokrystalicznych w świetle odbitym. Fotografie chondr w świetle odbitym pochodzą od Toma Phillipsa.

NWA 5142

NWA 5142, rzadki typ chondrytu zwyczajnego L/LL4-5.

Prawdopodobnie chondra skrytokrystaliczna (?) (fot. TP).

NWA xxx

NWA xxx.

Prawdopodobnie chondra skrytokrystaliczna (?) (fot. TP).

NWA xxx

NWA xxx.

Prawdopodobnie chondra skrytokrystaliczna (?) (fot. TP).

                                 
Page update: 2015-07-17 15:42