Home
Spis zawartości numerów METEORYTu od 2003 roku      (page update: 19-05-2023)
Spis zawartości numerów kwartalnika METEORYT (table of contents of the quarterly METEORYT)

2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |   spis Jerzyka

Większą część artykułów opatrzono krótkim komentarzem, gdyż nie zawsze z tytułu można wywnioskować o czym jest dany artykuł, np. "Hopper: Opowieść o psie" traktuje m.in. o poszukiwaniach meteorytów na obszarze spadku meteorytu Ash Creek*; "Kto szuka ten znajdzie" to opowieść Łukasza Smuły o jego poszukiwaniach pod Pułtuskiem; "Jesień we Francji" dwie relacje z wizyty w Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu z opisem jego skarbów, itp.  Krótki opis pozwala na użycie dodatkowych słów "kluczy" (keywords) ułatwiających prze(po)szukiwanie.

 
103/2023
Meteoryt 103/2023; „Karwowski — Ikona meteorytyki”
 • Okładka: „Karwowski — Ikona meteorytyki”, kolaż autorstwa Jana Woreczko
 • Od Redaktora: numer poświęcony pamięci Profesora Łukasza Karwowskiego; wyniki badań meteorytów Antonin i Tartak oraz doniesienie Sokal.
 • Karwowski Łukasz, Moje pierwsze spotkania z meteorytami, p. 3-7.
 • Gałązka-Friedman Jolanta, Człowiek, który był wszędzie. Łukasz Karwowski i 4 lata walki o metodę 4M, p. 8-9.
 • Mirek Agnieszka, Ostatnie spotkanie z Profesorem, p. 10-13.
 • Kotowiecki Andrzej, Niedokończony wywiad, p. 13-14.
 • Woźniak Marek, Mój Mistrz, p. 15-17.
 • Łuszczek Katarzyna, Wielki żal, p. 18-19.
 • Pilski Andrzej S., Jak Tartak klasyfikowano, p. 19-21.
 • Krzesińska Agata, Tymiński Zbigniew, Meteoryt Antonin - 350 g unikatowej informacji o tym, skąd mogą pochodzić i dlaczego docierają do Ziemi chondryty L, p. 22-27.
 • W Olsztynie 16 lat temu - fotografie Prof. Łukasza Karwowskiego.
 
102/2022
Meteoryt 102/2022
 
101/2021
Meteoryt 101/2021
 • Okładka: ...
 • Od Redaktora: Nowa książka Svenda Buhla, p. 2-5.
 • Buhl Svend, Uczciwa przestroga, p. 5.
 • Buhl Svend, Mount Tazerzait, p. 6-8.
 • Krzesińska Agata, Badania meteorytów. Meteoryty granitowe i andezytowe - czy poza Ziemią istniały kontynenty? p. 9-13.
 • Morys Alicja, Wyprawa po meteoryt Ozerki, p. 13-15.
 • Owczarzak Andrzej, Nowy spadek w Polsce, p. 15.
 • Morys Jarosław, Efekty dźwiękowe bolidów, p. 16.
 • Kotowiecki Andrzej, Sprawy cywilne i karne związane z meteorytami, p. 17-20.
 • Pilski Andrzej, Złudny obraz Moraska, p. 20-21.
 • Kotowiecki Andrzej, Muzeum Mineralogiczne w Moskwie, p. 22-26.
 • Kotowiecki Andrzej, Peter Simon Pallas, p. 26-28.
 
4(100)/2016
Meteoryt 4/2016 – Odnalezienie KRUSZYNKI
 • Okładka: Odnalezienie KRUSZYNKI
 • Od Redaktora: Był to 100 numer kwartalnika METEORYT, jubileuszowy i zarazem ostatni. Jak zapowiedział Andrzej, być może będzie on jeszcze dalej wydawany, ale już nie jako periodyk.
 • Owczarzak Andrzej, Odnalezienie Kruszynki, p.3, 36 (fotografie). Relacja znalazcy z odkrycia największego okazu meteorytu Morasko (stan kwiecień 2018 r.) - 271 kilogramowej „Kruszynki”!
 • Krzesińska Agata, Badania meteorytów: w poszukiwaniu śladów życia na innych planetach, p.4–9.
 • Kasmulski Michał, Moje pierwsze spotkanie z „Meteorytem”, p.10–11.
 • Górski Piotr, Dlaczego kopie?, p.12–14. W artykule nie chodzi o kopanie meteorytów . Piotr wykonuje profesjonalne kopie okazów meteorytów - jak i dlaczego to robi, w artykule?
 • Przylibski Tadeusz A., Łuszczek Katarzyna, Wyjątkowe okazy meteorytu Pułtusk, a stan meteorytyki i planetologii w Polsce, p.15–21. Wyniki badań okazu meteorytu znalezionego w elipsie spadku meteorytu Pułtusk*, który Andrzej S. Pilski podejrzewał o inne pochodzenie - okaz wydawał się być chondrytem typu L?! Okazało się, że to jednak Pułtusk*.
 • Woreczko Jan, Doniesienia z Wiki. Zaczarowany burgrabia, p.21–22. Historia czeskiego meteorytu Elbogen.
 • Walesiak Tomasz, Bolid Wielkopolski – nowe spojrzenie, p.23–29.
 • Kotowiecki Andrzej, Poszukiwania meteorytów z użyciem dronów, a kwestie prawne ich użycia, w tym w szczególności prawo do prywatności, p.29–35.
3(99)/2016
Meteoryt 3/2016 – Do Maroka po meteoryty (cz. II)
 • Okładka: Kompendium wiedzy o skorupach obtopieniowych. Wyprawa do Maroka (cz. 2).
 • Od Redaktora:  Dziękujemy
 • Buhl Svend, O meteorytowej skorupie obtopieniowej, p.3–11.
 • Kotowiecki Andrzej, Moje 15 lat w Polskim Towarzystwie Meteorytowym i krótka historia powstania PTMet z mojej perspektywy, p.12–13.
 • Jakubowski Tomasz (fotografie), Pilski Andrzej S., Inkluzje CAI w chondrytach węglistych, p.14–15.
 • Pilski Andrzej S., Gujba dostarcza argumentów za powstawaniem chondr na planetoidach, p.16–17.
 • Woreczko Jan, Doniesienia z Wiki. Rutyl obserwacja Jaskólskiego, p.18. Historyczna ciekawostka z wyników pierwszych badań meteorytu Łowicz*.
 • Woreczko Jan, Do Maroka po meteoryty. Część 2, p.19–28. Bogato ilustrowana druga część relacji z wyprawy do Maroka w 2014 roku. Wspomnienia Woreczko z podróży z Tomkiem, Jarkko i Tuomasem.
2(98)/2016
Meteoryt 2/2016 – Do Maroka po meteoryty (cz. I)
 • Okładka: Nowy okaz meteorytu Ejby. Wyprawa do Maroka.
 • Od Redaktora: Smutna wiadomość, kwartalnik METEORYT będzie miał jeszcze tylko dwa dalsze numery. Na 100 numerze zakończy się wielki kawał historii polskiej meteorytyki! Dzięki wieloletniej współpracy Andrzeja Pilskiego i Jacka Drążkowskiego mogliśmy przez ponad 25 lat być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami, poznawać historię meteorytów i pogłębiać swoją wiedzę. Dziękujemy
 • Krzesińska Agata, Badania meteorytów. Co mówi klasyfikacja szokowa o przeszłości meteorytu?, p.3–7.
 • Buhl Svend, Odnalezienie dodatkowego okazu meteorytu Ejby, p.8–12.
 • Woreczko Jan, Doniesienia z Wiki. Skarby gabinetów osobliwości, p.13. Intrygująca historia "aerolitu Okraszewskiego".
 • Jakubowski Tomasz (zdjęcia), Woźniak Marek, Chondry porfirowe oliwinowo-piroksenowe, p.14–15.
 • Woreczko Jan, Do Maroka po meteoryty. Część I, p.16–25. Pierwsza część relacji z wyprawy do Maroka w 2014 roku. Wspomnienia Woreczko z podróży z Tomkiem, Jarkko i Tuomasem.
 • Pilski Andrzej S., Kolekcjoner ciał niebieskich, p.25–28. Fragment książki, którą Andrzej pisze od lat. Czekamy cierpliwie, bo na pewno będzie to fascynująca lektura.
1(97)/2016
Meteoryt 1/2016 – Meteoryt Siewierz
 • Okładka: Nowy polski meteoryt Siewierz. Meteoryty żelazne.
 • Od Redaktora: sukces Redakcji – 25 rok wydawania METEORYTU! Drugi sukces – całkowicie polski numer! Gratulacje.
 • Cimała Marcin, Meteoryt SIEWIERZ — sensacyjne odkrycie po latach, p.3–5. Historia Marcina, jak wszedł w posiadanie pięknego okazu meteorytu Siewierz. Czekamy tylko na oficjalną rejestrację w Meteoritical Bulletin.
 • Burski Maciej, Bingol, p.6–8. Spadek deszczu howardytów Sarıçiçek* (synonim Bingol) w niedalekiej, ale niespokojnej Turcji. Relacja niestrudzonego poszukiwacza "meteorytów skandynawskich" z wyprawy do Azji Mniejszej.
 • Krzesińska Agata, Badania meteorytów. Meteoryty żelazne i powstanie jądra Ziemi, p.9–13. Spora dawka współczesnej wiedzy na temat meteorytów żelaznych w wydaniu "naszego człowieka na Wyspie".
 • Jakubowski Tomasz, Galeria zdjęć meteorytów żelaznych, p.14–15.
 • Czajka Wiesław, Rubryka "Z Trybuny Ludu". Komentarz do noty prasowej "Kratery kosmiczne w okolicach Poznania" z 1961 r., p.16–17. Redakcja Wiki.Meteoritica.pl wyszukuje, dociekliwi komentują ;-)
 • Kotowiecki Andrzej, Polskie zabytki wykonane z żelaza meteorytowego, p.18–22. Kompleksowe omówienie obecnego stanu posiadania i wiedzy o polskich artefaktach wykonanych z żelaza meteorytowego. Informacje z pierwszej ręki – Andrzej Kotowiecki zajmuje się tym zagadnieniem od lat i robi to z wielkim rozmachem.
 • Kotowiecki Andrzej, Wielka Wyprawa do Krainy Elfów, p.23–25. Grupa meteorytomaniaków pojechała na Islandię podglądać zorzę polarną.
 • Drążkowski Jacek, Hotelowe spotkania z kosmitami, p.26–27. Jacek niestrudzenie krzewi wiedzę o Wszechświecie i meteorytach wśród najmłodszych pasjonatów.
 • Woreczko Jan, Doniesienia z Wiki. Heksaedryty spadają rzadko, p.27–28. Historia spadku meteorytu Braunau*.
 
4/2015
Meteoryt 4/2015 - 4
 • Okładka: Nietypowy okaz spod Pułtuska.
 • Od Redaktora: Dylematy i zmagania Redakcji kwartalnika  •  Wspomnienie o prof. Ryszardzie Kryzie
 • Czajka Wiesław, Wybrane zagadnienia porównawcze spadków Campo del Cielo i Morasko, p.3–9. Interesujące wnioski i spostrzeżenia (również dobrze się czyta). Rozwiązywania "Zagadki meteorytu Morasko" ciąg dalszy.
 • Kuś Piotr, Wyjątkowe okazy Pułtuska, p.10–11.
 • Przylibski Tadeusz, Prof. dr hab. Ryszard Kryza (1950-2015), p.12–13.
 • Jakubowski Tomasz (zdjęcia), Woźniak Marek, Chondry nieporfirowe promieniste piroksenowe, p.13–15.
 • Owczarzak Andrzej, Ciekawe znaleziska Moraska, p.16–17.
 • Krzesińska Agata, Badania meteorytów. Obecność wody w historii Marsa, p.18–21.
 • Drążkowski Jacek, Spotkanie w Guciowie AD2015, p.22–23.
 • Woreczko Jan, Doniesienia z Wiki. Gdzie spadł meteoryt Tennasilm?, p.24–25. Historia spadku meteorytu Tennasilm*.
 • Pilski Andrzej S., A skąd wiadomo, że to meteoryt?, p.26–28.
3/2015
Meteoryt 3/2015 - Górnictwo pozaziemskie
 • Okładka: Górnictwo pozaziemskie
 • Od Redaktora: Tomasz Jakubowski w zarządzie IMCA  •  British and Irish Meteorite Society i rocznica spadku meteorytu Barwell*  •  konferencje Meteoritical Society.
 • Przylibski Tadeusz, Górnictwo pozaziemskie, p.3–10. Mrzonki Pomysł z gatunku holowania gór lodowych do wybrzeży Arabii Saudyjskiej. To, że teoretycznie możliwe, nie znaczy, że się opłaca i ma sens. Ale niektórzy próbują.
 • Krzesińska Agata, Badania meteorytów. Niesklasyfikowane pustynne znaleziska i możliwe zmiany w klasyfikacji meteorytów, p.10–13. Agata u "źródeł meteorytyki" – w Natural History Museum w Londynie śledzi, również z pożytkiem dla miłośników meteorytów, ostatnie doniesienia naukowe. Meteorytyka nie jest nauką zamkniętą, nawet w systemie klasyfikacji meteorytów można jeszcze coś dołożyć i potasować.
 • Jakubowski Tomasz (zdjęcia), Woźniak Marek, Chondry porfirowe oliwinowe, p.13–15 (kolor). Ciąg dalszy prezentowania piękna chondrytów w skali mikro.
 • Woreczko Jan, Jeziora Zerelia, p.16–19. Relacja Wadi i Woreczko z urlopu na Chalkidiki. Pojechaliśmy zobaczyć nowo odkryte w Grecji dwa kratery meteorytowe (Λίμνες Ζερέλια). Wydawać by się mogło, że w Europie już odkryto i przebadano wszystkie "oczywiste" kratery? A tu masz! Dwa piękne i na wyciągnięcie ręki, świeże ślady niedawnej kosmicznej katastrofy.
 • Kosiński W. Janusz, Ignacy Domeyko i meteoryty, p.20–22. Już ponad sto lat temu trzeba było wyjechać za granicę by zostać docenionym . Krótki zarys losów i osiągnięć wielkiego Polaka. Zasługi Ignacego Domeyki dla meteorytyki zostały ostatnio wymiernie docenione – jeden z nowo znalezionych w Chile meteorytów żelaznych został nazwany Domeyko!
 • Woreczko Jan, Doniesienia z Wiki. Deszcz meteorytów, a znaleziono "tylko" kilka okazów!, p.23. Historia spadku meteorytu Blansko*. 25 listopada 1833 roku (poniedziałek) około 18:30 po południu w południowo-wschodnich Czechach obserwowano jasny bolid, po którym spadły w pobliżu miejscowości Blansko, niedaleko Brna, meteoryty. Według opisów bolidu i okoliczności spadku, prawdopodobnie spadło dużo kamieni (deszcz meteorytów), ale znaleziono tylko kilka małych okazów.
 • Goff Martin, Meteorytowe targi Ensisheim 2015, p.24–28 (kolor). Ciekawa relacja, okraszona licznymi dygresjami kulinarno-degustacyjnymi, z corocznych spotkań dealerów i kolekcjonerów. Lektura takich relacji napawa optymizmem – zainteresowanie meteorytami na świecie nie słabnie, również ilość i jakość dostępnych meteorytów pozostaje na najwyższym poziomie.
2/2015
Meteoryt 2/2015 – 174 kg nowy okaz Morasko
 • Okładka: Nowe znalezisko spod Moraska – 174 kg olbrzym.
 • Od Redaktora: Zaproszenie na Piknik Meteorytowy do Guciowa 10 października, zaprasza Stach Jachymek.
 • Krzesińska Agata, Badania meteorytów. Nowe przypuszczenia o procesach na powierzchni ciał Układu Słonecznego, p.3–6. W kolejnym artykule omawia Agata najważniejsze wyniki badań ostatnich lat. O wynikach analiz cząstek pyłu przywiezionych z planetoidy Itokawa przez próbnik Hayabusa. Wyjaśnienie przyczyn "poczerwienienia" powierzchni ciał macierzystych chondrytów zwyczajnych – pojęcia "wietrzenia kosmicznego" i "erozji kosmicznej". Zmęczenie termiczne i wietrzenie insolacyjne – odpowiadają za tworzenie się regolitu na powierzchniach planetoid. Siły van der Waalsa odpowiadają za powstanie "wydm" na powierzchni komety 67P/Czuriumow-Gerasimienko. Coraz więcej wiemy o planetoidach i zachodzących na nich procesach.
 • Brachaniec Tomasz, Teoria panspermii, p.6–7. Czy życie na Ziemię zawędrowało z Kosmosu? Związki organiczne i biopodobne struktury znajdowane w meteorytach sugerują, że teoria panspermii może być prawdziwa. To meteoryty Murchison*, ALH 84001, Ivuna*, Almahata Sitta* i Monahans* dostarczają interesującego materiału.
 • Czajka Wiesław, Skąd nadleciały meteoryty moraskie?, p.8–12. Dalszy ciąg rozważań autora na temat trajektorii "bolidu wielkopolskiego" odpowiedzialnego za spadek meteorytu Morasko i Przełazy. Wiele nowych hipotez i nie mniej kolejnych pytań.
 • Jakubowski Tomasz (zdjęcia), Woźniak Marek, Galeria chondr belkowych, p.13–15 (kolor). Tomek robi piękne zdjęcia płytek cienkich w mikroskopie polaryzacyjnym, a ja opisałem chondry w chondrytach. Z tej kompilacji powstał bogato ilustrowany artykuł. Jest jeszcze trochę typów chondr, więc należy się spodziewać dalszego ciągu.
 • Buhl Svend, Gheesling Dave, Nabycie i wywiezienie trzech okien potrzaskanych przez falę uderzeniową czelabinskiego meteoru 15 lutego 2013 r., p.16–22. To co uczynili Svend i Dave przez wielu ludzi zostałoby określone, mówiąc delikatnie, jako głupie. Ale ktoś, kto czuje meteoryty i ma w sobie odrobinkę szaleństwa, ten  ich podziwia i troszkę zazdrości. Mówiąc kolokwialnie, "mają chłopaki jaja"! O czym traktuje artykuł mówi trochę barokowy tytuł – nic dodać nic ująć. Oryginalny artykuł z kompletem ilustracji znajduje się na stronie Svenda Buhla: http://www.niger-meteorite-recon.de/img/Chelyabinsk_Blastwave_Artifacts.pdf
 • Owczarzak Andrzej, Nowy duży okaz Moraska, p.23. Wytrwały i skuteczny poszukiwacz meteorytów Morasko Andrzej Owczarzak znalazł "okaz życia". Znaleziony przez niego piękny, pokryty regmagliptami okaz, jest drugim co do wielkości okazem Moraska. Gratulacje
 • Kosiński Janusz W., Jerzy Pokrzywnicki. Dwie rocznice, p.24–25. Krótka biografia twórcy polskiej meteorytyki Jerzego Pokrzywnickiego. Artykuł zilustrowany m.in. zdjęciami grobu Jerzego Pokrzywnickiego na cmentarzu na warszawskich Powązkach.
 • Woreczko Jan, Doniesienia z Wiki. Fragment przepadł w Warszawie, a reszta okazów utonęła, p.26–27. Historia spadku meteorytu Lixna.
 • VIII Seminarium Meteorytowe w Olsztynie, p.27–28 (kolor). Fotograficzna relacja Kazimierza Mazurka i Pawła Zaręby z seminarium. Wieloletni Prezes PTMet, prof. Łukasz Karwowski został Honorowym Prezesem Towarzystwa. Państwo Hurnik dzielili się z nami swoimi fascynacjami. Tomek Jakubowski pod czaszą planetarium miał wykład "Diamenty w meteorytach". Tomasz Brachaniec opowiadał o swoim znalezisku mołdawitów na terenie Polski. I jak przystało na instytucję, która w nazwie ma "obserwatorium astronomiczne" było oglądanie nieba w nocy i dzienne obserwacje Słońca!
1/2015
Meteoryt 1/2015 – Meteoryt Siewierz
 • Okładka: Nowy polski meteoryt Siewierz. Mapa Spadków Materii Kosmicznej.
 • Od Redaktora: nowe polskie meteoryty!!!; kolejny rok wydawania kwartalnika METEORYT z mocno polską reprezentacją wśród autorów.
 • Czajka Wiesław, Pilski Andrzej S., Bibliografia do Mapy Spadków Materii Kosmicznej,  p.3–4. Zestawienie "polskich meteorytów" i ich bibliografia.
 • Rubin Alan, Oliwiny i pirokseny oraz tyrania utleniania, p.4–5, (z METEORITE v.20 no.4).
 • Krzesińska Agata, Badania meteorytów. Nowe wyniki i perspektywy, p.5–8. Ostatnie wyniki i odkrycia oraz perspektywy rozwoju meteorytyki. Artykuł zilustrowany pięknymi fotografiami okazów z kolekcji Tomasza Jakubowskiego.
 • Kosiński Janusz W., Recenzja, p.9. Recenzja nowej książki (albumu): Grady M., Pratesi G., Cecchi V.M, Atlas of Meteorites, Gambridge University Press. Pięknie wydana i długo wyczekiwana pozycja. Zapowiadano jej wydanie już w 2011 roku, ale przyszło czekać na druk kilka lat. Kompendium wiedzy i praktyczny przewodnik m.in. w rozpoznawaniu meteorytów i identyfikowaniu ich cech. Obowiązkowa lektura dla miłośników i profesjonalistów.
 • Brachaniec Tomasz, Wieloimpaktowość na granicy K/T?, p.10–11. Autor wspomina teorię wiążącą impakt Chicxulub z wielkim wymieraniem na granicy kreda-paleogen. Być może w przeciągu geologicznie krótkiego okresu (kilkaset tysięcy lat), miało miejsce wielokrotne bombardowanie Ziemi przez olbrzymie meteoroidy? Niewykluczone, że niedaleki krater Bołtysz, również jest pozostałością po tym kataklizmie?
 • Woreczko Jan, Doniesienia z Wiki. Egzotyczna nazwa, egzotyczny "typ", p.12–13. Historia spadku meteorytu Mezö-Madaras. (...) Znaleziono ponad 60 okazów meteorytu o łącznej wadze około 28 kg. Największy o wadze 17 funtów 26½ łutów tzn. 9,984 kg, został wysłany do muzeum w Wiedniu, zapłacono za niego znalazcy 500 ówczesnych forintów. Mniejsze okazy trafiły do muzeum w Budapeszcie. (...)
 • Jakubowski Tomasz, Galeria chondr, p.14–15. Fascynujące zdjęcia chondr z mikroskopu polaryzacyjnego. Obrazy i okazy z kolekcji Tomka Jakubowskiego.
 • Mayne Rhiannon, Wewnątrz ciała macierzystego HED: planetoidy 4 Westa, p.16–17, (z METEORITE v.20 no.3). Nowe dane o planetoidzie Westa, które zawdzięczamy sondzie Dawn, zdają się sugerować, że obecne modele jej genezy i ewolucji muszę ulec rewizji. Związek Westy z meteorytami z grupy HED nie jest, jak na razie, kwestionowany.
 • Pilski Andrzej S., Nowy polski meteoryt – strzępy informacji, p.18–19. Nowy polski meteoryt o tymczasowej nazwie Siewierz. Kolejne szczegóły okoliczności pozyskania meteorytu. Wstępne wyniki analiz wskazują, że jest to chondryt zwyczajny typu L5. Prof. Łukasz Karwowski kontynuuje badania.
 • Czajka Wiesław, Mechanizm tworzenia się zagłębień bezodpływowych na morenie moraskiej, tak zwanych "kraterów meteorytowych", p.20–25. Alternatywna hipoteza wyjaśniająca pochodzenie "kraterów Morasko". Autor, twórca hipotezy "bolidu wielkopolskiego", próbuje wyjaśnić pochodzenie zagłębień bez odwoływania się do czynników kosmicznych. Czy ma rację? Najnowsze ustalenia zespołu Projekt Morasko, zdają się jednak potwierdzać ich kosmiczne pochodzenia.
 • Pilski Andrzej S., Morasko a inne kraterotwórcze meteoryty żelazne, p.25–27. Kolejny głos w dyskusji o pochodzeniu tajemniczych zagłębień w Rezerwacie "Meteoryt Morasko". Znaczna ilość znajdowanych okazów meteorytu Morasko, mających postać szrapneli, zdaje się wskazywać na kraterotwórczy spadek?!
 • Pilski Andrzej S., Meteoryty w Sosnowcu, p.28. Relacja z giełdy minerałów, na której prezentowano również fragment nowego meteorytu Siewierz.
 
4/2014
Meteoryt 4/2014 – 100 lat meteorytu Morasko
 • Okładka: 100 lat meteorytu Morasko
 • Od Redaktora: Podzękowania dla redakcji zamkniętego już amerykańskiego kwartalnika Meteorite. Temat numeru  Morasko – 100 lat.
 • Muszyński Andrzej, Nowak Monika, Konferencja w setną rocznicę odkrycia pierwszego okazu meteorytu Morasko, p.3–5.
 • Pilski Andrzej S., Morasko – znaki zapytania, p.6–7.
 • Czajka Wiesław, Rozważania nad bolidem wielkopolskim – model rdzewienia kuli żelaznej, p.8–11. Rozważania na temat tego, jak trudno oceniać wiek meteorytów żelaznych po ich wyglądzie i stopniu zwietrzenia.
 • Rubin Alan, Żelazo i nikiel: kosmochemia metali, p.11–12, (z METEORITE v.20 no.3).
 • Serdeczne pożegnanie, p.13, (z METEORITE v.20 no.3).
 • Warin Roger, Norton Dorothy, Najstarsze skały w Układzie Słonecznym, p.14–16, (z METEORITE v.20 no.3).
 • Arnold Steve, Beauford Robert, Wstępna meteorytowa praca w terenie. Część 3: Polowanie na obserwowane spadki i bolidy, p.17–20, (z METEORITE v.20 no.3).
 • Woreczko Jan, Doniesienia z Wiki. Trzy ogniste krzyże – spadek o którym śpiewano pieśń (i nakręcono film?), p.21–22. Doniesienie o spadku meteorytów w 1519 roku w Czechach: Odranec. Fascynująca historia spadku, którego opis nie pozostawia wątpliwości, że 500 lat temu spadły meteoryty. Niestety okazy nie zachowały się, ale pamiątką po nich jest ludowa pieśń (śpiewana historia, kramářská píseň) i film fabularny!
 • Johnson Diane, Danebury: brytyjski meteoryt z epoki żelaza, p.22–27, (z METEORITE v.20 no.3).
 • Poznań 2014. Konferencja w setną rocznicę odkrycia pierwszego okazu meteoryty Morasko, relacja fotograficzna, p.28.
3/2014
Meteoryt 3/2014 – 20 lat meteorytu Baszkówka
 • Okładka: 20 lat meteorytu Baszkówka
 • Od Redaktora: Informacja o zakończeniu wydawania kwartalnika Meteorite, optymistyczne zapewnienia ASP o kontynuacji wydawania METEORYTU! Wizyta profesora Johna T. Wassona w Poznaniu. Okrągłe rocznice: Morasko – 100 lat, Barwell* – 50 lat, Baszkówka* – 20 lat.
 • Warin Roger, Kashuba John, Przybywające i w ręku, p.3–7, (z METEORITE v.20 no.2).
 • Rubin Alan, Cegiełki, p.7–8, (z METEORITE v.20 no.2).
 • Arnold Steve, Beauford Robert, Wstępna meteorytowa praca w terenie. Część 2: Gdzie szukać i dlaczego tam?, p.8–12, (z METEORITE v.20 no.2). Autorzy próbują odpowiedzieć na trudne pytanie z tytułu, ale nie ulega wątpliwości, że największe szanse na znalezisko jest tam, gdzie już coś znaleziono lub spadło.
 • Pilski Andrzej S., 20 lat Baszkówki – niewykorzystana szansa, p.13–16.
 • Beauford Robert, Naukowe znaczenie pracy w terenie, p.17–18, (z METEORITE v.20 no.2).
 • Pilski Andrzej S., VIII Piknik Meteorytowy w Dzięgielowie, p.19. Tym razem na pikniku było zapewne więcej pięknych i rzadkich meteorytów niż gości. Oglądaliśmy m.in.: Maslyanino, Yarovoye, NWA 8251 i NWA 7490. Atmosfera na pikniku, jak zwykle przednia i niezależna od "nieumiarkowanej pogody".
 • Sears Derek, Meteoryt Bala: wpadł do jeziora?, p.20–24, (z METEORITE v.20 no.2).
 • Woreczko Jan, Doniesienia z Wiki. Słowacy nadrabiają zaległości, p.24–25. O nowych meteorytach ze Słowacji: Smolenice i Uhrovec.
 • Schmeer Blaine A., Meteoryt Nakhon Pathom: znak z niebios, p.26–27, (z METEORITE v.20 no.2). Opowieść o tym, jak w pożyteczny i szlachetny sposób wejść w posiadanie sporego fragmentu rzadkiego okazu ;-)
 • Pilski Andrzej S., Profesor John T. Wasson w Poznaniu, p.27–28. Światowej sławy specjalista z wizytą w Poznaniu. Profesor Wasson wygłosił na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza dwa wykłady na temat meteorytów żelaznych i chondrytów („IAB and IIE: groups of iron meteorites that not form in cores” i „Chondritic meteorites, the building blocks of the planets: Isotopic differences and the episodic accretion of the solar nebula”). Nobliwym gościem opiekowali się prof. Andrzej Muszyński, Monika Nowak i Andrzej S. Pilski.
2/2014
Meteoryt 2/2014 – Węgiel w meteorytach żelaznych
 • Okładka: Węgiel w meteorytach żelaznych
 • Od Redaktora: Wizyta profesora Johna T. Wassona w Poznaniu.
 • Sears Derek, Handel meteorytami, Meteoritical Society i International Meteorite Collector's Association: Następny krok, p.3–4, (z METEORITE v.20 no.1). Kolejny głos w kwestii relacji: naukowcy versus poszukiwacze/dealerzy. Próba znalezienia złotego środka. Redaktor kwartalnika Meteorite pisze o konieczności znalezienia formuły pozwalającej funkcjonować dwóm światom, jak pogodzić interes badaczy z regułami rynkowymi. Wniosek. Należy współpracować na zasadach kompromisu.
 • Rubin Alan, Co to jest chondryt?, p.4–5, (z METEORITE v.20 no.1).
 • Warin Roger, Kashuba John, Węgiel w meteorytach żelazny, p.6–9, (z METEORITE v.20 no.1).
 • Arnold Steve, Beauford Robert, Wstępna meteorytowa praca w terenie. Część 1: Szukanie meteorytów, p.10–13, (z METEORITE v.20 no.1). Pierwsza część poradnika poszukiwacza meteorytów spisana przez "zawodowców". Kilka rad dotyczących przygotowań do poszukiwania w terenie, niezbędnego wyposażenia i mentalnego nastawienia do trudnej sztuki szukania. Również kodeks postępowania ze znaleziskami. Ważny aspekt relacji z ludnością i etycznych zachowań.
 • Ouzillou Mendy, Galeria: Różne oblicza meteorytu Almahata Sitta, p.14–15, (z METEORITE v.19 no.4). Galeria zdjęć fragmentów meteorytu Almahata Sitta*. Ciało macierzyste/meteoroid z którego pochodzi ten meteoryt to konglomerat wielu różnych typów meteorytów: ureilit gruboziarnisty, chondryt enstatytowy EH4/5, EL6 i EL3, bencubbinit. Obszerne omówienie tego meteorytu było w numerze METEORYTu 4/2013.
 • Dickens Dustin, Astroblema Agoudal, p.16–21, (z METEORITE v.20 no.1). Czy dwa jeziora w Maroku w okolicy miejscowości Imilchil o nazwach Isli (N32 13.00 W05 32.50) i Tislit (N32 11.75 W05 38.20) są kraterami meteorytowymi? W pobliżu leżących na wysokości ponad 2000 m n.p.m. jezior znaleziono stożki uderzeniowe i meteoryty żelazne Agoudal.
 • Bilet Morten, Meteoryt Valle: Niezwykły wyjazd na ryby, p.22–23, (z METEORITE v.20 no.1). Miłośnik trekkingu, geolog Terje Fjeldheim z Norwegii podczas jednej z pieszych wypraw znalazł 4,466 kg okaz meteorytu. To 16 norweski meteoryt i trzeci co do wielkości. Wygląda na chondryt zwyczajny. O tym niesamowitym znalezisku więcej w Wydarzeniach 2013.
 • Midtskogen Steinar, Meteoryt Valle: kiedy on spadł?, p.23, (z METEORITE v.20 no.1). Meteoryt opisany we wcześniejszym artykule to prawdopodobnie spadek z bolidu obserwowanego 3 lutego 2012 roku obserwowanego w Skandynawii. Spadek ten leżał u podstaw powołania Norweskiej Sieci Meteorowej.
 • Woreczko Jan, Doniesienia z Wiki. Trzy grzmoty dwa okazy, p.24–25. Spadek meteorytów 17 maja 1879 roku w miejscowości Gnadenfrei (dziś Piława Górna). Szczegółowa relacja i wygląd spadłych okazów.
 • Brząkała Joanna, Maryniak Bogusław, VIII Konferencja Meteorytowa, p.26–28. Wrażenia z konferencji oczyma grupy z Łodzi.
1/2014
Meteoryt 1/2014 – 100 lat meteorytu Morasko
 • Okładka: 100 lat meteorytu Morasko...
 • Od Redaktora: w sierpniu wypada 20 rocznica spadku Baszkówki*...
 • Owczarzak Andrzej, Wydłużanie elipsy rozrzutu Moraska, p.3. Wytrwały i skuteczny poszukiwacz meteorytów Andrzej Owczarzak, znalazł trzy okazy meteorytu Morasko położone "poza elipsą". Sporządzona na UAM w Poznaniu mapa znalezisk (w której powstanie znaczny wkład miał Andrzej) dokumentuje ponad 1000 okazów i daje dobre wyobrażenie o rozkładzie i lokalizacji, gdzie szukać.
 • Simms Mike, Niezwykła historia najbardziej "zwyczajnych" meteorytów: chondryty L, p.4–8, (z METEORITE v.19 no.4). Wydawać by się mogło, że nie może być nic nadzwyczajnego w zwyczajnych chondrytach zwyczajnych (ordinary)? A jednak! Szczegółowe badania chondrytów dają wiele odpowiedzi o początkach ich ciał macierzystych, ale stawiają też nowe pytania. Jak pogodzić wiek chondr (i ich nie do końca poznaną genezę) z wiekiem ciał zdyferencjonowanych? Czy Ziemia przeżyła wielkie bombardowanie 467 milionów lat temu? Co "wyrzuca" meteoroidy z ich stabilnych orbit? Ile czasu potrzebują meteoroidy by dotrzeć na Ziemię?
 • Ibhi Abderrahmane, Marokańskie meteoryty – spadki i znaleziska, p.9–12, (z METEORITE v.19 no.4). Ciekawy dla hunterów i kolekcjonerów temat – meteoryty marokańskie – został "spalony" przez autora. Długi i bez treści artykuł – mógłby być 6x krótszy bez szkody dla zawartości ;-(
 • Meteorytowy kalendarz 2014, p.12.
 • Warin Roger, Kashuba John, Lody i metamorfizm chondrytów, p.13–16, (z METEORITE v.19 no.4). Rekrystalizacja w stanie stałym – dlaczego matriks w chondrytach zmienia swoją strukturę w miarę wzrostu typu petrograficznego? Co mają wspólnego lody z zamrażarki z metamorfizmem? Rola wody w przeobrażaniu chondrytów. Jak wiele ciekawych wniosków można odczytać z mikroskopowej struktury meteorytów prezentuje niezawodny tandem "amatorów" badaczy.
 • Rubin Alan, Różnice między meteorytami pod względem ich stopnia utlenienia, p.16–17, (z METEORITE v.19 no.4). I nie chodzi tu o rdzewienie meteorytów Zmiana stopnia utlenienia dotyczy udziału jonów Fe+3 i Fe+2 w krzemianach chondrytów. „Reguła Priora” – im mniejsza jest zawartość metalicznego żelaza w chondrycie, tym większa jest ilość FeO w minerałach krzemianowych – i co dalej? Zajmujące. Więcej patrz: Krzemiany w meteorytach i Żelazo w meteorytach.
 • Heard Kieron, "Kamienie atmosferyczne i inne okoliczności". 200 lat meteorytu Limerick, p.18–24, (artykuł ukazał się na stronie internetowej British and Irish Meteorite Society http://www.bimsociety.org/articles/200_years_of_the_Limerick_meteorite.pdf). Każdy kraj ma swój Pułtusk*, w Irlandii jest to meteoryt Limerick. To samo Limerick co z "Prochów Angeli".
 • Strzeja Jerzy, Pochytać wieczność, tyknońć nieskończoności, p.24. Artykuł napisany po śląsku, ale przy odrobinie determinacji można zrozumieć fajny wywód Jerzyka. Zafascynowany niebem i kosmosem Jerzyk nie przestaje pozytywnie zaskakiwać!
 • Woreczko Jan, Doniesienia z Wiki. Grad (kamieni?) w 1591 roku nad Odrą, a może tornado?, p.25–26. Tym razem o niewyjaśnionym zdarzeniu z 1591 roku (Kunersdorf 1591) w okolicach Kostrzyna nad Odrą.
 • Czajka Wiesław, Obrona pracy doktorskiej kol. Agaty Krzesińskiej – święto polskiej meteorytyki, p.27–28. Kolejny doktorat z meteorytyki; szczegóły Wydarzenia 2014.
 
4/2013
Meteoryt 4/2013 – Almahata Sitta
 • Okładka: Temat numeru – meteoryt Almahata Sitta*.
 • Od redakcji: życzenia na Nowy Rok 2014 deszczu meteorytów w Polsce na miarę tego spod Czelabińska!
 • Haberer Siegfried, Schneider Karin, Przyjazd na stację 6 – planetoida zderza się z Ziemią, p.3–7, (z METEORITE v.19 no.3). Historia odkrycia planetoidy 2008 TC3 i spadłego z niej meteorytu Almahata Sitta*. Wyprawa autorów do Sudanu w poszukiwaniu tego niezwykłego meteorytu. Trud się opłacił, znalezione okazy trafiły do wielu kolekcji i laboratoriów.
 • Rubin Alan, Chondryty CV i CK: jedna grupa czy dwie? p.8–9, (z METEORITE v.19 no.3). Specjalista od meteorytów z UCLA zmaga się z problemami klasyfikacji chondrytów węglistych.
 • Hankey Mike, Orbity planetoidy 2012 DA 14 i czelabińskiego meteoru, p.10–13, (z METEORITE v.19 no.2). Jak wyznacza się orbity meteoroidów? Zmagania amatora z zawiłościami mechaniki nieba. Po lekturze artykułu takie wielkości jak: mimośród, węzeł wstępujący czy anomalia średnia nie brzmią już tak tajemniczo.
 • Warin Roger, Kashuba John, Siarczki, fosforki i żelazo, p.14–16, (z METEORITE v.19 no.3). Meteoryty żelazne to nie tylko stop żelazo-niklu. Występujące w nich "zanieczyszczenia" innych minerałów niosą wiele informacji o genezie i ewolucji materii meteoroidów. Tandem popularyzatorów-badaczy wziął tym razem na warsztat siarczki i fosforki żelaza – troilit i schreibersyt.
 • Ferrière Ludovic, Brandstätter, Franz, Koeberl Christian, Nowa sala meteorytowa w Naturhistorisches Museum w Wiedniu, p.17–19, (z METEORITE v.19 no.3). Jedna z najstarszych kolekcji meteorytów na świecie i największy zbiór meteorytów w Europie dostępny dla zwiedzających – ekspozycja, po wielomiesięcznym remoncie wreszcie udostępniona dla gości. Okazy jakie znajdują się w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu przyprawiają o zawrót głowy! Można polemizować czy poprzedni wystrój był ładniejszy, czy wyposażenie sal w elementy multimedialne jest zasadne? Kwestia gustu.
  Reklamowana w artykule książka Meteoriten: Zeitzeugen der Entstehung des Sonnensystems / Meteorites: Witnesses of the origin of the solar system – naprawdę warta polecenia!
 • Woreczko Jan, Doniesienia z Wiki. Znaleziono tylko POŁOWĘ spadłych okazów?!, p.20–21. Krótka informacja o spadku meteorytu Pillistfer. Świadkowie opowiadali o 8 obiektach, których spadki widziano. Znaleziono tylko 4 okazy, może warto wybrać się na poszukiwania do niedalekiej Estonii?
 • Mayne Rhiannon, Zderzeniowa historia planetoidalnych meteorytów, p.21–23, (z METEORITE v.19 no.3). W początkowym okresie swojego życia w Układzie Słonecznym doszło do poważnej przebudowy rozmieszczenia planet (ich orbit). Doprowadziło to m.in. do tzw. Ostatniego Wielkiego Bombardowania, którego skutki obserwujemy do dziś na pooranej kraterami powierzchni Księżyca. "Ucierpiały" wówczas również ciała macierzyste meteorytów grupy HED.
 • Brachaniec Tomasz, Karwowski Łukasz, Broszkiewicz Adam, Łowicz – polski mezosyderyt, p.24–25, (z METEORITE v.19 no.3). Co łączy meteoryt Łowicz* z HEDami (howardyty, eukryty, diogenity)? Wygląda na to, że wiele. Badania naszego sztandarowego mezosyderytu mogą się przyczynić do wyjaśnienia tego związku.
 • Polecana książka – Andrzej Manecki, Meteorytyka z elementami planetologii. Glosariusz, p.26. Meteorytyka, jak każda dyscyplina nauki, lubuje się w trudnej terminologii i mnogości różnych pojęć. Będąc dyscypliną ze styku kilku dziedzin nauki, musi precyzyjnie operować wieloma pojęciami, o których proste definicje czasami trudno. Glosariusz prof. Andrzeja Maneckiego znacząco ułatwi lekturę wielu specjalistycznych artykułów i książek.
 • Wadi, Woreczko Jan, Miss pustyni, p.27–28. Papierowa wersja artykułu: Miss Pustyni (Miss of the Desert). Wybierając się na pustynię w poszukiwaniu meteorytów, oddajemy się we władanie przypadku i szczęścia. Czasami "wygrana" jest niespodziewana i "wielka"!
3/2013
Meteoryt 3/2013 – Chelyabinsk (Czelabińsk)
 • Okładka: Temat numeru – meteoryt Chelyabinsk*.
 • Od redaktora: "recenzja" książki Wiesława Czajki na temat hipotezy bolidu wielkopolskiego.
 • Pilski Andrzej S., Meteoryt Morasko po 99 latach, p.3–10. Kompendium najnowszej wiedzy na temat najpopularniejszego polskiego meteorytu.
 • Reyes Timothy, Ryzyko zderzenia z planetoidą a globalny wzrost zaludnienia, p.11–15, (z METEORITE v.19 no.2).
 • Zaręba Paweł, Czelabińsk. W poszukiwaniu okruchów kosmosu, p.16–18. Relacja z polskiej wyprawy na teren spadku meteorytu Chelyabinsk*. Relacja również na portalu Pawła – Meteoryty.eu.
 • Woreczko Jan, Doniesienia z Wiki. Najstarszy polski spadek, p.19. Krótka informacja o spadku meteorytu Sagan (Dąbrowa Łużycka).
 • Rubin Alan, Opowieści o trafionych – odcinek z chondrytami zwyczajnymi, p.20–21, (z METEORITE v.19 no.2). Opisy przypadków uderzenia człowieka przez spadające chondryty – tzw. hammery.
 • Beauford Robert, Czelabińsk, bolidy i fragmentacja, p.22–25, (z METEORITE v.19 no.2).
 • Czajka Wiesław, Wizerunek grobu Chladniego we Wrocławiu, p.26–27. Dalsze wyniki dociekań Wiesława Czajki tropiącego ślady pobytu we Wrocławiu Ernsta Chladniego. Rewelacja – odkrycie wizerunku grobu twórcy meteorytyki.
 • Pilski Andrzej S., VII (bosy) Piknik Meteorytowy w Dzięgielowie, p.28 (kolor). Fotorelacja z pikniku u gościnnych Państwa Cimałów.
2/2013
Meteoryt 2/2013 – chondryty CM
 • Okładka: Meteoryt NWA 7325 – domniemany przybysz z Merkurego; Łukasz Smuła z kopią ćwierćtonowego Morasko (MeMorSS) w Ensisheim.
 • Beauford Robert, Sutter's Mill – co jest takiego szczególnego w chondrytach CM?,  p.3–7, (z METEORITE v.18 no.4). Kompendium współczesnej wiedzy o chondrytach węglistych CM.
 • Jenkerson Keith, Meteoryt Sutter's Mill SM64, p.8, (z METEORITE v.19 no.1). "Laurka" dla przepięknego orientowanego, świeżego okazu chondrytu CM2 oznaczonego symbolem SM64 (Sutter's Mill California Meteorite Fall – Tally of Known Finds).
 • Wadi & Woreczko Jan, Doniesienia z Wiki. Spadł, opisali i zgubili..., p.9. Doniesienie o spadku meteorytu 14 listopada 1873 roku w okolicach miasteczka Zelwa w powiecie grodzieńskim na Białorusi.
 • Rubin Alan, Czy eukryty i mezosyderyty pochodzą z tego samego ciała macierzystego?, p.9–11, (z METEORITE v.19 no.1).
 • Mayne Rhiannon, Dzieci Westy: howardyty, eukryty i diogenity, p.11–14, (z METEORITE v.19 no.1).
 • Brachaniec Tomasz, Beauford Robert, Późno dewońskie impakty a kryzys fran-famen, p.15–16, (z METEORITE v.18 no.3).
 • Artemiewa Natalia, Szuwałow Walerij, Niech spadnie niebo, p.17–20, (z METEORITE v.19 no.2).
 • Warin Roger, Kashuba John, Wielkie grzmoty, małe kamienie, p.21–23, (z METEORITE v.19 no.2).
 • Biała Jadwiga, Jakubowski Tomasz, Woźniak Marek, "Wokół meteorytu Pułtusk" – wystawa meteorytów w Pułtusku, p.24. Wystawa meteorytów w Muzeum Regionalnym w Pułtusku.
 • Mazurek Kazimierz, Spadające gwiazdy w Guciowie, p.25. Stanisław Jachymek i Kazimierz Mazurek otworzyli w Zagrodzie Guciów stałą wystawę meteorytów. Wystawa "Spadające Gwiazdy" znajduje się w zabytkowej chacie z 1762 roku, gdzie naturalna faktura starego drewna jest piękną oprawą dla najstarszych skał Układu Słonecznego. Ekspozycja piękna i warta zobaczenia! Galeria zdjęć z muzeum na portalu wiki.meteoritica.pl.
 • Mazurek Kazimierz, Deszcz Chelyabinska w Ensisheim, p.26–28. Relacja z targów w Ensisheim. Czego nie mogło tam zabraknąć? Oczywiście okazów z lutowego spadku pod Czelabińskiem.
1/2013
Meteoryt 1/2013 – Chelyabinsk
 • Okładka: meteoryt Chelyabinsk* (Czelabińsk). Po spektakularnym superbolidzie spadły dziesiątki tysięcy małych okazów (tak donoszą hunterzy). Całe wydarzenie miało miejsce w lutym na dalekiej zaśnieżonej Syberii (nawet okładka METEORYTu w swej kolorystyce nawiązuje do zimy ;-)
 • Buhl Svend, Ogień, lód i meteoryty. Poszukiwanie resztek czelabińskiego superbolidu, p.3–7. Tłumaczenie artykułu ze strony: Fire, Ice and Meteorites. The Search for Remains of the Chelyabinsk Superbolide – niezawodny Svend Buhl opisuje m.in. mało znane szczegóły spadku i poszukiwań meteorytów z superboildu z 15 lutego 2013 roku nad Czelabińskiem.
 • Rubin Alan, Chondryty węgliste CV, p.8–9, (z METEORITE v.18 no.4).
 • Arnold Qynne, Niespodziewane odnalezienie kowadła z Gibeona, p.10–13, (z METEORITE v.18 no.3).
 • Warin Roger, Kashuba John, Chondryty typu Rumuruti, p.13–15 (kolor), (z METEORITE v.18 no.4).
 • Brachaniec Tomasz, Broszkiewicz Adam, Kopalne meteoryty, p.16–17.
 • Wadi & Woreczko Jan, Doniesienia z Wiki. Meteoryt Krządka, Lenartowski Las, p.18–20. Pierwsze krótkie artykuły z planowanego cyklu – DONIESIENIA z WIKI. Postaramy się co kwartał wyłuskać krótką informację z portalu wiki.meteoritica.pl. Ciekawostki, nowości i tropy, Na początek historia o pojawieniu się w sprzedaży fragmentu meteorytu Krzadka o którym wszyscy sądzili, że zaginął. Oraz "trop" – jeśli znaleziono jedną olbrzymią 100 kg bryłę meteorytu Lenarto to można założyć, że w słowackim lesie znajdują się jeszcze inne!? Gdzie szukać?
 • Kotowiecki Patrycja Athina, Kosmiczna papryczka, p.20–21. Czy na pyle i proszku pozostającym po cięciu meteorytów można wyhodować rośliny? Okazuje się, że tak! Opis tego ciekawego eksperymentu i jego wyników.
 • Fries Marc, Fries Jeff, Wykrywanie spadających meteorytów przy pomocy radarów meteorologicznych – szybkie odnalezienie Sutter's Mill, p.22–26, (z METEORITE v.18 no.4). Zastosowanie radarów pogodowych w obserwacji spadających meteorytów w końcowej fazy spadku. Nowe narzędzie, nowe perspektywy.
 • Bilet Morten, Wstępna relacja o nowym spadku w Oslo, w Norwegii, p.26–28 (kolor), (z METEORITE v.18 no.3). Na początku marca 2012 roku spadły na Oslo meteoryty. Kiedy dokładnie? Ile sztuk? Nie do końca wiadomo. Meteoryt [Oslo] nie został jeszcze sklasyfikowany.
 
4/2012
Meteoryt 4/2012 – Rekordowy okaz Morasko
 • Okładka: Rekordowy okaz meteorytu Morasko i jego odkrywcy Magda Skirzewska i Łukasz Smuła.
 • Od redaktora: Temat główny – 262 kg okaz Morasko! Dokończenie historii Shergotty. Jest dobrze
 • Pilski Andrzej S., Skirzewska Magdalena, Smuła Łukasz, Muszyński Andrzej, Rekordowy okaz Moraska, p.3–7, 28 (kolor).
 • Rubin Alan, Dlaczego grupy chondrytów różnią się zawartością pierwiastków litofilnych o niskiej lotności, p.8–9, (z METEORITE v.18 no.3).
 • Sears Derek, Meteoryt Sutter's Mill i otrzymana lekcja, p.10–11, (z METEORITE v.18 no.3).
 • Schultz Ludolf, Meteoryty a wiatr słoneczny, p.12–15, (z METEORITE v.18 no.3).
 • Kichinka Kevin, Początek British Raj i spadek Shergotty – dokończenie, p.16–22.
 • Notkin Geoffrey, Rekonesans w Morasku, p.23–27, (fragment książki "Rock star. Adventures of a Meteorite Man").
3/2012
Meteoryt 3/2012 – Shergotty
 • Okładka: Meteoryt Shergotty, fotografie fragmentu z Muzeum w Wiedniu i obraz Dorothy Norton poświęcony temu spadkowi.
 • Od redaktora: O meteorytach marsjańskich i na Marsie; kolejna wyprawa w świat genezy meteorytów. Fotografia okazu NWA 869 przekazanego na licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Okaz kupił (i wsparł tę szlachetną inicjatywę) Jacek Drążkowski – o czym dalej w numerze.
 • Kichinka Kevin, Początek British Raj i spadek Shergotty – część I, p.3–7, (z METEORITE v.18 no.2). Pierwsza część epopei o spadku meteorytu marsjańskiego w Indiach. Szczegółowa relacja z okoliczności spadku, losów okazów, kontrowersji i sporów jakie wywołał – nie do końca szlachetni ludzie i ówczesne realia nauki. Taka mała opowieść sensacyjno-obyczajowa.
 • Pilski Andrzej S., Meteorytowe znaleziska południowej Anglii, p.8–9. Dzięki częstym wizytom Andrzeja w Wielkiej Brytanii zaczynamy poznawać tamtejsze meteoryty. Tym razem szczegóły losów meteorytów: Danebury i Wiltshire (Lake House). Po lekturze artykułu warto zajrzeć do RoyalSociety.tv
 • Bofang Li (tekst), Yonghui Wu (zdjęcia), Nowy spadek w Chinach, p.9–11, (z METEORITE v.18 no.2). W Chinach spada często. Relacja z miejsca spadku meteorytu Huangzhong* z pierwszej ręki. Meteoryt jest ładny!
 • Wadi i Woreczko, Piknik Meteorytowy w Dzięgielowie, p.12 (kolor). Krótka tekstowa i fotograficzna relacja z pikniku meteorytowego u gościnnych Państwa Cimałów z Dzięgielowa. Więcej: Kraków-Cieszyn (Dzięgielów), 20-22 lipca 2012 roku
 • Warin Roger, Kashuba John, Prymitywne meteoryty, p.13–15, (z METEORITE v.18 no.3). Niezmordowany tandem Warin-Kashuba bierze na warsztat meteoryty prymitywne. I nie są one nieokrzesane i prostackie, ale właśnie pożądane i złożone.
 • Rubin Alan, Wtórne procesy na ciałach macierzystych chondrytów, p.16–18, (z METEORITE v.18 no.2). Specjalista od meteorytów z prestiżowego UCLA znajduje czas by pisać nie tylko naukowe artykuły do specjalistycznych pism, ale również popularyzować najnowsze zdobycze nauki w badaniu meteorytów na łamach METEORITE i METEORYTU. Alan Rubin dzieli się spostrzeżeniami, że nic nie przebiega prosto i niezależnie. Procesy jakim podlegały meteoroidy nie dają się ująć prostymi schematami i to jest piękne.
 • Ashley James, Meteoryty na Marsie, p.19–23, (z METEORITE v.18 no.2). Na Ziemię spadają różne typy meteorytów. Są wśród nich między innymi meteoryty z Marsa, ale przecież na Marsa też spadają meteoryty. Do tej pory znaleziono na powierzchni Marsa kilka meteorytów. Trwające już wiele lat misje marsjańskich łazików Opportunity i Spirit, które przejechały po powierzchni Czerwonej Planety wiele kilometrów, poza robieniem zdjęć, analizą skał i zmaganiem się z nieprzyjaznym środowiskiem, znalazły na powierzchni kilka obiektów. Zidentyfikowano je jako meteoryty, które spadły na Marsa. Przegląd znalezisk. (Meteoryty na Marsie, NIE z Marsa!)
 • Drążkowski Jacek, Trochę meteorytyki w... hotelu, p.24–26 (kolor). Za sprawą zaangażowania Jacka dużo się dzieje w Lidzbarku Warmińskim. Kosmos daje duże (nieskończone!) możliwości dla ludzi kreatywnych i aktywnych. Gratulacje dla Jacka za kawał dobrej roboty! (O Lidzbarku Warmińskim i m.in. o działaniach Jacka w najnowszym numerze Werandy)
 • Kotowiecki Andrzej, Kotowiecki Konrad (Conrad), "Go to Tataouine" – czyli po tunezyjsku "Idź do Diabła", p.27–28 (kolor). Piękna podróż do innego świata, egzotycznych zapachów, orientalnych kolorów i meteorytów. Że można jeszcze znaleźć okaziki meteorytu Tatahoune*! Że można czerpać przyjemność z obcowania z inną kulturą. Że warto dzielić się z innymi. Budujące! Byliśmy z Wadi w tym samym okresie w Tunezji, niestety nie spotkaliśmy naszych podróżników. Z muzeum w Tatahouine zapamiętaliśmy m.in. małego króliczka mieszkającego pomiędzy eksponatami! My z kolei dowoziliśmy mu zieloną sałatę
2/2012
Meteoryt 2/2012 – Barwell
 • Okładka: Meteoryt Barwell i ASP w miejscu.
 • Od redaktora: Pomimo pewnych zawirowań czasowych ASP i Jacek nadal będą wydawać kwartalnik!
 • Pilski Andrzej S., Boso w Barwell, p.3–8. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych na miejscu, chłodząc stopy w angielskim deszczu , przybliża nam Andrzej historię "wigilijnego" spadku z 1965 roku w Barwell w Anglii.
 • Zurfluh Florian J., Hofmann Beda A., Gnos Edwin, Eggenberger Urs, Greber Nicolas D., Villa Igor M., Wietrzenie i zanieczyszczenie strontem meteorytów znalezionych w Sułtanacie Omanu, p.9–12, (z METEORITE v.18 no.1). To że meteoryty ulegają degradacji nawet na suchych pustyniach to my wiemy , ale można z tego procesu wydusić jeszcze dodatkowe informacje. Hermetyczna (!) grupa poszukiwaczy szwajcarskich uchyla rąbka tajemnic swoich wypraw.
 • Warin Roger, Kashuba John, Mezosyderyty – królestwo środka, p.12–15 (kolor), (z METEORITE v.18 no.2). Dlaczego te "brzydkie" meteoryty są takie ciekawe. Gdyż były świadkami bardzo wielu zdarzeń, a doświadczenie odcisnęło się na ich obliczach.
 • Rubin Alan, Dlaczego małe meteoryty żelazne są dziwne?, p.16–17, (z METEORITE v.18 no.1). No właśnie?! Odpowiedzi należy szukać i dociekać.
 • Ibhi Abderrahmane, Marsjański meteoryt Tissint (Tata, Maroko). Wstępne wyniki badań i relacje saharyjskich nomadów, p.18–21, (z METEORITE v.18 no.2). Ma Maroko szczęście do meteorytów. Nie tylko w ofertach dealerów marokańskich znajdują się prawdziwe cacka i skarby, ale od czasu do czasu spadają tam również perełki. Spadek marsjańskiego meteorytu Tissint* to prezent dla badaczy i kolekcjonerów.
 • Wadi & Jan Woreczko, Kiedy naprawdę spadł meteoryt Ratyń? p.22–24. Czyżby spadek meteorytu Ratyń* miał miejsce 12 sierpnia 1880 roku, a nie jak podaje Pokrzywnicki 24 sierpnia? Wszystko wskazuje na to, że należałoby zweryfikować w katalogach datę spadku tego meteorytu. Szczegółowe wyniki na stronach http://wiki.meteoritica.pl
 • Kosiński Janusz W., Żużel wielkopiecowy w Dylewie, p.24. Nawet podejrzane, słabo meteorytowe obiekty należy badać. Jerzy Pokrzywnicki analizował dziwne znalezisko z Dylewa, a Janusz Kosiński wytropił również, że miało to miejsce w powiecie makowskim, a nie mińskim, jak podaje Pokrzywnicki!
 • Kaczmarzyk Marcin, Wystawa meteorytów na Politechnice Rzeszowskiej, p.25. Student Politechniki Rzeszowskiej, nasz kolega z PTMet, opowiadał o meteorytach i prezentował swoje okazy w muchach uczelni. Nie jest łatwo zarazić innych swoją pasją, ale inicjatywa godna poparcia.
 • Drążkowski Jacek, Konferencja Meteorytowa w 10-lecie PTMet, p.26–28 (kolor). Swoją okrągłą rocznicę istnienia obchodził PTMet w gościnnym i kolorowym Łowiczu. Było naukowo, regionalnie, smacznie, towarzysko, dostojnie i barwnie z wątkiem historycznym w tle.
1/2012
Meteoryt 1/2012 – Spadek w Oslo
 • Okładka: Spadek w Oslo – sukces Macieja Burskiego; pallasyt Conception Junction
 • Od redaktora: 2012 HARVEY AWARDS dla Andrzeja S. Pilskiego!
 • Zaproszenie: Zaproszenie na piknik meteorytowy 21 lipca do Dzięgielowa, zaprasza Marcin Cimała z Rodzicami. Zgłoszenia marcin@meteoryty.pl
 • Beauford Robert, Odkryciom nie ma końca, p.3–4, (z METEORITE v.17 no.4). Pełen optymizmu artykuł jednego z redaktorów Meteorite. Konkluzja? Szukać nadal warto!
 • Rubin Alan, Abee*: klucz do zrozumienia przeszłości chondrytów enstatytowych w ciele macierzystym, p.5–6, (z METEORITE v.17 no.4). Punkt po punkcie skład i budowa tego ciekawego chondrytu. Autor omawia kolejne cechy meteorytu i wyjaśnia mechanizmy ich powstania.
 • Gheesling David, Pallasyt Conception Junction z Missouri, p.7–10, (z METEORITE v.17 no.4). Historia dwudziestego amerykańskiego pallasytu. Pierwsze informacje, zawiązanie grupy poszukiwawczej i biznesowej. Negocjacje, długotrwałe poszukiwania i pierwsze cięcie. O trudnościach, jakie towarzyszą poszukiwaniom meteorytów, o reakcjach środowiska – nic realia amerykańskie nie różnią się od naszych krajowych. Sklasyfikowanie meteorytu i powstanie monografii mu poświęconej.
 • Brachaniec Tomasz, Zagłada sprzed 65 mln lat zapisana w skałach (cz. II), p.10–12. Kontynuacja artykułu z numeru 3/2011 Meteorytu. Czy w okolicach Lechówki 50 km od Lublina znaleziono dowody impaktu sprzed 65 mln lat? Jak na razie nie można jednoznacznie stwierdzić czy skład pierwiastkowy i znalezione szkliwa wskazują na impakt czy działalność wulkaniczną. Badania będą kontynuowane. Autor ma już na swoim koncie m.in. artykuł w Meteorite (wspólnie z Rafałem Lachem i Adamem Past), a jego zainteresowania meteorytami dobrze rokują dla rozwoju badań meteorytów w Polsce.
 • Warin Roger, Kashuba John, Almahata Sitta – niespotykany konglomerat, p.13–15 (kolor), (z METEORITE v.18 no.1). Już pierwszy akapit artykułu wyjaśnia i wciąga: Almahata jest prawdopodobnie jedną z największych zagadek meteorytyki. Ten meteoryt składa się z takiej kolekcji nie pasujących do siebie skał, jaka mogła powstać tylko w wyniku nieprawdopodobnie złożonej sekwencji zderzeń. Czy jest to śmieciarka, która zmiatała wszystko na swojej drodze, czy też kamień z Rosetty ujawniający tajemnice historii Układu Słonecznego, zależy to od naszego punktu widzenia. Tak czy owak jego płytki cienkie zawierają cały wachlarz krajobrazów, które są równie różnorodne, jak piękne.(...)
 • Czajka Wiesław, Bolid wielkopolski a kometa Halleya, p.16–18. Kolejne tropy i hipotezy.
 • Righter K., Satterwhite C., McBride K., Harrington R., Pracownie przechowywania meteorytów antarktycznych NASA, p.19–22, (z METEORITE v.17 no.3). Profesjonalne podejście do meteorytów! O meteoryty należy dbać, to fakt, ale kosztowne to hobby ;-) Jak się to robi w NASA i o wynikających z tego pożytkach dla nauki i meteorytów.
 • Rodman Tom, Późniejsza historia krateru meteorytowego Odessa, p.23–25, (z METEORITE v.18 no.1). Osobiste losy autora artykułu z kraterami w tle. Lub odwrotnie ;-) Historia kraterów meteorytowych wiązanych z meteorytem żelaznym Odessa.
 • Biała Jadwiga, Jakubowski Tomasz, Wystawa "Meteoryty przybysze z kosmosu" w Świdnicy, p.26. Autorzy opisują co można zobaczyć na zorganizowanej przez nich wystawie w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. Poza wielością okazów na wystawie zaprezentowano również historię zapomnianej polskiej astronom Marii Kunic i jej dzieło "Urania propitia".
 • Burski Maciej, Oslo, marzec 2012, p.27–28 (kolor). Przygotowanym (i wytrwałym) poszukiwaczom szczęście sprzyja. Maciek opisuje swoje poszukiwania i ich efekt – kilkadziesiąt gramów fragmentów meteorytu, który spadł na stolicę Norwegii na początku marca 2012 roku.
 
4/2011            20 lat – 80 numer kwartalnika!!!
Meteoryt 4/2011 – Meteorite Men w Morasku
 • Okładka: Meteorite Men w Morasku
 • Od redaktora: Rocznica, rocznicą ;-), ale optymizm ASP dobrze rokuje na przyszłość – tak trzymać!
 • Humor: "Odkrycie" Marcina Cimały podczas ostatniej wyprawy na pustynię, p.2
 • Beauford Robert, Sears Hazel, Sears Derek, Sims Jennifer, Wciąż są to najbardziej zdumiewające rzeczy jakie kiedykolwiek widzieliśmy, p.3, (z METEORITE v.17 no.3). Zespół redakcyjny angielskojęzycznego kwartalnika METEORITE w tym osobistym i na swój sposób romantycznym artykule pisze o swej fascynacji meteorytami. Tekst ten z powodzeniem mógłby być "manifestem programowym" każdego miłośnika meteorytów. Dla autorów meteoryty to nieogarnione źródło tajemnic, ale i klucz do nich. Te egzotyczne kapsuły czasu rzucają wyzwanie naukowcom, ale również pozwalają badać przestrzenie i zwroty historii, jakich nie wymyśliłby zespół najlepszych scenarzystów. Podpisuję się pod tym tekstem obiema rękoma!
 • Rubin Alan, Dlaczego chondryty z różnych grup różnią się wyglądem, p.4–5, (z METEORITE v.17 no.3). Ważnym kluczem do rozwikłania tajemnic meteorytów, jest zrozumienie genezy chondr. Autor, specjalista od meteorytów z UCLA, opisuje warunki w jakich formowały się różne typy chondr. Dlaczego chondry skrytokrystaliczne (C) i promieniste chondry piroksenowe (RP) są tak nieliczne w chondrytach węglistych z grup CV, CK i CR? Skąd wzięło się zróżnicowanie wielkości chondr? Co stało się z siarczkami w wielu typach chondr? Na te i wiele innych pytań znajdziemy odpowiedź w artykule. Artykuł zilustrowany fotkami przekrojów chondrytów z kolekcji Tomka Jakubowskiego.
 • Pilski Andrzej S., Meteorite Men w Morasku, p.6–12. Zrobić film o meteorytach nie jest łatwo. Jeszcze trudniej znaleźć meteoryt "na potrzeby fabuły". Ta sztuka udała się bohaterom serialu Meteorite Men. Steve Arnold i Geoff Notkin znaleźli nie tylko duży okaz meteorytu Morasko, ale znaleźli go w okolicznościach rzucających nowe światło na historię tego meteorytu. Może nie jest on taki stary jak się dotychczas sądziło? Podziękowania dla Andrzejów: prof. Muszyńskiego i Pilskiego za promocję polskiej meteorytyki.
 • Warin Roger, Kashuba John, NWA 869: rarytas dostępny dla każdego, p.13–15 (kolor), (z METEORITE v.17 no.4). Brekcje regolitowe, a taką jest NWA 869, stanowią tylko 3% chondrytów typu L, ale obfitość tego meteorytu – ~7 ton – to błogosławieństwo dla badaczy. Ten młody i świeży meteoryt – 100000 lat samotnej wędrówki w kosmosie i tylko 4400 lat ziemskiego wieku – to najpopularniejszy element większości kolekcji.
 • Ramka: Fragmenty gruntu księżycowego ze zbiorów OPiOA, p.15 (kolor)
 • Lofgren Gary, Dary Apolla, p.15–18 (kolor), (z METEORITE v.17 no.3). Losy próbek gruntu księżycowego podarowane przez rząd USA krajom całego świata. Co działo się z prezentami zawierającymi fragmenty próbek 10085 z misji Apollo 11 i 70017 z Apollo 17? Oraz poszukiwanie przez redaktora Andrzeja S. Pilskiego odpowiedzi co stało się z próbkami podarowanymi Polsce. Pierwsza z nich znajduje się w zbiorach Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, a co stało się z drugą, podarowaną 16 lipca 1973 roku Przewodniczącemu Rady Państwa? Gdzie obecnie znajduje się fragment PRAWDZIWEJ skały z Księżyca?!
 • Woolard Robert, Meteoryt Paragould (Koniec świata?), p.19–22, (z METEORITE v.17 no.4). 17 lutego 1930 roku w asyście huków, grzmotów i kanonad spadł w Arkansas w USA meteoryt Paragould*. Opis spadku, poszukiwań i losy okazów – kawał historii. Ach te ówczesne ceny meteorytów! 300$ zadośćuczynienia za 80 funtowy orientowany okaz! Cytat: Gdy Parkinson [rolnik, który znalazł meteoryt] dowiedział się o tej nieuczciwej transakcji Rhine'a [dyrektora szkoły, który nielegalnie sprzedał własność pana Parkinsona], "wkroczył zdecydowanie do szkoły, poszedł do dyrektora, którego obarczył odpowiedzialnością za utratę swego meteorytu, wyprowadził go na szkolny dziedziniec i wymierzył karę fizyczną." (Przypuszczam, że dla pana Rhine meteoryt Paragoild może kojarzyć się z czymś bliskim "końca świata"). Większy okaz, 800 funtów (!!), kupił Nininger za 3600$! Wygląda na to, zdaniem autora, że historia meteorytu Paragould* jeszcze się nie skończyła. (...)Jest niemal pewne, że owego ranka słyszano trzeci grom dźwiękowy. Jednak trzeciego (dużego) kamienia nigdy nie znaleziono.(...) Jeśli to prawda, to wielki kamień, większy niż 800 funtów, wciąż tam jest... wciąż w ziemi... wciąż czekający na znalezienie... Fascynujące!
 • Farmer Michael, Thika na dobre i na złe: Meteoryt Thika (L6) spadł w Kenii 16 lipca 2011 r. około 10.30 rano, p.23–26, (z METEORITE v.17 no.4). Meteoryty mogą być niebezpieczne! I nie chodzi tu o to, że można dostać nimi w głowę lub natknąć się na małostkowych i pazernych ludzi. Z meteorytami wiążą się często duże pieniądze, a są na świecie rejony, gdzie ich skala może pchnąć ludzi do zbrodni. Mrożąca krew w żyłach opowieść Mika Farmera o jego niebezpiecznej wyprawie do Kenii z happy endem. Przestroga.
 • Jambon Albert, Pelé Pierre-Marie, Meteoryt Draveil, nowy francuski młot, p.27–28 (kolor), (z METEORITE v.17 no.4). Okoliczności spadku i pierwsze znalezisko meteorytu Draveil. Więcej informacji o innych okazach meteorytu można znaleźć na stronach Alaina Cariona, tam również o znalazcach o nazwisku, nomen omen, Comette . Mają Francuzi szczęście do spadków i wielkie w meteorytyce zasługi. Fakt! W artykule autorzy piszą o znalezisku meteorytu koło Rennes z bolidu nad Bretanią z 19 lipca 2011 roku. Ale do dziś (marzec 2012 r.) nic o tym znalezisku nie wypłynęło!
 • Ramka: Piknik meteorytowy – Dzięgielów 2011, p.28 (kolor). Piknik u Państwa Cimałów był nie tylko wydarzeniem towarzyskim, ale i harmonogramem, kiedy mają spadać meteoryty . Jak zauważa we wstępniaku ASP, trzy dni przed piknikiem spadł meteoryt Draveil*, w dniu pikniku spadła w Kenii Thika*, a dwa dni po imprezie spadły marsy Tissint*. Przypadek?!?

METEORYT coraz ciekawszy!

3/2011
Meteoryt 3/2011 – Greenwich
 • Okładka: relacja z 74th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Greenwich, London, UK.
 • Pilski Andrzej S., Boso w Greenwich, p.3–5. Spod pióra ASP wychodzą artykuły, które czyta się z przyjemnością. Kolejna próbka, jak w pozornie sztampowej relacji z konferencji przemycić dużo intrygujących i aktualnych informacji. Oj dzieje się w temacie meteorytów, oj dzieje. Były na konferencji również polskie akcenty i o nich autor nie zapomniał.
 • Rubin Alan, Planetoidy i meteoryty: dziesiąte powiązanie, p.6–7, (z METEORITE v.17 no.3). Prawie wszyscy wiedzą, że meteoryty pochodzą z planetoid. Ale to trzeba jeszcze udowodnić. W tej dziedzinie poczyniono ostatnio wielki postęp. Dziesięć przytoczonych argumentów ZA ma mocne podstawy. Jest o wyjątkowej budowie ureilitu Almahata Sitta* – konglomeratu ureilita polimiktycznego z fragmentami chondrytów H, El, EH, R – keks ;-) oraz wstępnych wynikach misji Hayabusa.
 • Woolard Robert, Najpiękniejszy meteoryt świata... czy naprawdę był "gorący"?, p.8–11, (z METEORITE v.17 no.3). Czy meteoryt Cabin Creek*, a o nim ten artykuł, jest najpiękniejszym meteorytem świata? My uważamy, że jest nim Baszkówka* ;-) Rozważania autora analizującego ten spadek, czy meteoryty mogą spadać ciepłe? Konkluzja – niewykluczone.
 • Czajka Wiesław, Cieszmy się!, p.11. Recenzja książki Jadwigi Białej i Andrzeja Maneckiego "Bibliografia meteorytyki polskiej (1805-2010)". Po takiej laurce nikt nie oprze się potrzebie posiadania tego wydawnictwa! A jak je zdobyć?
 • Warin Roger, Kashuba John, Brachinity, p.12–13 (kolor), (z METEORITE v.17 no.3). Po lekturze tego artykułu widać jak daleka jeszcze droga do opisania meteorytów, a już dogłębne wyjaśnienie ich pochodzenia i ewolucji – to zadanie na pokolenia.
 • Johnson Anne M., Skarb w bruździe: historia meteorytu z Zachodniej Virginii, p.14–15, (z METEORITE v.17 no.3). Historia odnalezienia meteorytu Landes*. A ile był wtedy wart? Co najmniej nową łazienkę ;-)
 • Brandstätter Franz, Zbiór meteorytów Naturhistorisches Museum w Wiedniu, p.16–21, (z METEORITE v.17 no.3). W zbiorach tego muzeum jest m.in. opisany w innym artykule meteoryt Cabin Creek*. Co kryją szafy i gabloty tego starego muzeum? Kryją skarby o których marzy wielu kolekcjonerów i badaczy pewnie.
 • Pilski Andrzej S., Fotograficzna relacja z konferencji w Greenwich, p.21 (kolor).
 • Brachaniec Tomasz, Zagłada sprzed 65 mln lat zapisana w skałach, p.22–25. Meteorytyka to w zasadzie dział geologii (bardziej planetologii). Młody geolog ze znawstwem i zajmująco opisuje widoczne (!) skutki katastrofy na granicy kredy i trzeciorzędu (K-T boundary). Dlaczego te warstwy w skałach są takie interesujące? Bo w nich, jak w meteorytach są zapisane ich fascynujące losy. Świetny artykuł.
 • Wadi & Woreczko, Morávka 11 lat później, p.26–28 (kolor). Można wybrać się szukać kamieni, a znaleźć ciekawe historie i spotkać ich bohaterów. Poznawczy aspekt wyjazdu na Piknik Meteorytowy do Marcina Cimały.
2/2011
Meteoryt 2/2011 – Tabor
 • Okładka: okaz meteorytu Tabor* z kolekcji wiedeńskiej. Wewnątrz numery artykuł o tym spadku.
 • Grossman Mark, Joseph Stepling i spadek meteorytu Tabor, p.3–6, (z METEORITE v.17 no.2). Kolejne rewelacje z historii meteorytyki. Kolejny dowód na trudny los "umysłów niepokornych". Tytaniczna praca wykonana przez tropiciela zagadek historii meteorytyki Marka Grossmana – www.meteoritemanuscripts.blogspot.com
 • Rubin Alan, Nowiny z frontu badań. Miejsca formowania się grup chondrytów, p.7–8, (z METEORITE v.17 no.1). O tym jak dużo można powiedzieć o miejscu formowania się chondrytów bazując na ich składzie mineralnym i izotopowym. Kolejna cegiełka dla poparcia hipotezy, iż Ziemia uformowała się z materii podobnej do chondrytów enstatytowych (patrz również: Wydarzenia 11Nov – sonda ROSETTA i planetoida 21 Lutetia)
 • Kichinka Kevin, Meteoryt pod drzewem mango. Opowieść o Bonita Springs H5, p.9–11, (z METEORITE v.17 no.1). Ziemska (drzewo mango, Smithsonian Institution) i kosmiczna (planetoida 6 Hebe) historia meteorytu Bonita Springs znalezionego w kurhanie Indian Calusa.
 • Czajka Wiesław, Energie kinetyczne polskich bolidów, p.12–13.
 • Drzewiecki Przemysław, Intrudoryt – meteoryt na Marsie?, p.14–16. Autor artykułu analizuje istniejące niejednoznaczne definicje pojęcia "meteoryt". Interpretuje i argumentuje konsekwencje braku ścisłej definicji oraz postuluje bardzo zgrabne rozwiązanie problemu – wprowadzenie terminu "intrudoryt" (ang. intrudorite) na określenie meteoroidów spadłych na powierzchnię innych planet (przywieziono już takie z Księżyca, a na Marsie znaleziono kilka). Bardzo interesująca propozycja! Tematem powinien się zainteresować redaktor Meteoritical Bulletin Mike Weisberg i członkowie Nomenclature Committee przy the Meteoritical Society.
 • Jakubowski Tomasz, Piknik Meteorytowy "Miasto Meteorytów", p.17. W Miejskim Ośrodku Kultury w Piławie Górnej odbyła się wystawa meteorytów (autor był jej organizatorem), pokazy astronomiczne, a nawet konkurs wierszy o tematyce meteorytowej. To ta Piława Górna w której w 1879 roku spadł meteoryt Gndenfrei*.
 • Kończak Bartosz, Wystawa meteorytów w Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie, p.17.
 • Kotowiecki Andrzej, Status prawny meteorytów w Polsce, p.18–26. Kompleksowe opracowanie trudnego i różnie, często błędnie, interpretowanego zagadnienia. Z logiczną konsekwencją i precyzyjnym językiem prawniczym autor wyjaśnia podstawy i zawiłości interpretacji przepisów. Proponuje również rozwiązania tego kontrowersyjnego problemu.
 • Warin Roger, Kashuba John, Wstrząśnięte i zmieszane, p.27–28 (kolor), (z METEORITE v.17 no.1). W kolejną wycieczkę w Kosmos mikroobrazów meteorytów ponownie zabiera nas znany tandem badaczy. Tym razem na warsztacie i pod ich chłodnym okiem konsekwencje zderzeń i burzliwych przemian ciał macierzystych achondrytów.
1/2011
Meteoryt 1/2011 – Sołtmany
 • Okładka: nowy polski spadek chondryt zwyczajny Sołtmany*
 • Od redaktora: pod koniec kwietnia spadł w Polsce meteoryt!!!  •  Jak zapewnia Redakcja, kwartalnik METEORYT będzie ukazywał się nadal – super, dzięki Andrzeju!  •  Ekipa kanału Discovery Science realizująca serial "Meteorite Men" odwiedzi Polskę!
 • Wadi, Woreczko Jan, Sołtmany – nowy polski meteoryt, p.3–6. Wyjazd Wadi i Woreczko do mazurskiej kolonii pod Giżyckiem. Relacja z pierwszych dni ziemskiej historii kosmicznego gościa. Więcej szczegółów na http://wiki.meteoritica.pl .
 • Pilski Andrzej S., Sołtmany czyli Carancas po polsku, p.7–8. Między innymi o tym, jak nowy meteoryt spadł w środek "polskiego piekiełka".
 • Tymiński Zbigniew, Sołtmany, rozdział jeszcze nie zamknięty? p.9.
 • Czajka Wiesław (opracowanie), Meteoryty w prawie polskim, p.9–11. Próba analizy stanu prawnego meteorytów w Polsce (artykuł 'oprotestowany' przez prawnika!).
 • Kotowiecki Andrzej, Spotkanie w Vancouver, p.11–13.
 • Warin Roger, Hatert Frédéric, Kashuba John, Chondry klepsydrowe, p.14–17(kolor), (z METEORITE v.16 no.4). John Kashuba ze współpracownikami nieustannie zgłębia tajemnice chondr. Tym razem na warsztat wzięli zbliźniaczenia oliwinów i podgrupę chondr belkowych.
 • Karczemska Anna, Jakubowski Tomasz, Diamenty w meteorytach – historia Wszechświata, p.18–20. Diamenty fascynują nie tylko piękne kobiety, dla naukowców są one równie fascynujące i tajemnicze. Z ciekawostek: diament ma wielokrotnie większą przewodność cieplną od miedzi – kto by pomyślał!?
 • Buhl Svend, Meteoryty żelazne Gibeon. Część II: Najnowsze badania, p.20–23, (z METEORITE v.16 no.4). Popularyzator, badacz i łowca meteorytów Svend Buhl kontynuuje swoją opowieść o meteorycie Gibeon.
 • Black Anne M., Odpowiedź na artykuł „Czarnorynkowe błyskotki z kosmosu” napisany przez W. Broad i opublikowany w New York Times z 4 kwietnia 2011 r. (z IMCA Insights – kwiecień 2011), p.24–26. Polemiczna odpowiedź Prezes IMCA na artykuł w New York Times. Jak to ignorancja dziennikarzy, pogoń za sensacją i budowanie historii i wniosków na podstawie szczątkowych informacji tworzy wypaczony obraz środowiska kolekcjonerów i poszukiwaczy meteorytów. Oryginalny artykuł – Rebuttal to "Black-Market Trinkets From Space" article written by W. Broad and published by the New York Times on April 4, 2011.
 • (?), Wiadomość o nowo odkrytéy bryle żelaza rodzimego meteorycznego, wyięta z Nru 243. 1815 r. gazety powszechnéy literackiéy Halskiey, p.27–28. Historia odnalezienia meteorytu Lenarto – przedruk wyjątkowo cennego źródła.
 • Karwowski Łukasz, Sołtmany od środka, p.28 (kolor). Galeria obrazów z mikroskopu polaryzacyjnego nowego polskiego meteorytu.
 
4/2010
Meteoryt 4/2010 – Wold Cottage
 • Okładka: meteoryt Wold Cottage* i upamiętniający jego spadek obelisk.
 • Goff Martin, Powrót meteorytu do domu, p.3–5, (z METEORITE v.16 no.3). Historia spadku meteorytu Wold Cottage* i starania autora o powrót jego małego fragmentu do tej miejscowości na wschodzie hrabstwa York.
 • Buhl Svend, Meteoryty żelazne Gibeon. Część I: Odkrycie i historia, p.6–10, (z METEORITE v.16 no.3). Pierwsza część obszernego opracowania historii odkrycia i badań meteorytów Gibeon. Autor, Svend Buhl, jak już coś robi to jest to na 102%. Pełna wersja artykułu na stronach Niger-Meteorite-Recon.
 • Kerchner Joe, Szukanie meteorytów w Wisconsin po bolidzie 14 kwietnia 2010 r. i prezentacje w szkołach, p.10–13, (z METEORITE v.16 no.3).
 • Warin Roger, Kashuba John, Ureility, p.13–14 (kolor), (z METEORITE v.16 no.3). Niezawodny duet badaczy, tym razem bierze na warsztat ureility. Ureility – skąd, dlaczego i jak? Ilustrowane to pięknymi fotografiami z mikroskopu polaryzacyjnego.
 • Pilski Andrzej S., Czy prymitywne achondryty są pierwotne? p.15–18 (kolor). Wszystko co wiedzieć powinniśmy o współczesnej wiedzy dotyczącej: acapulcoitów, lodranitów, winonaitów, brachinitów, ureilitów, metachondrytów. Achondryty/achondryty prymitywne – kłopoty (dylematy?) klasyfikacji, nowe odkrycia i hipotezy. Bardzo solidna dawka informacji.
 • Pilski Andrzej S., Meteoryty jako naturalne dzieła sztuki, p.18–19. Recenzja (pean?!) nowej książki prof. Andrzeja Maneckiego "Meteoryty. Oblicza gości z kosmosu". Również ukłony w stronę Janiny Wrzak autorki zdjęć do książki.
 • Clary Sonny, Meteorytowe znalezisko Brixa w Wisconsin, p.19–21, (z METEORITE v.16 no.3).
 • Shanos Gregory T., Węgiel w meteorytach, p.22–25, (z METEORITE v.16 no.3).
 • Altman Martin, Monachium 2010 — rozczarowanie? p.26–28 (kolor). Czy rynek meteorytów się kurczy? Martin, znany kolekcjoner i dealer meteorytów, od wielu już lat wieszczący zapaść, dzieli się swoimi raczej negatywnymi wrażeniami po targach w Monachium.
3/2010
Meteoryt 3/2010 – Schwetz (Świecie)
 • Okładka: fotografia z uroczystości odsłonięcia pamiątkowego obelisku upamiętniającego 160 rocznicę znalezienia meteorytu Schwetz (Świecie) w Kozłowie k. Świecia; fotografia największego zachowanego okazu meteorytu Schwetz z muzeum im. Humboldta w Berlinie. Na 'wyrzutce' fotografia 267 gramowego okazu meteorytu Pułtusk* znalezionego w tym roku przez Pawła Zarębę!
 • Krzesińska Agata, Wielofazowa deformacja meteorytu Pułtusk, p.3–6. Nasycony żargonem mineralogicznym i petrograficznym opis skutków historii zderzeniowej ciała macierzystego meteorytu Pułtusk*. Badania potwierdzają, że Pułtusk* nie jest typu H5, a raczej brekcją H4-5. Między innymi opisane są ciekawe agregaty chromitowo-plagioklazowe (ACP) i strefy kataklastyczne.
 • Czajka Wiesław, Rozważania na temat bolidu wielkopolskiego, p.7–9. Hipoteza "bolidu wielkopolskiego" z ~1303 roku, z którego miałyby spaść meteoryty Tabarz, Przełazy, Morasko i Jankowo Dolne wzbogaca się w kolejne elementy układanki. Kolega Czajka nie ustaje w swoim śledztwie i badaniach. Hipoteza zyskuje coraz więcej zwolenników i nurtuje ludzi nauki. Można sobie bez trudu wyobrazić mechanizm spowalniający meteoroid tak, że w wyniku jego rozpadu powstałaby elipsa długości 475 km (od Tabarz do Moraska). Szczątki wahadłowca Columbia w wyniku katastrofy spadły na obszar o rozmiarach 100x500 km.
 • Monrad Twink, Relacja z Gold Basin, p.10–11, (z METEORITE v.16 no.2). Silna (z nadwagą ;-) ekipa poszukiwawcza w rejonie rozrzutu meteorytu Gold Basin. Relacja Pani Monrad mieszkanki Tuscon, która pamięta pierwsze targi minerałów w tym mieście w 1955 roku, na terenie jej szkoły podstawowej. Ma Ona do dziś zakupione wtedy wisiorki i polerowane otoczaki!
 • Wesel Rob, Bandli Mike, Bracia Grimsby, p.12–13, (z METEORITE v.16 no.2). 25 września 2009 roku nad Południowym Ontario przeleciał bolid. Kanadyjska sieć bolidowa (SOMN) zarejestrowały to zjawisko. 'Nakhladogmeteorites' i 'HistoricMeteorites.com' relacjonują okoliczności poszukiwań. Znaleziono łącznie 14 okazów Grimsby* o masie około 500 g.
 • Warin Roger, Kashuba John, Karoondyty, p.13–15 (kolor), (z METEORITE v.16 no.2). Tradycyjnie John Kashuba uraczył nas pięknymi fotografiami chondr. Tym razem artykuł poświęcony chondrytom węglistym typu CK. Opis 'kłopotów' klasyfikacyjnych i ciekawa 'nowa' skala wietrzenia meteorytów CK.
 • Smith Matt, Muzeum Manchesteru, p.16–18, (z METEORITE v.16 no.2). Wizyta członków Brytyjskiego i Irlandzkiego Towarzystwa Meteorytowego (BIMS) w Muzeum Manchesteru. Rzadkie meteoryty i dużo informacji. Obszerniejsza relacja z tej wizyty na stronach Towarzystwa: www.bimsociety.org.
 • Hill Dolores H., Schuchardt Maria, Wystawa meteorytów Arizony, p.19–24, (z METEORITE v.16 no.2). Autorki tekstu zorganizowały w styczniu 2010 roku w Lunar and Planetary Laboratory (LPL) Uniwersytetu Arizony wystawę poświęconą meteorytom tego stanu. Udało im się zgromadzić prawdziwe rarytasy i oprawić to w formę opowieści o meteorytach i ludziach nimi zafascynowanych. Przewodnik po wystawie, dużo faktów i ciekawostek.
 • Mckenzie Ronnie, Nowy meteoryt w południowej Afryce?, p.24–26, (z METEORITE v.16 no.2). Tysiące mieszkańców krajów południowej Afryki obserwowało 21 listopada 2009 roku 4 sekundowy bolid z którego spodziewano się spadku. Analizy i poszukiwania, jak na razie nie przyniosły rezultatów. Udało się, jak na razie tylko zawęzić obszar poszukiwań. [events 2009]
 • Maciąg Kamil Oskar, Drążkowski Jacek, 160 lat meteorytu Schwetz (Świecie), p.26–28 (kolor). Relacja z uroczystości odsłonięcia pamiątkowego obelisku i z towarzyszącego mu edukacyjnego pikniku meteorytowego. Byliśmy, widzieliśmy i relacjonujemy.

W notce "Od redaktora" Andrzej S. Pilski wyraża zaniepokojenie czy dalsze numery METEORYTu będą się ukazywały! Główne źródło tekstów, anglojęzyczny METEORITE zmienił redakcję. Dotychczasowy redaktor Larry Lebofsky oddał kwartalnik w ręce jego dotychczasowego wydawcy Dereka Sears. Miejmy nadzieję, że ASP będzie się nadal dobrze dogadywał z nową redakcją i będzie co tłumaczyć i publikować. A może też zaczną napływać teksty od naszych poszukiwaczy i kolekcjonerów.
Koledzy do piór (klawiatur)!

2/2010
Meteoryt 2/2010 – Wystawa Meteorytów w Muzeum Techniki, Warszawa
 • Okładka: plakat reklamujący wystawę meteorytów w Muzeum Techniki w Warszawie (więcej wewnątrz numeru); obraz płytki cienkiej chassignitu NWA 2737.
 • Mäsiar Ján, Niezwykły sukces słowackich astronomów, p.3–5. Relacja z zakończonych sukcesem poszukiwań na terenie spadku z 28 lutego 2010 roku na Słowacji w okolicach Koszyc (w miejscowości Vysný Klátov). [event] Obliczenia Spurný'ego i Borovička dały rezultaty!
 • Maciąg Kamil, Konferencja w Krakowie, p.5. Relacja z konferencji "Badania polskich meteorytów – wyniki i perspektywy", Kraków 23–24 kwiecień 2010.
 • Wadi & Woreczko Jan, Kosmos może być w zasięgu ręku, p.6–7. Refleksje organizatorów po otwarciu wystawy meteorytów "Kosmos w zasięgu ręki" w Muzeum Techniki NOT w Warszawie. Nie było łatwo, ale było warto
 • White David Andrew, Nives-Rivera Ángel M., Skóra gwiazd i pwdre sęr, p.7–9, (z METEORITE v.16 no.1). Z nieba spadają nie tylko kamienie i bryły metalu.
 • Karwowski Łukasz, Skład i budowa mezosyderytu łowickiego, p.9–13. Długo oczekiwana (od wielu lat nie prowadziło się tak kompleksowych badań) analiza kilku fragmentów meteorytu Łowicz*. Konkluzja – Łowicz* to zbrekcjowany mezosyderyt o wyjątkowo niejednorodnej budowie, powstał z przynajmniej czterech różnych typów materii kosmicznej!
 • Pilski Andrzej Sylwester, Almahata Sitta – kilka meteorytów w jednym, p.13–14. Przeglądając wyniki konferencji 41st Lunar and Planetary Science Conference (z 2010 roku), autor omawia wyniki badań spadku Almahata Sitta*. Okazuje się, że meteoryt ten składa się z fragmentów o diametralnie różnej budowie. Zidentyfikowano ureility drobno- i gruboziarniste, fragmenty enstatytowe i zawierające części (a nawet całe okazy) chondrytów zwyczajnych! [events]
 • Warin Roger, Kashuba John, Meteoryt z Marsa – z jednej ziemskiej planety na drugą, p.14–16, (z METEORITE v.16 no.1). Omówienie charakterystyk i klasyfikacji meteorytów marsjańskich. O nowych podziałach i o oczekiwaniu na pierwszy meteoryt z Marsa będący skałą osadową (!), których jest przecież tak dużo na zdjęciach z marsjańskich łazików!!
 • Mitterling Al, Kolekcja meteorytów ASU, p.16–20, (z METEORITE v.16 no.1). Dlaczego warto zobaczyć kolekcję meteorytów Arizona State University (ASU)? Choćby dlatego, że znajduje się w niej większa część kolekcji H.Niningera. I większość okazów jest wyeksponowana, a nie pochowana w magazynach!
 • Self Angus FBIMS, Aukcja meteorytów Roberta Elliotta 18 sierpnia 2009 r., p.21–23, (z METEORITE v.16 no.1). Któregoś dnia wielki kolekcjoner i dealer meteorytów Bob Elliott postanowił sprzedać całą swoją imponującą kolekcję. Relacja z licytacji (sale262) i ceny za jakie sprzedano część okazów może budzić zazdrość, że się tam nie było! 4 kg okaz Gao-Guenie* poszedł za 800$, prawie 7 kg wielka płyta Estherville* za 6700$, Zagami* 1.7 g za 600$ ... upss
 • Smith Matt, Przekazywanie entuzjazmu, p.24–27, (z METEORITE v.16 no.1). Uczniowie brytyjskiego college'u na  zajęciach z i o meteorytach.
 • Stolarz Marcin, XI meteorytowe targi w Ensisheim, p.27–28 (kolor). Kazimierz Mazurek został pierwszym Polakiem pasowanym na członka "Bractwa Strażników Meteorytu Ensisheim". Relacja fotograficzna Pawła Zaręby. [events]
1/2010
Meteoryt 1/2010 – Łowicz
 • Okładka: meteoryt Łowicz*. Fotografia największego zachowanego okazu o wadze 5670 g ze zbiorów Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie.
  Strona 2 – doniesienie o znalezieniu 580 g Pułtuska* przez Marcina Stolarza.
 • Różycki S.Z., Kobyłecki M., O meteorycie łowickim, p.3–6, (odbitka z "Wszechświata" Nr 5, Spółka Drukarska "Kraj", dawniej "Lux", Wilno 1935). 'Kultowa' publikacja o spadku Łowicza*. Opis samego zjawiska i miejsca spadku, relacje świadków, zestawienie znalezionych okazów i wiele innych i unikatowych informacji!
 • Grau Thomas, Znany spadek meteorytu 17 stycznia 2009 r. na duńskiej wyspie Lolland – osobiste spojrzenie, p.6–11, (z METEORITE v.15 no.4 i v.16 no.1). Osobista relacja autora ze żmudnych wielodniowych poszukiwań meteorytu, który spadł po efektownym bolidzie nad Bałtykiem. Znalazł on tylko jeden zfragmentowany okaz o wadze ~30 gram. Meteoryt otrzymał nazwę Maribo*.
 • Semenenko Wiera P., Czy po ukraińskim bolidzie EN 171101 spadły meteoryty?, p.12–14, (z METEORITE v.15 no.4). 17 listopada 2001 roku nad środkową Europą obserwowano bolid o jasności –18.5m. Prowadzone przez kilka lat ekspedycje poszukiwawcze Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (NAN) nie znalazły żadnego meteorytu.
 • Warin Roger, Kashuba John, Chondry z kraterkami, p.15–17 (kolor), (z METEORITE v.15 no.4). Galeria fotografii 'kraterów' na powierzchniach (i wklejonych) chondr świadczących o ich plastyczności w czasie formowania.
 • Westlake Anita D., Publiczne opowiadanie o Meteorytach, p.17–19, (z METEORITE v.15 no.4). Cenne i często zaskakujące rady dla prowadzących publiczne pogadanki o meteorytach.
 • Whymark Aubrey, Tektyty australoazjatyckie: bliskie i dalekie, p.20–24, (z METEORITE v.15 no.4). Bogato ilustrowane omówienie sposobu formowania się i wietrzenia tektytów. Klasyfikacja kształtów.
 • Wadi & Jan Woreczko, Czarny Kamień w Stambule, p.25–28 (kolor). Historia 'odkrycia' w Stambule kilku małych fragmentów kamienia z Kaaby w Mekce. Ze wstępniaka: Zafascynowana meteorytami para z Warszawy, która uparcie nie chce występować pod własnym nazwiskiem, uraczyła nas opowieścią o próbie rozszyfrowania zagadki kamienia z Kaaby. [pełna wersja artykułu]

Dzięki uprzejmości Jacka Drążkowskiego – wersja PDF.

 
4/2009 (nr 72)
 • Okładka: meteoryt Gujba*, 784 g fragment ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN w Warszawie oraz 291 g piętka ze zbiorów Stanisława Ostaficzuka. W numerze obszerna relacja o tym "polskim" meteorycie z Nigerii.
 • Wspomnienie Richarda Nortona, p.3–8, (z METEORITE v.15 no.3). Wspomnienia wielu ludzi ze świata meteorytów o Wielkim Człowieku.
 • Pożegnanie Gero Kurata, p.8–9, (materiał ze strony Meteoritical Society). Wspomnienie i życiorys badacza. Gero Kurat zawsze będzie mi się kojarzył z meteorytem D'Orbigny.
 • Niespodziewane pożegnanie Christiana Angera, p.9–11 (listy z meteorytowej listy dyskusyjnej, z archiwum IMCA i prywatne). Wspomnienia o zmarłym tragicznie Christianie Angerze – kolekcjonerze, poszukiwaczu i dealerze.
 • Zucolotto Marie Elizabeth, Co robić z opiłkami meteorytu żelaznego, p.12–15, (z METEORITE v.15 no.3). Trącący trochę zapleczem cukierni pomysł wytwarzania epoksydowych gwiazdek z zatopionymi wewnątrz opiłkami metalu pozostającymi po cięciu meteorytów żelaznych.
 • Warin Roger, Kashuba John, Ciemne inkluzje – intrygujące okruchy, p.16–17 (kolor), (z METEORITE v.15 no.3). Węgliste inkluzje w chondrytach zwyczajnych, inkluzje o innej litologii w chondrytach węglistych.
 • Notkin Geoffrey, recenzja książki: Christopher Cokinos The Fallen Sky: An Intimate History of Shooting Stars. p.18.
 • Kosinski Janusz W., Jeszcze o meteorycie Lixna, p.19–20. Fragment tekstu: O spadnieniu Kamieni Atmosferycznych w Inflantach Polskich. Odnaleziony i opracowany przez Janusza Kosińskiego anonimowy rękopis opisujący dosyć szczegółowo okoliczności spadku i znalezienia meteorytu Lixna*.
 • Shanos Gregory T., Skandal i kontrowersje wokół marsjańskiego meteorytu Allan Hills 84001, p.20–22, (z METEORITE v.15 no.3). Autor rozprawia się z odkryciami i argumentacją zawartą w publikacji o występowaniu 'organicznych skamieniałosci' w najsłynniejszym meteorycie marsjańskim (Search for Past Life on Mars: Possible Relic Biogenic Activity in Martian Meteorite ALH84001, Science 1996). Opowiada również kulisy wycieku informacji do prasy – seks-skandal w który zamieszany był meteoryt!
 • Kowalski Richard A., Obchody 40 rocznicy lotu Apollo 11 w Lunar and Planetary Laboratory, 18 lipca 2009 r., p.23–24, (z METEORITE v.15 no.4).
 • Gheesling Dave, Kustosze na czas określony, p.25–27, (z METEORITE v.15 no.3).
 • Garcia Ruben, Nowy dom Hopper, p.28. Pies Hopper (który okazał się suką ;-), znalazca meteoryt Ash Creek* trafił do domu Rubena.
 • Ostaficzuk Stanisław, Meteoryt Gujba – jego upadek, zmienne losy i powodzenie, p.29–32 (kolor), (z METEORITE v.15 no.4).
3/2009
 • Okładka: kryształy oliwinu w pallasycie Fukang.
 • Ibhi Abderrahmane, Nachit Hassane, Abia El Hassan, Feouzi Abdellah, Odnalezienie meteorytów w okolicy Istifane (Tinghir, Maroko): Potencjalny teren poszukiwań, p.3–7, (z METEORITE v.15 no.2). Wyniki badań znalezisk z rejonu Istifane w Maroku. Meteoryty Istifane 001, 002, 003, 004.
 • Bose Maitrayee, Krzemianowe ziarna gwiezdnego pyłu zidentyfikowano w meteorycie Açfer 094, p.7–10, (z METEORITE v.15 no.3). Opis metody i wyników poszukiwań presolarnych ziaren krzemianów w meteorytach. Ciekawe!
 • O kamieniach meteorycznych spadłych w powiecie dyneburskim. Dziennik Wileński Tom III, Numer 1, rok 1820, miesiąc wrzesień, p.10–11. Okoliczności spadku meteorytu Lixna*, oryginalna relacja z 1820 roku.
 • Pilski Andrzej S., Z konferencji Meteoritical Society w Nancy, p.12. Relacja z konferencji, gdzie było m.in. o spadku Maribo* na duńskiej wyspie Lolland oraz spadku ureilita w Sudanie – Almahata Sitta*.
 • Pilski Andrzej S., Deszcz meteorytów w Grimsby, w Kanadzie, p.13 (kolor). Krótka notka o spadku Grimsby* w Kanadzie.
 • Swindle Tim, Mity na temat poszukiwania meteorytów na Antarktydzie, p.13–16 (kolor), (z METEORITE v.15 no.1). Bardzo ciekawy artykuł uczestnika wypraw poszukiwawczych na Antarktydę, obalający mity o pięknej przygodzie i łatwości poszukiwań ;-)
 • Notkin Geoffrey, Od spadających gwiazd do gwiazd mediów: kreowanie meteoryciarzy, p.17–20, (z METEORITE v.15 no.3). O realizacji cyklu programów 'Meteorite Men' dla kanału Science Channel, których bohaterami są Steve Arnold i Geoffrey Notkin. Duża część cyklu poświęcona jest poszukiwaniom meteorytu Brenham.
 • Mani Phillip, Black Anne, Meteoryty z terenu Seminole w hrabstwie Gaines w Teksasie, p.21–23, (z METEORITE v.15 no.1). Wyniki śledztwa, którego wynikiem jest uporządkowanie – sparowanie – różnych znalezisk z Seminole.
 • Croning Ralph A., Meteoryt Elm Creek (Manitoba), p.24–26, (z METEORITE v.15 no.1).
 • Kashuba John, Warin Roger, Pallasyty – okna na niebo, p.27–28 (kolor), (z METEORITE v.15 no.2). Ilustrowany artykuł o pallasytach.
2/2009
 • Okładka (wyjątkowo gruby numer, bo tyle spadków w 2009 roku): poszukiwania meteorytów Ash Creek*, Buzzard Coulee*, Tamdakht*. Otwarcie wystawy "O kamieniach z nieba i o ludziach nimi zauroczonych".
 • Black Anne, O. Richard Norton (1937–2009), p.3, 34, (ze stron IMCA). Wspomnienia o zmarłym w 2009 roku Richardzie Nortonie.
 • Od redaktorów METEORITE, p.4. Krótkie relacje o ostatnich spadkach: Buzzard Coulee*, Tamdakht*, Almahata Sitta*.
 • Hill Rik, Znajdowanie wielkich meteorytów... zanim spadną, p.5–9, (z METEORITE v.15 no.1). Programy CSS, NEO, NEA, poszukiwanie asteroid o orbitach kolizyjnych z Ziemią. Przypadek 2008 TC3.
 • Kichinka Kevin, Carancas – gdy płaczą anioły: Walka o skarb zagrzebany w peruwiańskim kraterze meteorytowym, p.10–12, (z METEORITE v.15 no.1). Relacja o jedynym w ciągu ostatnich lat kraterotwórczym spadku w Peru, Carancas*.
 • Buhl Svend, Thomas Lea i Philippe, Relacja ze spadku meteorytu koło Tamdakht w Maroku, 20 grudnia 2008 r., p.13–17, (z METEORITE v.15 no.2). Opis spadku i efektów poszukiwań na terenie Tamdakht* w Maroku. Mapa znalezisk.
 • Beech Martin, Bolid i meteoryty Buzzard Coulee, p.17–21, (z METEORITE v.15 no.2). Opis spadku, relacje i mapa świadków bolidu meteorytu z kanadyjskiej prowincji Saskatchewan, Buzzard Coulee*.
 • Croning Ralph A., Meteoryt Buzzard Coulee – przeszukiwanie obszaru rozrzutu, p.22–23, (z METEORITE v.15 no.2). Poszukiwania i znaleziska.
 • Dawn Doug, Odnajdywanie meteorytów w Ash Creek (West, Texas), p.24–28, (z METEORITE v.15 no.2). Kolejny spadek w 2009 roku. Relacje świadków, pierwsze znaleziska, pierwsze wyniki badań meteorytu Ash Creek*.
 • Garcia Ruben, Wesel Rob, Hopper: Opowieść o psie, p.28–30, (z METEORITE v.15 no.2). Relacja z terenu spadku Ash Creek* i o psie który znalazł meteoryt.
 • Woolard Robert, Farmer Michael, Obraz z radaru: Kamienie burzowe koło West, w Teksasie, p.31–34, (z METEORITE v.15 no.2). Analiza danych radarowych i efekty poszukiwań przez autorów w elipsie spadku Ash Creek*.
 • Warin Roger, Kashuba John, Zeszklenie spowodowane tarciem, koncepcja często zapominana, p.35–36 (kolor), (z METEORITE v.15 no.1). Ciekawa opowieść o przyczynach i efektach tarcia w skałach i meteorytach. Pseudotachylity efekty tarcia w meteorycie Chergach*.
1/2009
 • Okładka: fotografia belkowej chondry oliwinowej w płytce cienkiej w chondrycie NWA 3358.
 • Socha Krzysztof, Do Redaktora, p.3. List 'otwarty' Krzyśka Sochy do Andrzeja Pilskiego z refleksjami, skądinąd słusznymi, na temat poszukiwań meteorytów w Polsce.
 • Kosiński Janusz W., Wacholska Małgorzata, Biała Jadwiga, Dziergiewicz Patrycja, Szymańska Marlena, 2008 – ROK METEORYTU PUŁTUSK – 140 rocznica spadku – podsumowanie, p.4–5. Przegląd krajowych wydarzeń związanych z rocznicą spadku meteorytu Pułtusk*.
 • Kamińska Ewelina, Kosiński Janusz W., Upadek i rozmieszczenie fragmentów meteorytu Pułtusk, p.6–9. Statystyka cech okazów meteorytu Pułtusk*.
 • Clary Sonny, Odkrycie nowego meteorytu w Chicago Valley w Kaliforni, p.10–12, (z METEORITE v.14 no.4). Relacja z odkrycia nowego meteorytu Chicago Valley o TKW 26g, 1 okaz!
 • Warin Roger, Kashuba John, Belkowe chondry oliwinowe: perły meteorytów, p.13–14, 20 (kolor), (z METEORITE v.14 no.4). Galeria chondr belkowych.
 • Gabelica Zelimir, Buhl Svend, Kashuba John, Meteorytowe targi w Ensisheim 2008: Pozdrowienia z Rosji, p.15–20 (kolor), (z METEORITE v.14 no.4). Bardzo obszerna relacja z targów w Ensisheim w 2008 roku, których motywem przewodnim były meteoryty z Rosji.
 • Lebofsky Larry A., Wielka planetarna debata, p.21–23, (z METEORITE v.14 no.4). Relacja z debaty na temat nowej definicji 'planety' wg Międzynarodowej Unii Astronomicznej  (IAU).
 • Gheesling Dave, Towarzystwo Meteorytowe w Georgii, p.23–26, (z METEORITE v.14 no.4). Historia i działania zakręconych miłośników meteorytów z Georgii w USA ;-)
 • Ehlmann Arthur J., Meteorytowa Galeria Monniga – pięciolecie, p.26–28 (kolor), (z METEORITE v.14 no.4). Opowieść kustosza Oscar Monnig Meteorite Collection.
 
4/2008
 • Okładka: meteoryt Bassikounou*.
 • Schiff Joel, Podziękowania dla Richarda i Dorothy Norton, p.3.
 • Minton David A., Gdy kamienie spadały jak deszcz: Ostatnie ciężkie bombardowanie, p.4–7, (z METEORITE v.14 no.3). Artykuł o tzw. ostatnim ciężkim bombardowaniu (LHB, Late Heavy Bombardment) i Księżycu.
 • McColl Don, Obtoczone tektyty, p.7–9, (z METEORITE v.14 no.3).
 • Garcia Ruben, Grupowe poszukiwanie meteorytów – Franconia, p.10–13, (z METEORITE v.14 no.3). Relacja z poszukiwań na obszarze spadku Franconia.
 • Norton Richard O., Minerały i szkliwo w płytce cienkiej, p.14–16 (kolor), (z METEORITE v.14 no.3).
 • Pilski Andrzej S., Deszcze meteorytów w zachodniej Kanadzie, p.16. Opis spadku i relacja z poszukiwań meteorytu Buzzard Coulee*.
 • Westlake Anita D., Korytarz z meteorytami, p.17–19, (z METEORITE v.14 no.3). Budowa gustownej (?) gabloty na meteoryty.
 • Gheesling Dave, Jak TY możesz wywołać kosmiczny szok najwyższego stopnia, p.19–21, (z METEORITE v.14 no.3). O propagowaniu meteorytyki.
 • Buhl Svend, Baermann Matthias, Hofmann Beda, Weber Patrick, Gnos Edwin, Relacja ze spadku meteorytu koło Bassikounou w Mauretanii 16 października 2006 r., p.22–28 (kolor), (z METEORITE v.14 no.3, 4). Obszerna i wyczerpująca relacja o spadku meteorytu Bassikounou*.
3/2008
 • Okładka: meteoryt Święcany i jego płytka cienka.
 • Mazur Marcin, Święcany – meteoryt z ciekawą historią, p.3–4. Relacja z okoliczności znalezienia nowego polskiego meteorytu Święcany. Dodatkowo szczegółowa 'metryczka' meteorytu (p.4).
 • Hutson Melinda, Czy angryty pochodzą z Merkurego?, p.5–8, (z METEORITE v.14 no.2).
 • Dawn Doug, 15:10 do Yumy, p.9–12, (z METEORITE v.14 no.2). Relacja z poszukiwań na obszarze spadku Glorieta Mountain, okoliczności znalezienia przez Dimę Sadilenko 3.76 kg okazu!
 • Norton Richard O., Książka "Field Guide to Meteors and Meteorites", p.13–14 (kolor), (z METEORITE v.14 no.2). Fragmenty z tej ciekawej książki.
 • Otto Jurgen, Classen Norbert, Trójwymiarowe chondry, p.15–16 (kolor), (z METEORITE v.14 no.2).
 • Czajka Wiesław, Cmentarz Wielki we Wrocławiu – miejsce pochówku E.F.F. Chladniego, p.17–20. Wyniki śledztwa przeprowadzonego przez Autora.
 • Pilski Andrzej S., Zderzenie z planetoidą, p.20. Krótka relacja ze spadku meteorytu Almahata Sitta* z planetoidy 2008 TC3.
 • McColl Don, Bąble w tektytach z Australii, p.21–23, (z METEORITE v.14 no.2).
 • Povenmire Hal, Historia meteorytu Claxton z Georgii i skrzynki pocztowej, p.24–25, (z METEORITE v.14 no.2). O hammerze Claxton*.
 • Pilski Andrzej S., Piknik piknikowi nierówny, p.26. Relacja z XII Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Astronomii w Kawęczynku w 2008 roku.
 • Mason III William, Tak Dorothy, Michael Blood ma zardzewiałe meteoryty... no, miał!, p.26–28, (z METEORITE v.14 no.2). Artykuł o przygotowywaniu, trawieniu i konserwacji płytek meteorytów żelaznych. Opis technologii VCI firmy Cortec.
2/2008
 • Okładka: okaz meteorytu Gold Basin; fotografia Jamesa D. "Jim" Kriegha.
 • Notkin Geoffrey, Przekraczanie londyńskiego mostu z Jimem Krieghem, p.3–6, (z METEORITE v.14 no.1). Ku pamięci Jamesa Kriegha.
 • Meteoryty w zbiorach Muzeum Geologicznego Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie. Wystawa przygotowana na Noc Muzeów, 16/17 maja 2008 r., p.6. Krótka relacja.
 • Flaherty Jerry, Siedemdziesiąta doroczna konferencja Meteoritical Society, Tucson, Arizona, p.7–9, c. Relacja.
 • Pelé Pierre-Marie, Identyfikowanie meteorytów w terenie przy pomocy SM30, p.10–12, (z METEORITE v.14 no.1).
 • O kamieniu meteorycznym, spadłym na Wołyniu, nad brzegiem Słuczy. Dziennik Wileński, Tom II, Rok 1819, Lipiec-Grudzień, p.12–13. Przedruk relacji o spadku meteorytu Zaborzika*. (Plik DjVu oryginału Dziennika Wileńskiego)
 • Norton Richard O., Chitwood Lawrence A., Meteoryty przez lupę, p.14–16 (kolor), (z METEORITE v.14 no.1). Płytki cienkie meteorytów.
 • Cressy Frank, Odmienna opowieść o meteorytowych łowach: Odkrywanie historii kolekcjonowania historycznego okazu, p.16–18, (z METEORITE v.14 no.1). Historia małego fragmentu meteorytu Braunau.
 • Shanos Gregory T., Odkrycia sondy Deep Impact i ich związek z meteorytami, p.19–20, (z METEORITE v.14 no.1). Zderzenie sondy Deep Impact z kometą Tempel 1.
 • Robson Monty, Zdarzyło się o świcie, p.21–26, (z METEORITE v.14 no.1). Obszerny artykuł o meteorycie Weston*. Nowe ustalenia i fakty.
 • Strzeja Jerzy, V Konferencja Meteorytowa Wrocław, 18–20 IV 2008 r., p.26–28. Spostrzeżenia pokonferencyjne i relacja Jerzyka.
1/2008
 • Okładka: Eukryty z całego świata. Galeria zdjęć płytek eukrytów.
 • Rubin Alan, Źródła meteorytów, p.3–4, (z METEORITE v.13 no.4)
 • Saul John M., Czy Szkło Libijskie jest produktem zderzenia? Część II: Opis i modele uformowania, p.5–8, (z METEORITE v.13 no.4).
 • Allison Mark, Podmuch z przeszłości, p.8–10, (z METEORITE v.13 no.4). O meteorycie Appley Bridge*.
 • Buhl Svend, Przez dziki Tatarstan, Część II: Łowy rozpoczęte, p.10–13, (z METEORITE v.14 no.1). Wyprawa na miejsce spadku meteorytu Kainsaz*.
 • Norton Richard O., Chitwood Lawrence A., Galeria płytek cienkich, p.14–15 (kolor), (z METEORITE v.13 no.4).
 • Garcia Ruben, Przygody z meteorytami: Udane meteorytowe łowy 101, p.16–18, (z METEORITE v.13 no.4). Relacja z poszukiwań na obszarze spadku Gold Basin.
 • Garcia Ruben, Poradnik dla początkującego, jak ciąć, trawić i przechowywać meteoryty żelazne, p.18–21, (z METEORITE v.13 no.4). Dodatkowe b.cenne uwagi Andrzeja Pilskiego o trawieniu meteorytów żelaznych.
 • Mason III William, Praktyczna metoda ochrony kolekcji meteorytów na wystawie za pomocą emiterów VCI – najczęstsze pytania, p.22–23, (z METEORITE v.13 no.4). Opis produktów VpCI (Vapor Corrosion Inhibitor) firmy Cortec opartych na technologii VCI (lotnych inhibitorów korozji, Volatile Corrosion Inhibitor)!
 • Atkins Larry, Znalezisko życia, p.24–26, (z METEORITE v.13 no.4). Relacja z poszukiwań na obszarze spadku meteorytu Holbrook*.
 • Pilski Andrzej S., Badanie przeszłości meteorytu Morasko, p.26–27.
 • Eukryty z całego świata, okładka-IV. Galeria zdjęć płytek eukrytów.
 
4/2007
 • Okładka: meteoryty Moss* i Correo.
 • Pilski Andrzej S., Grant na badanie Moraska, p.3. Opis grantu przyznanego na badania meteorytów: Morasko, Jankowo Dolne i Przełazy.
 • Woolard Robert, Chodźmy Correo, p.4–7, (z METEORITE v.13 no.3). Relacja autora z wyjazdu na teren spadku meteorytu Correo.
 • Pilgrim Robert, Woda pod powierzchnią Marsa, p.7–9, (z METEORITE v.13 no.3).
 • Bilet Morten, Moss w Norwegii i meteoryty roku 2006, p.10–12, (z METEORITE v.13 no.3). Relacja z poszukiwań w rejonie spadku meteorytu Moss*. Mapa znalezisk.
 • Carion Alain, Pelé Pierre-Marie, Nowy francuski meteoryt – z 1799 roku, p.13, (z METEORITE v.13 no.3). Historia odszukania nowego-starego spadku – meteoryt Saint-Quen-en-Champagne.
 • Norton Richard O., Chitwood Lawrence A., Szok w ziemskich strukturach uderzeniowych, p.14–16 (kolor), (z METEORITE v.13 no.3). Efekty szokowe w ziemskich strukturach impaktowych, widok spod mikroskopu.
 • Gargól Tomasz, O kolekcjonowaniu..., p.16. Refleksje kolekcjonera o kolekcjonowaniu meteorytów.
 • Buhl Svend, Przez dziki Tatarstan, Część I: Wizyta w Kainsaz, p.17–21, (z METEORITE v.13 no.4). Pierwsza część relacji z wyprawy na miejsce spadku meteorytu Kainsaz*. Mapa/elipsa spadku.
 • Mason III William, Ponowne przeanalizowanie metod poprawy jakości życia kolekcji meteorytów, p.22–23, (z METEORITE v.13 no.3). Opis próżniowej metody konserwacji meteorytów.
 • Saul John M., Czy Szkło Libijskie jest produktem zderzenia? Część I: Przeszłość, p.24–26, (z METEORITE v.13 no.3).
 • Cimała Marcin, Monachium raz jeszcze, p.26–28 (kolor). Ilustrowana relacja Marcina Cimały z targów w Monachium w 2007 roku.
3/2007
 • Okładka: uczestnicy IX Pikniku Meteorytowego we Fromborku.
 • Nowiny: Rincon Paul, Sonda ujawnia morza na księżycu Saturna, p.3; Küppers Michael, Kamera OSIRIS na sondzie Rosetta uzyskuje krzywą jasności planetoidy Steins, p.3.
 • Lebofsky Larry A., Dr Guy J. Consolmagno: Kustosz Watykańskiej Kolekcji Meteorytów. Część II, p.5–7, (z METEORITE v.13 no.2). Wywiad.
 • Shanos Gregory T., Kometarne cząstki z sondy Stardust i ich związek z meteorytami, p.8–11, (z METEORITE v.13 no.2). O kometach, chondrytach węglistych Allende*, Ivuna*, Murchison*.
 • Westlake Anita D., Trawienie meteorytów: Opowieść ku przestrodze, p.12–13, (z METEORITE v.13 no.2).
 • Norton Richard O., Małe utwory spływania na meteorytach Sikhote-Alin, p.14–15, (z METEORITE v.13 no.2). O liniach spływu (flow-lines) na małych okazach meteorytu Sikhote-Alin*.
 • Johnson David E., Wtórne produkty ablacji z deszczu meteorytów Park Forest, p.16–17, (z METEORITE v.13 no.2). Autor opisuje historię spadku meteorytu Park Forest*.
 • Povenmire Hal, Typowy bolid dający meteoryt, p.18–19, (z METEORITE v.13 no.2). Krótkie kompendium – co wiemy o bolidach.
 • Rubin Alan, Utrapienie z pseudometeorytami, p.20–21, (z METEORITE v.13 no.3). Refleksje badacza z UCLA o przesyłanych mu pseudometeorytach i utarczkach z ich znalazcami ;-)
 • Mckenzie Ronnie, Uwagi do artykułu zatytułowanego "Od Grootfontein do Windhoek: Meteoryty Namibii", p.22–24, (z METEORITE v.13 no.3). Aspekty prawne handlu meteorytami na przykładzie meteorytu Gibeon.
 • Pilski Andrzej S., Z tegorocznej konferencji Meteoritical Society w Tucson, p.24–27. Krótkie omówienie głównych zagadnień dyskutowanych na konferencji, m.in.: chondry i chondryty, sonda Stardust, 'nowy' Seymchan.
 • Pilski Andrzej S., Piknik na brzegu krateru, p.27–28 (kolor). Ilustrowana relacja z IX Pikniku Meteorytowego we Fromborku w 2007 roku.
2/2007
 • Okładka: płytki meteorytu Juancheng*.
 • Nowiny: Nowe kratery na Marsie, p.3; Zdjęcia NASA sugerują, że na Marsie woda wciąż płynie krótkotrwałymi strugami, p.3–4.
 • Sears Derek, Chondry i chondryty, p.5–9, (z METEORITE v.13 no.2). Chondry – historia odkrycia, badań, teorie ich pochodzenia.
 • Lebofsky Larry A., Dr Guy J. Consolmagno: Kustosz Watykańskiej Kolekcji Meteorytów. Część I, p.9–13, (z METEORITE v.13 no.1). Wywiad.
 • McGown Robert D., Od Grootfontein do Windhoek: Meteoryty Namibii, p.14–17 (kolor), (z METEORITE v.13 no.1). Wyprawa autora do Namibii, o meteorycie Hoba i Gibeon. O legalności kolekcjonowania meteorytów.
 • Shanos Gregory T., Międzygwiazdowa materia organiczna w chondrytach węglistych, p.17–18, (z METEORITE v.13 no.1).
 • Jacquet Emmanuel, Wygasłe izotopy promieniotwórcze i chronologia Układu Słonecznego, p.19–21, (z METEORITE v.13 no.1).
 • Garcia Ruben, Odkrycie kalifornijskiego obszaru rozrzutu, p.22–25, (z METEORITE v.13 no.1). Relacja o znalezieniu nowego kalifornijskiego meteorytu Danby Dry Lake (chyba o ten meteoryt chodzi?!)
 • Cwietkow W.I., O znalezieniu meteorytu żelaznego Sejmczan, p.26, (fragment notki z METIEORITIKI 29/1969). Relacja znalazcy meteorytu Seymchan. Na stronie również fragment z książki Krinowa "Żelazny deszcz".
 • Norton Richard O., Szok i groza, p.27–28 (kolor), (z METEORITE v.13 no.1). Ilustrowany opis skali stopnia zszokowania meteorytów.
1/2007
 • Okładka: okaz meteorytu Sikhote-Alin*, dar Cwietkowa dla Milanówka.
 • Kramsztyk Stanisław, O aerolitach, p.3–6, artykuł z tygodnika KŁOSY No. 137 z dnia 8 (20) Lutego 1868 r.
 • Kosiński Janusz W., Stała wystawa meteorytów w Warszawie, p.6. Doniesienie i krótka informacja o wystawie i broszurze jej towarzyszącej.
 • Woolard Robert, Allende!, p.6–9, (z METEORITE v.12 no.4). Relacja z współczesnego wypadu w rejon spadku meteorytu Allende*.
 • Cwietkow Walentin, Kosmiczne katastrofy XX wieku, p.10–11. Relacja człowieka-legendy Walentina Cwietkowa o wyprawach w rejon spadku meteorytu tunguskiego i Sikhote-Alin*.
 • Drążkowski Jacek, "Goście z Kosmosu" w Milanówku, p.12. Relacja z wizyty Walentina Cwietkowa w Milanówku.
 • Bostick Mark, Targi meteorytowe Tucson 2007, p.13–16 (kolor), (z METEORITE v.12 no.4). Relacja z targów w Tucson w Arizonie, był tam nasz człowiek Marcin Cimała.
 • Hupé Gregory M., Dynamiczny duet – "Spirit Lives and Opportunity Knocks"!, p.17–21, (z METEORITE v.12 no.4). Relacja z wyprawy G.Hupea do Maroka, skąd przywiózł m.in. nowego lunara NWA 4472, shergottyta NWA 4468 i diogenita NWA 4473.
 • Swindle Tim, Warsztaty poświęcone pustynnym meteorytom, p.22–23, (z METEORITE v.12 no.4). Relacja z warsztatów poświęconych meteorytom pustynnym, które odbyły się w Casablance w Maroku, 2–4 sierpnia 2006 r. Aspekt prawny i etyczny poszukiwań na pustyniach Omanu i Libii.
 • McColl Don, Stratygrafia tektytów z Port Campbell potwierdzona, p.24–27, (z METEORITE v.12 no.4). O australitach.
 • Smuła Łukasz, Kto szuka ten znajdzie, p.27–28 (kolor). Opowieść Łukasza o udanych poszukiwaniach meteorytów pod Pułtuskiem*. Fotografie jego znalezisk.
 
4/2006
 • Okładka: fragmenty meteorytu Łowicz*, które, okazało się, nie są meteorytem.
 • Od redaktorów METEORITE, p.3–4.
 • Pietrzak Marek, Nieznane odłamki Łowicza, p.4. Opis i okoliczności znalezienia dwóch kawałków 68,8g i 112g meteorytu Łowicz*, który okazał się nie być jednak meteorytem.
 • O aerolitach, p.5–7, artykuł z tygodnika KŁOSY No. 137 z dnia 1 (13) Lutego 1868 r., część I.
 • Buhl Svend, Greshake Ansgar, Santa Vitoria do Palmar, 33304 amigos i jeden meteoryt: Nowy meteoryt z Brazylii, p.8–11, (z METEORITE v.12 no.4). Śledztwo poświęcone związkowi bolidu nad Brazylią z 25 czerwca 1997 roku z meteorytem Santa Vitoria do Palmar. Metryczka okazów.
 • Pilski Andrzej S., Międzynarodowe Stowarzyszenie Kolekcjonerów Meteorytów I.M.C.A. Inc., p.12. Refleksje członka Zarządu IMCA o Stowarzyszeniu.
 • Kosmulski Marek, Krytyka "metody próżniowej" przechowywania meteorytów, p.13. Polemika z wcześniejszym artykułem o metodzie próżniowej.
 • Norton Richard O., Płytki cienkie meteorytów – gdzie nauka styka się ze sztuką, p.13–15 (kolor), (z METEORITE v.12 no.4).
 • Muszyński Andrzej, Pilski Andrzej S., Socha Krzysztof, Dwa lata w Rezerwacie MORASKO, p.16–18. Poszukiwania Krzyśka Sochy na terenie Rezerwatu Morasko we współpracy z UAM z Poznania.
 • Karwowski Łukasz, Tajemnicze inkluzje w meteorytach Morasko, p.19–22. Bogato ilustrowane wyniki analiz meteorytów Morasko, Jankowo Dolne. Minerały tego meteorytu: troilit, miedź rodzima, daubreelit, sfaleryt, djerfisheryt, altait, cohenit, schreibersyt, kosmochlor, niezidentyfikowana krzemionka, oliwin, grafit [Minerals].
 • Pilski Andrzej S., Morasko IAB-MG, p.22–23. Klasyfikacja meteorytu Morasko.
 • Pilski Andrzej S., Mineralientage 2006, p.23–25, 28 (kolor). Relacja z Targów w Monachium w 2006 roku.
 • Stolarz Marcin, Garbolińska-Stolarz Kasia, W poszukiwaniu gwiazdki, która przyniesie szczęście, p.25–28 (kolor). Relacja Kasi i Marcina z ich wyjazdu do Maroka.
3/2006
 • Okładka: największy okaz meteoryt Morasko znaleziony przez Krzyśka Sochę.
 • Tucker Roy A., Dziennik łowcy planetoid, p.3–7, (z METEORITE v.12 no.3). Opowieść o człowieku szukającym planetoid, z sukcesem.
 • Bandurowski Jarosław, Relacja z VIII Pikniku Meteorytowego, Dzięgielów 2006, p.7.
 • Hutson Melinda, Co to znaczy sklasyfikować meteoryt?, p.8–10, (z METEORITE v.12 no.3). Opowieść kustosza kolekcji w Cascadia Meteorite Laboratory o problemach i procedurach klasyfikowania meteorytów.
 • Self Angus, Niech stanie się kamień: Historia meteorytu Hambleton, p.10–12, (z METEORITE v.12 no.3). Historia odkrycia nowego angielskiego pallasytu przez Roba Elliotta.
 • Horejsi Martin, Zen i sztuka mikroskopii meteorytowej, p.13–17 (kolor), (z METEORITE v.12 no.3). Autor opowiada o swojej pasji preparowania i fotografowania powierzchni meteorytów pod mikroskopem.
 • Gibbs Michael G., Berendsen Marni, Nie, to NIE jest "tylko kamień"! Zaangażowanie w edukację i popularyzację, p.17–20, (z METEORITE v.12 no.3).
 • Pai Manoj, Szarża meteorytowej brygady, p.21–25, (z METEORITE v.12 no.3). Pasjonująca historia poszukiwań na terenie spadku meteorytu Dhajala w Indiach w 1976 roku.
 • Cimała Marcin, 500 miligramów, p.25–28 (kolor). Ilustrowana relacja Marcina z wyprawy w rejon spadku meteorytu Moss*.
2/2006
 • Okładka: obraz płytki cienkiej Angra dos Reis*.
 • Zucolotto Elizabeth, Angra dos Reis, p.3–6, (z METEORITE v.12 no.2). O angrytach wszystko co wiedzieć powinniśmy i o ich prekursorze Angra dos Reis*.
 • Wakacyjne spotkania z pozaziemską materią, p.6. Relacja z wystawy w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym okazów z kolekcji Kazimierza Mazurka.
 • Nowiny: Nowa klasa komet może być źródłem ziemskiej wody, p.7–8, (z METEORITE v.12 no.2).
 • Mulvany Patrick S., Przechowywanie meteorytów w komorach próżniowych, p.9–14, (z METEORITE v.12 no.1). Obszerny opis próżniowych metod konserwacji meteorytów. O procesach prowadzących do degradacji meteorytów.
 • Swindle Tim, Campins Humberto, Gdzie są kometarne meteoryty?, p.14–16, (z METEORITE v.12 no.2).
 • Saul John, Lodowe meteoryty: czy jest rozsądnie ignorowanie anegdotycznych doniesień?, p.17–18, (z METEORITE v.12 no.2). Obszerny spis relacji o spadkach śniegowych i lodowych brył.
  Świetny, obszerny i wyczerpujący artykuł o meteorytach lodowych napisał Jerzy Strzeja w Roczniku PTM vol.1.
 • Classen Norbert, Monachijskie targi 2005 – bawarskie gwiazdy i stoiska, p.19–24, (z METEORITE v.12 no.2). Kolekcjonerzy i meteoryty. NWA 4025, NWA 2975, żelazny Treysa.
 • Shanos Gregory T., Ponowne odwiedziny aminokwasów meteorytu Murchison, p.24–25, (z METEORITE v.12 no.2). O związkach organicznych w meteorycie Murchison*.
 • Rubin Alan E., Sens badań meteorytów, p.25–26, (z METEORITE v.12 no.2).
 • Norton Richard O., Klasyfikacja chondrytów zwyczajnych, p.26–28 (kolor), (z METEORITE v.12 no.2).
1/2006
 • Okładka: Steve Arnold z pallasytem Brenham.
 • Od redaktorów METEORITE, p.3.
 • Schiff Joel, LIST, p.4.
 • Norton Richard O., Dr Joel L. Schiff. Pożegnanie, p.5. Pośmiertne wspomnienie o redaktorze METEORITE.
 • Nowiny: New Horizons – misja do Plutona rozpoczęta, p.6; Hayabusa wciąż na orbicie dookoła asteroidy Itokowa, p.6–7; Misja do komety w tarapatach – naukowcy donoszą o obecności wodnego lodu na powierzchni, częstych wybuchach gazów i pary, p.7–8; Stardust: żyzne plony kometarnych żniw, p.8. (z METEORITE v.12 no.1)
 • Notkin Geoffrey, Pole jak marzenie: Ponowne odkrycie pallasytu Brenham, p.9–13, (z METEORITE v.12 no.1). Steve Arnold i Geoffrey Notkin znajdują setki kilogramów pallasytu Brenham.
 • Pilski Andrzej S., Skąd wzięły się pallasyty?, p.13–14.
 • Pilski Andrzej S., Seymchan to też pallasyt, p.14. O pallasycie Seymchan.
 • Horejsi Martin, Chondryt Kendrapara: 6,6 kg prawdziwej fikcji i fałszywych faktów, p.15–17, (z METEORITE v.12 no.1).
 • Bakarat Aly A., Wzmianka z X wieku o Szkliwie Pustyni Libijskiej, p.17–18, (z METEORITE v.12 no.1). O LDG.
 • Baker Joel, Bizzarro Martin, Najstarsze bazaltowe meteoryty Układu Słonecznego, p.19–20, (z METEORITE v.12 no.1). O angrytach, Sahara 99555.
 • Martaus Alexander, Złoża mołdawitów – przeszłość i teraźniejszość, p.21–24, (z METEORITE v.12 no.1). Klasyfikacja i rejony występowania mołdawitów (wełtawitów).
 • Jastrzębska Agnieszka, Gurdziel Agnieszka, IV Konferencja Meteorytowa PTM, p.24–26. Fotograficzna relacja z konferencji, która zaczęła się w Warszawie na Wydziale Biologii UW i kontynuowana była w Wyszkowie.
 • Norton Richard O., Na tropie nieuchwytnych chondr zespolonych, p.27–28 (kolor), (z METEORITE v.12 no.1). Fotograficzna galeria chondr zespolonych pod mikroskopem polaryzacyjnym.
 
4/2005
 • Okładka: płytki meteorytu Seymchan, jedna z, druga płytka, bez oliwinów.
 • Nowiny: Kolejny sukces poszukiwacza meteorytów z Manitoby, p.3; Planetoida z dwoma księżycami, p.3–4; Nowy meteoryt z Zimbabwe, p.4, ... .
 • Cokinos Christopher, Harvey Nininger i jego wyprawa do Meksyku w 1929 roku, p.5–12, (z METEORITE v.11 no.4). Notatki autora artykułu do planowanej przez niego książki o poszukiwaczach. Notatki o wyprawie H.Niningera i towarzyszącego mu Alexa Richardsa do niebezpiecznego 'porewolucyjnego' Meksyku.
 • Lefort Mathias, Wyprawa do wnętrza starego krateru, p.12–14 (kolor), (z METEORITE v.11 no.4). Relacja z wyprawy do struktury impaktowej Rochechouart-Chassenon we Francji. Mapa, fotografie terenu i lokalnych brekcji.
 • Norton Richard O., ABC fotografowania meteorytów – część II, p.15–16 (kolor), (z METEORITE v.11 no.4). Jak robić poprawne i ciekawe fotografie meteorytów pod mikroskopem.
 • Horejsi Martin, Meteoryt żelazny Randsburg: owocne poszukiwania na cyfrowym polu, p.17, (z METEORITE v.11 no.4). Opowieść, jak Adam Hupé kupił na eBay'u pseudometeoryt mając podejrzenia, że to jest to! Okazało się że nabył meteoryt żelazny, nowy 18 kg kolos nazwano Randsburg.
 • Chinellato Matteo, Orvinio, p.18–19, (z METEORITE v.11 no.4). Opis spadku meteorytu Orvinio* we Włoszech w 1872 roku.
 • Carion Alain, Egipt – grudzień 2004, p.20–21, (z METEORITE v.11 no.4). Francuska wyprawa do Egiptu w okolice Gilf Kebir (GKCF, Glif Kebir Crater Field), gdzie na zdjęciach satelitarnych dostrzeżono kilkanaście kraterów meteorytowych (o wielkości nawet 2 km).
 • Gabelica Zelimir, Valange Sabine, Warin Roger, Targi meteorytowe Ensisheim 2005, p.22–26, (z METEORITE v.11 no.3). Relacja z targów. Meteoryt Jonzac*, Fukang, Benguerir*.
 • Svensson Daniel, Muonionalusta, p.26–28 (kolor). Ilustrowana opowieść o poszukiwaniach w Muonionalusta. Uczestnicy znaleźli kilkanaście okazów, największy ważył 78 kg!
3/2005
 • Okładka: wytrawione płytki meteorytu Mundrabilla.
 • Kichinka Kevin, Jesień we Francji (cz. II), p.3–7, (z METEORITE v.11 no.3). Opis wizyty autora w Museum National d'Histoire Naturelle w Paryżu, spotkanie z dr Brigitte Zenda. Francuskie meteoryty: Château Renard*, Ensisheim*, Juvinas*, Orgueil*, Ornans*, L'Aigle*.
 • Classen Norbert, Nowe meteoryty księżycowe i marsjańskie, p.8–12, (z METEORITE v.11 no.3). Badacz i posiadacz największej kolekcji meteorytów księżycowych i marsjańskich – przegląd nowości: Dhofar 908, Dhofar 960, Dhofar 1084, Dhofar 1224, NWA 2327, NWA 2626, NWA 2737, NWA 3136, NWA 3171.
 • Norton Richard O., ABC fotografowania meteorytów – część I, p.13–14 (kolor), (z METEORITE v.11 no.3). Jak fotografować meteoryty. Fotki: Gao-Guenie*, Gold Basin, Canyon Diablo, Sahara 95035.
 • Phillips Tom, Zdjęcia mikroskopowe w połączonym świetle odbitym i przechodzącym, p.15 (kolor), (z METEORITE v.11 no.3). Perfekcyjne fotografie szlifów meteorytów. DaG 478, JaH 055.
 • Nowiny: Pozasłoneczny pas planetoid, p.16; NWA 2653, p.16; Meteory wykorzystywane do badań zmian klimatu, p.16–17; Sympozjum ESA, p.17.
 • Horejsi Martin, Sprzedaż farmy i przeprowadzka do Panamy!. p.18–19, (z METEORITE v.11 no.3). Artykuł o sprzedaży swojej kolekcji przez Mika Farmera. Fotki części okazów: Boguslavka*, Łowicz*, Barwell*, St.Michel*, Wold Cottage*, Stannern*, New Concord*, Knyahinya*, Wiluna*, Nuevo Mercurio*, New Halfa*, Supuhee*.
 • Notkin Geoffrey, Czarne kamienie w Colorado, p.20–22, (z METEORITE v.11 no.4). Relacje z targów w USA, zamachy z 11 września 2001 roku, huragan Katrina ...
 • Shagdarsuren Ganzorig, Ekspedycja meteorytowa w Mongolii, p.23–24, (z METEORITE v.11 no.3). Relacja członków MMA, Mongolian Meteoritical Association na pustynię Gobi. Znalezienie meteorytów ze spadku z 16 listopada 2004 r. w okolicy Delgertsogt.
 • Drążkowski Jacek, Wirtualna podróż do ziemskich kraterów meteorytowych, p.25–27. Podróż w programie Google Earth.
 • Cimała Marcin, Dzięgielowski Piknik Meteorytowy, p.27–28 (kolor). Fotograficzna relacja z VII Pikniku, który odbył się w Dzięgielowie, siedzibie PolandMetu w 2005 roku.
2/2005
 • Okładka: fotografie z płytek cienkich, JaH 055.
 • Nowiny: Stiles Lori, Zagadka Krateru Meteorowego rozwiązana, p.3; Mars niedawno aktywny, p.3–4; Dawn w odwiedziny do planetoid, p.4–5; Czy możemy pochodzić z Marsa?, p.5; Strzeja Jerzy, Seminarium Meteorytowe, Olsztyn, 2005, p.5–6.
 • Kichinka Kevin, Jesień we Francji, p.7–10, (z METEORITE v.11 no.2). Opis wizyty autora w Museum National d'Histoire Naturelle w Paryżu. Francuskie meteoryty: Alais*, Aubres*, Barbotan*, Chassigny*, Ensisheim*, Juvinas*, Orgueil*, Ornans*, L'Aigle*.
 • Heinlein Dieter, Neuschwanstein. Nowiny z obszaru rozrzutu w Alpach Bawarskich, p.11–13, (z METEORITE v.11 no.2). Historia spadku i poszukiwań meteorytu Neuschwanstein*.
 • Norton Richard O., Phillips Tom, Przegląd płytek cienkich meteorytów, p.13–15 (kolor), (z METEORITE v.11 no.2). Chondry w mikroskopie polaryzacyjnym.
 • Woolard Robert, Oman 2005 – Dhofar, w porządku, p.16–21, (z METEORITE v.11 no.2). Relacja autora z wyjazdu z Mike Farmerem do Omanu. Znaleziska z SaU i Dhofara. Dhofar 1130, 1142, 1162, 1175, 1178, 1179, 1180 (lunar).
 • Chinellato Matteo, Meteoryt Motta di Conti, p.22–24, (z METEORITE v.11 no.2).
 • Sephton Mark A., Zasada Avocado. Co może powiedzieć nam egzotyczny owoc o początkach Układu Słonecznego, p.24–25, (z METEORITE v.11 no.2).
 • Pacer Grzegorz, Letnie wakacje zimą, p.26–28 (kolor). Wyprawa Grzegorza i Ani do Australii na tektyty i meteoryty z licznych tam kraterów. Kolorowe fotki z wyjazdu.
1/2005
 • Okładka: mikroskopowe zdjęcie zgładu meteorytu Zakłodzie oraz obraz z płytki cienkiej.
 • Bartoschewitz Rainer, Osowski Paweł, Podgrodzie – nowy polski meteoryt, p.3. Relacja znalazcy o okolicznościach znalezienia meteorytu. W żwirowni na głębokości 4 metrów znalazł Paweł Osowski kilka małych okruchów o łącznej wadze 8,9 g, które okazały się fragmentami nowego polskiego meteorytu Podgrodzie. Badał go Rainer Bartoschewitz z Bartoschewitz Meteorite Laboratory w Gifhorn w Niemczech.
 • Nowiny: Anne Black, IMCA, p.4; Masowa zagłada na końcu Permu, p.5; Meteoryt na Marsie, p.5; Mnóstwo wstrząsów na Erosie, p.5–6.
 • Pilski Andrzej S., Zakłodzie – tajemniczy meteoryt enstaytowy, p.7–9. Wyniki badań meteorytu Zakłodzie.
 • McColl Don, Heinen Guy, Ablacja i minitektyty, p.10–12, (z METEORITE v.11 no.1). Hipotezy formowania się australitów 'guzikowych'. Ślady czasowej plastyczności tektytów.
 • Phillips Tom, Badanie meteorytów w świetle odbitym, p.13–15 (kolor), (z METEORITE v.11 no.1). Opis warsztatu najbardziej doświadczonego w tej dziedzinie badacza oraz wykonane przez niego imponujące fotografie mikroskopowe struktur. Feeria barw i kształtów.
 • Norton Richard O., Chitwood Lawrence A., Porowatość i gęstość meteorytów, p.16–19, (z METEORITE v.11 no.1). Opis metod pomiaru gęstości i porowatości meteorytów. Oraz wyniki i wnioski.
 • Sephton Mark A., Verchovsky Alexander B., Gazy o prastarej szlachetności, p.19–20, (z METEORITE v.10 no.4). Gazy szlachetne w meteorytach i Układzie Słonecznym.
 • Jensen Mike, Intrygujący kamień odnaleziony nieopodal Berthoud w stanie Colorado, p.21–22, (z METEORITE v.11 no.1). Okoliczności spadku i znalezienia meteorytu Berthoud*. Nie znaleziono dalszych okazów, jak powstawał artykuł nie wiedziano jeszcze jaki to typ, dziś już wiemy, jest to eukryt monomiktyczny. Fartowny spadek w okolicy Mika Jensena, znanego kolekcjonera i popularyzatora.
 • Sephton Mark A., James Rachael H., Lit w meteorytach – świadectwo wodnej przeszłości, p.23, (z METEORITE v.11 no.1). Wyniki badań izotopów litu (Li) w meteorytach.
 • Markowski A., Quitte G., Halliday A.N., Meteoryty, izotopy wolframu i początki układu słonecznego, p.24–25, (z METEORITE v.11 no.1). Tu dla odmiany o izotopach wolframu (W). Badania meteorytów żelaznych.
 • Padirac Dominique, Kratery uderzeniowe są twardsze od znajdujących się w nich diamentów, p.26, (z METEORITE v.11 no.1). Odkrycie nowej formy diamentu jeszcze twardszej od klasycznego diamentu. Odkryto je w strukturach impaktowych Ries i Popigai.
 • Siemiątkowski Jacek, Rzadki kontakt chłodnego chondrytu z gorącym stopionym achondrytem, p.27–28 (kolor). Badania okruchów achondrytowych w chondrycie Zag*.
 
4/2004
 • Okładka: nowe polskie meteoryty: Jankowo Dolne i Krupe, znaleziska Mateusza Szyszki.
 • Karwowski Łukasz, Nowy polski meteoryt: Jankowo Dolne, p.3–4. Historia znalezienia meteorytu Jankowo Dolne.
 • Pilski Andrzej S., A nie mówiłem?, p.5. Hipotezy pochodzenia meteorytu Morasko – spadek kraterotwóczy czy na lodowiec?
 • Buhl Svend, Ufaj Allachowi, ale przywiąż wielbłąda. Pole meteorytowe HaH po 20 latach poszukiwań, p.6–10, (z METEORITE v.10 no.4). Relacja światowej sławy huntera z wyprawy na pustynię Hammada al Hamra w Libii.
 • TARGI, TARGI...; Gabelica Zelimir, Ensisheim 2004, p.10–13; Pilski Andrzej S., Mineralientage Munchen 2004. Meteorytowa arystokracja i plebs, p.13, 16–17; Cimała Marcin, Derecki Sławomir, Dealerzy i ... meteoryty, p.14–15 (kolor). Ilustrowane relacje z targów w 2004 roku.
 • Nowiny: Meteoryt z Morza Deszczów, p.17, o meteorycie księżycowym SaU 169 z Omanu; Meteoryty Elbert znalezione przez dziadka i wnuka, p.17–18; Nowy włoski meteoryt żelazny, p.18–19, o trzecim włoskim meteorycie żelaznym "Umbria"; Fragmenty planetoid na szybkim kursie kolizyjnym z Ziemią, p.19; Powstało Brytyjsko Irlandzkie Towarzystwo Meteorytowe, p.19, powstanie BIMS.
 • Norton Richard O., Chitwood Lawrence A., Wyznaczanie gęstości meteorytu, p.20–21, (z METEORITE v.10 no.4).
 • Jensen Erland Damgaard, Tworzenie się wietnamskich tektytów rozbryzgowych, p.22–25, (z METEORITE v.10 no.4).
 • Horejsi Martin, Z terenów spadku, p.25–26, (z METEORITE v.10 no.3). O meteorytach: Ensisheim*, Barbotan*, Sjena*, Krasnojarsk, Wold Cottage*, L'Aigle*, Weston*.
 • Karwowski Łukasz, I znowu Mateusz... Kolejny nowy polski meteoryt, p.26–28 (kolor). Okoliczności znalezienia meteorytu Krupe przez Mateusza Szyszkę. Wstępne wyniki badań meteorytu Krupe.
3/2004
 • Okładka: Auckland* świeży spadek z Nowej Zelandii.
 • Panczner William D., Odwiedziny Allende, p.3–7, (z METEORITE v.10 no.3). O Allende* prawie wszystko ;-)
 • Shanos Gregory T., Fragmenty meteorytu i fullereny na granicy Permu i Triasu, p.8–9, (z METEORITE v.10 no.3). Wielkie wymieranie 245 mln lat temu na granicy Permu i triasu (P/T). Badania egzotycznych cząstek węgla – fullerenów wiążących kosmiczne izotopy.
 • Christenson Andrew L. (komentarz), Odnalezienie meteorytu Winona – relacja J.W. Simmonsa, p.10–12, (z METEORITE v.10 no.3). Pasjonująca relacja z odkrycia starego indiańskiego grobowca z meteorytem Winona. Faktyczne okoliczności znalezienia i weryfikacja powszechnie przyjętych informacji.
 • Horejsi Martin, Czy rok 2004 będzie rokiem brakujących obszarów rozrzutu?, p.13, (z METEORITE v.10 no.3). O statystykach spadków i spadkach z 2004 roku.
 • Archer Brenda & Schiff Joel, Dar z kosmosu ląduje w Nowej Zelandii, p.14–15, (z METEORITE v.10 no.3). Spadek meteorytu Auckland* w Nowej Zelandii z 12 czerwca 2004 roku.
 • Notkin Geoffrey, Lingua Franconia – odcyfrowanie meteorytowego cmentarzyska Arizony, p.16–21, (z METEORITE v.10 no.3). Poszukiwania na obszarze Franconia.
 • Padirac Dominique, Nowe znaleziska w Morasku, p.21–22, (z METEORITE v.10 no.3). Sławek Derecki przeszukuje razem z francuskim przyjacielem rejon Moraska.
 • Barakat Aly A., Starożytni Egipcjanie i meteoryty żelazne, p.23–25, (z METEORITE v.10 no.3).
 • Pilski Andrzej S., Dziesięć lat Baszkówki, p.26. O Baszkówce*.
 • Norton Richard O., Tylko na głębokość skórki, p.27–28 (kolor), (z METEORITE v.10 no.3). O skorupach obtopieniowych i regmagliptach. Meteoryty: Pasamonte*, Cabin Creek*.
2/2004
 • Okładka: płytki z widocznymi brekcjami Pułtuska*
 • Pilski Andrzej S., Pułtusk i inne kawałki gruzu z planetoidy 6 Hebe, p.3–4.
 • Panczner William D., Alexander von Humboldt – "Jeden z cudów świata", p.5–9, (z METEORITE v.10 no.2). Niemiecki badacz i jego wkład w badania meteorytów m.in. meteoryt Chupaderos, Juvinas*.
 • Povenmire Hal, Chondryt L5 Statesboro z Georgii, p.9, (z METEORITE v.10 no.2).
 • Pelé Pierre-Marie, Lejeune Vincent, Dahhan Jean-Mare, Polowanie na hiszpański bolid, p.10, (z METEORITE v.10 no.2). Poszukiwania meteorytu, który spadł z efektownego bolidu 4 stycznia 2004 roku w Hiszpanii – Villalbeto de la Peña*.
 • Horejsi Martin, Uprawa planetoidy Amgali: chondrytowa rywalizacja między farmerami, p.11, (z METEORITE v.10 no.2). Opowieść o rywalizacji teamu G&A Hupe i Mika Farmera w pozyskiwaniu okazów ze spadku Oum Dreyga* [Amgala*].
 • Chinellato Matteo, Meteoryt Messyna, p.11, (z METEORITE v.10 no.2).
 • Norton Richard O., Porowate chondryty zwyczajne, p.13–15 (kolor), (z METEORITE v.10 no.2). O porowatości meteorytów, m.in. o Baszkówce*, Nuevo Mercurio* i Mount Tazerzait*.
 • Mitterling Al, Kolekcja meteorytów Muzeum Smithsona, p.16–19 (kolor), (z METEORITE v.10 no.2). Kolekcja meteorytów największej w USA instytucji naukowej Smithsonian Institute. Meteoryty: Tucson Ring, Lafayette, Bencubbin, Cumberland Falls*, Peekskill*.
 • Sephton Mark A., Butterworth Anna L., Metan w meteorytach – zapach egzotyki, p.20, (z METEORITE v.10 no.2).
 • Riffel Lyn, Meteorytowa przygoda Dustina, p.21–22, (z METEORITE v.10 no.2). Historia spadku i odnalezienia przez małego chłopca meteorytu Elbert*, który spadł 11 stycznia 1998 roku w Kolorado.
 • Altmann Martin, Gifhorn – wrażenia dealera, p.23. Refleksje znanego dealera z targów w Gifhorn w 2004 roku.
 • Classen Norbert, Ping-pong w kosmosie. Księżycowa i marsjańska mania w Muzeum Przyrodniczym w Bernie, p.24–26, (z METEORITE v.10 no.2). Relacja z wizyty autora, jego żony i S. Haberera w muzeum NHM w Bernie. Meteoryty marsjańskie i księżycowe: SaU 094, SaU 169, JaHy i statystyka znalezisk szwajcarskiej grupy w Omanie.
 • Siemiątkowski Jacek, Chondryt Pułtusk: przykład meteorytowej brekcji wieloskładnikowej (H4+H5), p.26–28 (kolor). Pułtusk* jako brekcja. [Notka: Notice sur la météorite tombée le 30 janvier 1868 aux environs de la ville de Pułtusk, fragment w tłumaczeniu J.Pokrzywnickiego].
1/2004
 • Okładka: 200 lat figur Thomsona/Widmanstättena.
 • Kichinka Kevin, Gdyby róża nazywała się inaczej... . Sprawa zmiany nazwy figur Widmanstättena, p.3–6, (z METEORITE v.10 no.1). Skąd nazwa figur i kim byli jej odkrywcy. Oryginalne rysunki Thomsona rzeczywistego odkrywcy figur Widmanstättena.
 • Gurov Eugene P., Krater uderzeniowy Bołtysz na Ukrainie, p.7–9, (z METEORITE v.10 no.1). Struktury uderzeniowe na Ukrainie. 24 km struktura Bołtysz.
 • Z targów na targi, (z METEORITE v.10 no.1). Becker Klaus, VI Międzynarodowe Targi Meteorytowe w Gifhorn, p.10–11. Pinter Christian, "Witamy w Komorze Skarbów" – Monachium 2003, p.11–12. Relacje z targów w 2003 roku.
 • Norton Richard O., Chitwood Lawrence A., Ziemskie kamienie udające meteoryty, p.13–15 (kolor), (z METEORITE v.10 no.1). O pseudometeorytach (meteorwrongs).
 • Socha Krzysztof, Morasko – inne spojrzenie, p.16–18. Największy polski poszukiwacz meteorytu Morasko prezentuje swoje teorie i spostrzeżenia.
 • Saul John M., Geologiczne konsekwencje ostatniego ciężkiego bombardowania, p.19–23, (z METEORITE v.10 no.1). Ostatnie ciężkie bombardowanie (LHB) i jego ślady na powierzchni Ziemi. Olbrzymie struktury uderzeniowe, a m.in. rozmieszczenie złóż geologicznych. Fascynujące!
 • Meteorytowe spotkania. Targi w Gifhorn. Piknik meteorytowy. Konferencja Meteorytowa Poznań 2004, p.24. Relacje: Gifhorn 2003, piknik w Rudniku Wielkim u Państwa Pacerów, plany konferencji w Poznaniu.
 • Spadają meteoryty, (z METEORITE v.10 no.1). Reddy Vishun Vardhan, Virdi Manmeet, Orissa, p.24–25, Spadek meteorytu Orissa* 27 września 2003 roku w Indiach. Morgan Matt, Breikss Juris, Meteoryt Worden: Jeszcze jeden trafiony samochód, p.25–26. Spadek meteorytu Worden* 1 września 1997 w stanie Michigan w USA, hammer.
 • Thomas Philippe, Dejouy Léa, Bensour, p.27–28 (kolor). Wyprawa w rejon spadku meteorytu Bensour*, oraz szlaki transportu meteorytów z Sahary.
 
4/2003
 • Okładka: mapa lokalizacji znalezisk meteorytu Morasko.
 • Meteorytowe wieści z Moraska: Janus Artur, Jak szukałem meteorytów Morasko, p.3; Socha Krzysztof, Kiedy spadł meteoryt Morasko, p.4; Siemiątkowski Jacek, Struktura fragmentu meteorytu Morasko otrzymanego od znalazcy, p.5, obrazy zgładów w świetle odbitym, kryształy schreibersytu, rhabdytu; Pilski Andrzej S., Gdzie i kiedy spadły meteoryty Morasko?, p.6.
 • Panczner William D., Czy meteoryt Toluca nie jest z Toluca w Meksyku?, p.7–10, (z METEORITE v.9 no.4). Czy rzeczywiste miejsce znajdywania meteorytu Toluca to Xiquipilco (Jiquipilco)? Wyprawa Niningera.
 • Wilson J. Gregory, Wold Cottage: przeszłość i teraźniejszość, p.11–14, (z METEORITE v.9 no.4). O historycznych spadkach meteorytów, wyprawa autora na miejsce spadku meteorytu Wold Cottage*.
 • Barakat Aly A., Meteorytowe pierwiastki w brekcji piaskowca z obszaru szkliwa Pustyni Libijskiej, p.15, (z METEORITE v.9 no.4). LDG.
 • Norton Richard O., Wrostki wysokotemperaturowych minerałów w chondrytach węglistych, p.16–17, (z METEORITE v.9 no.4). Inkluzje wapniowo-glinowe (CAI) w chondrytach węglistych Axtell i Allende*.
 • Carslake Colin Wayne, Tektyty południowo-wschodniej Azji, p.18–20, (z METEORITE v.9 no.4). Obfitość wszelkich -nitów z Azji ;-) tybetanity, nepality, malajzjanity, billitonity, jawanity.
 • Pilski Andrzej S., Meteorytowe wieści z Moskwy, p.20–21. Pseudometeoryt Szyrokowski (Shirokovsky), Dronino, bolid Witimski (z 25 września 2002 roku).
 • Raukas Anto, Tiirmaa Reet, Nowe życie kraterów meteorytowych Kaali, p.22–23, (z METEORITE v.9 no.4). Estoński odpowiednik naszej grupy kraterów Morasko – Kaali. Grupa kraterów Kaali ma udowodnione pochodzenie impaktowe.
 • Meteoryt w Nowym Orleanie. Notka o spadku meteorytu New Orleans* w Luizjanie, p.23.
 • Kozłowski Szymon, Zbiór meteorytów Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie, p.24. Relacja Szymona (simkoz.com) z wizyty w MHN (Museum für Naturkunde) w Berlinie. Też byłem ;-)
 • Shanos Gregory T., Organiczne związki w meteorycie Tagish Lake, p.23–27, (z METEORITE v.9 no.4). Opis spadku i lista organicznych związków węgla meteorytu Tagish Lake*.
 • Budka Phyllis Z., Podróż w przeszłość: cyfrowa rekonstrukcja, jak tworzył się pallasyt Imilac, p.27–28 (kolor), (z METEORITE v.9 no.4).
3/2003
 •  Okładka: mapa obszaru spadku i okaz meteorytu Park Forest*.
 • Sipiera Paul P., Deszcz meteorytów w Park Forest, p.3–6, (z METEORITE v.9 no.3). Hunterzy na miejscu najnowszego spadku w stanie Ilinois. Szkody poczynione (tzw. hammer) przez meteoryt Park Forest*, który spadł 26 marca 2003 roku na przedmieściach Chocago.
 • Notkin Geoffrey, Sinclair John, W gęstwinie nocy, p.6–8, (z METEORITE v.9 no.3). Znani poszukiwacze (jeszcze Steve Arnold) przeszukują teren spadku Park Forest*.
 • Horejsi Martin, Przenośny teren spadku, p.9, (z METEORITE v.9 no.3). Jeszcze o meteorycie Park Forest* i kolekcjonowaniu przedmiotów związanych ze spadkami tzw. hammerów, szkło z wybitego okna, płyty przebitych dachówek i ścian, uszkodzone sprzęty domowe ... .
 • Nowiny: Horejsi Martin, Obiekt Shirokovsky: meteoryt, ziemska skała czy jeszcze coś innego?, p.10–11, o pseudometeorycie Shirokovsky; Starożytny deszcz meteorytów, p.11, czy 500 mln lat temu spadało więcej meteorytów, obecnie średnio spada jeden meteoryt na rok na powierzchnię 12.5 tys. km2; Whitehouse David, Czy meteoryt miał wpływ na historię chrześcijaństwa?, p.11–12, czy opisane w historycznych kronikach wydarzenie w 312 r. n.e. było spadkiem meteorytu i miało wpływ na toczącą się wojnę pomiędzy Konstantynem a Maxentiusem?; Norton Richard O., W kierunku zakazu kolekcjonowania, p.12, aspekty prawne faktu posiadania, szukania i eksportu meteorytów.
 • Norton Richard O., Petrograficzna galeria meteorytów, p.12–16 (kolor), (z METEORITE v.9 no.3). Galeria obrazów chondr i minerałów w achondrytach w płytkach cienkich.
 • Classen Norbert, Kamienie z Czerwonej Planety – alternatywna wyprawa na Marsa, p.17–22, (z METEORITE v.9 no.3). Opis największej kolekcji meteorytów z Marsa i Księżyca. Co i dlaczego kolekcjonują ludzie? Dlaczego lunary i martiany?
 • Irving Anthony, Marsjański meteoryt NWA 1460, p.22. Doniesie o nowym chassignitie sparowanym z NWA 480. Skład i budowa (minerał baddeleyit).
 • Dransart Emmanuel, Baron Michel, Saint-Aubin: Nowy francuski meteoryt. Krótka opowieść o nieprawdopodobnym odkryciu, p.23–24, (z METEORITE v.9 no.3).
 • Mazurek Kazimierz, Czy meteoryt Northwest Africa 1242 to As-Sarir?, p.25–26. Dociekania autora na temat podobieństw NWA 1242 i niezgłoszonego mezosyderytu As-Sarir sprzedawanego przez Michała Ormandy z Bratysławy. Również posiadam bardzo ładną płytkę tego meteorytu kupioną w Tišnovie.
 • Kotowiecki Andrzej, Święte meteoryty, p.26–28. Przegląd meteorytów odgrywających ważną rolę w różnych religiach. Czarny Kamień z Pergamonu, Kaaba w Mekce, Kamień z Emesy, Kamień Kronosa w Delfach. Meteoryty utrwalone na starożytnych monetach.
2/2003
 • Okładka: Księżyc i meteoryt z Księżyca DaG 400.
 • Classen Norbert, W pogoni za Księżycem – wyznania lunatyka, p.3–7, (z METEORITE v.9 no.2). O meteorytach księżycowych opowiada największy ich kolekcjoner i znawca (ciekawostką jest fakt, że meteorytami zaraził się Classen od Grzegorza Pacera!). Ciekawe spostrzeżenia autora o częstości występowania meteorytów z Księżyca. Lunary z Omanu.
 • Ambrose David P., Talukdar Sumitra, Dzień kiedy z nieba spadły kamienie. Prawdziwe opowieści z pierwszych sekund po spadku Thuathe, p.8–10, (z METEORITE v.9 no.2). Relacje świadków spadku meteorytu Thuathe* w Lesoto.
 • Mckenzie R.S., Thuathe: Nowy meteoryt z Lesoto, p.10–13, (z METEORITE v.9 no.2). Opis okoliczności, elipsa spadku, klasyfikacja, typowe znaleziska – meteoryt Thuathe*.
 • Padirac Dominique, Mars: Wyschnięta gąbka?, p.14, (z METEORITE v.9 no.2). NWA 1669 a sprawa wody na Marsie. Własności i okoliczności formowania się meteorytu NWA 1669 (Mala'ika).
 • Povenmire Hal, Meteoryt Sylacauga z Alabamy, p.15–17, (z METEORITE v.9 no.2). Okoliczności spadku 'hummera', pierwszego udokumentowanego uderzenia człowieka przez meteoryt, chondrytu H4 Sylacauga* w listopadzie 1954 roku.
 • Pearson Victoria K., Sephton Mark A., Meteoryty, Cząsteczki i Minerały. Czy jest to recepta na życie?, p.17–18, (z METEORITE v.9 no.2). Rozważania o pochodzeniu życia i ewentualnym w tym udziale meteorytów.
 • Deszcz meteorytów koło Chicago, p.18. Krótkie doniesienie o spadku w Park Forest* w Illinois.
 • Horejsi Martin, Minimalna kolekcja meteorytów, p.19, (z METEORITE v.9 no.2). Krótki przewodnik co zbierać, od czego zacząć? Canyon Diablo, Allende*, Imilac, Murchison*, Gibeon, Sikhote-Alin*, Vaca Muerta, Zagami*... .
 •  Norton Richard O., Tucsońskie targi meteorytowe – 2003, p.20–22, (z METEORITE v.9 no.2). Relacja z targów w Tucson w 2003 roku.
 • Ross Dirk, Kratery Meteorytowe Odessa i Centrum dla zwiedzających, p.22–23, (z METEORITE v.9 no.2). 'Muzeum' meteorytu i kraterów Odessa w Teksasie.
 • Syberyjski bolid, p.23. Doniesienie o wyprawie na miejsce prawdopodobnego spadku z bolidu nad Syberią w regionie Irkuckim. Roboczo nazwany meteorytem Witim, oczekuje się, że do ziemi dotarło kilkadziesiąt ton!?!
 • Recenzje: Kichinka Kevin, The Robert Haag, Collection of Meteorites: Private Collection Edition, p.24.
 • Kotowiecki Andrzej, Dziewiętnasty polski meteoryt, p.25. Śledztwo Andrzeja Kotowieckiego o losach polskich meteorytów: Częstochowa-Raków I i II oraz Wietrzno-Bóbrka. Odkrycie nowego meteorytu: siekierki żelaznej z meteorytu żelaznego (oktaedrytu) z okresu halsztackiego D z Jezierzyc Małych koło Strzelina (wcześniej lokalizowana błędnie z Jezierzyc k/Dzierżoniowa). Czwarty wyrób z żelaza meteorytowego w Polsce.
    Notka: Wykład omawiający wszystkie znane w 2003 roku wyroby z żelaza meteorytowego wygłoszony podczas II Seminarium Meteorytowego w Olsztynie przez A.Kotowieckiego w formacie PDF na stronach wydawnictw PTM.
 • Norton Richard O., Chitwood Lawrence A., Bazalty ze zdyferencjonowanych globów, p.26–28 (kolor), (z METEORITE v.9 no.2). Bazalty ziemskie i planetoidalne – shergottyty (Zagami*, DaG 476), eukryty (Ibitira).
1/2003
 • Okładka: wyprawa braci Hupé do Maroka i Algierii.
 •  Hupe Adam C., "Co robisz żywy?" – na drodze do Safsaf, p.3–7, (z METEORITE v.9 no.1). Wyprawa braci Hupe do Maroka i Algierii (?). Góry Atlas, Zagora, Safsaf, Erfoud, Ouarzazate.
 • Chinellato Matteo, Renazzo, p.8–9, (z METEORITE v.9 no.1). Historia meteorytu Renazzo* prekursora nazwy chondrytów węglistych typu CR. Fotografia masy głównej.
 • Pilski Andrzej S., Kolekcjonowanie niczego, p.9–10. Refleksje autora o kolekcjonowaniu "bardzo małych fragmentów" meteorytów. Ciekawe i skądinąd słuszne spostrzeżenia o granicy wielkości tego, co można jeszcze nazwać meteorytem i sensowności kolekcjonowania 'nazw'!
 • Sephton Mark A., Pearson Victoria K., Watson Jon S., Słodki zapach meteorytu Orgueil, p.10–11, (z METEORITE v.9 no.1). O organicznych związkach wykrytych w meteorycie węglistym Orgueil*, a pochodzących ze ... środków czystości stosowanych w muzeach ;-)
 • Slater Valerie P., Sekrety ujawniane przez temperatury chondrytów zwyczajnych, p.12–13, (z METEORITE v.9 no.1). Typy petrograficzne chondrytów zwyczajnych, temperatury do jakich były ogrzane ich ciała macierzyste, widoczność chondr.
 • Cimała Marcin, eBay.com – internetowa giełda meteorytów, p.14–16. Porady naszego krajowego dealera o kupowaniu i sprzedawaniu meteorytów w serwisie eBay. Wiele cennych wskazówek.
 • Kichinka Kevin, Rob Elliott – brytyjski dziedzic nieba, p.17–18, (z METEORITE v.9 no.1). Opowieść o największym europejskim kolekcjonerze meteorytów (byłym, w 2007 roku wycofał się z kolekcjonowania, sprzedał całą swoją kolekcję!!). Nie wiedziałem np., że wcześniej zajmował się on projektowaniem systemów naprowadzania rakiet dla wojska!
 • Calfe Mica kapitan, Czy to była krowa czy meteoryt?, p.19–20, (z METEORITE v.9 no.1). Hipoteza kapitana straży pożarnej o prawdopodobnej przyczynie wielkiego pożaru w Chicago w 1871 roku. Czy był to spadek deszczu meteorytów?
 • Horejsi Martin, Cilz Marlin, Prywatna elipsa rozrzutu: okazy z meteorytowych kolekcji, p.21, (z METEORITE v.9 no.1). Refleksje o sprzedaży wielkich kolekcji meteorytów. Co jest cenne i pożądane w środowisku kolekcjonerów?!
 • Opowieść Roberta Haaga o jego kolekcji i pasji, pretekstem było ukazanie się jego najnowszej edycji katalogu Collection of Meteorites. p.22, tłumaczenie Pilski Andrzej S.
 • Leśniakiewicz Robert K., Paleometeoryty ze śmietnika, p.23–24. O sensowności poszukiwania meteorytów w kopalnianych odpadach. O strukturze impaktowej niedaleko pokładów soli w Kłodawie.
 • Kotowiecki Andrzej, Programy "SPACEWATCH" wymagają pilnie międzynarodowych rozwiązań prawnych, p.24–26. Przegląd stanu prawnego Kosmosu ;-) O programach obserwacji nieba pod kątem zagrożenia katastroficznym spadkiem.
 • Doniesienie Andrzeja Pilskiego o nowym pallasycie Shirokovsky, p.26. Dziś wiemy, że to pseudometeoryt – oszustwo. Klasyfikacji dokonywał wtedy Sergiej Afanasjew!
 • Norton Richard O., Curchin John, Podstawy mikroskopii w świetle spolaryzowanym, p.27–28 (kolor), (z METEORITE v.9 no.1). Podstawy, płytki cienkie, barwy interferencyjne, dwójłomność.
   
Jak znajdę czas pociągnę spis na lata wcześniejsze 
 
1992-2003 – spis Jerzyka
 

Podano również przy poszczególnych artykułach, które są tłumaczeniami z angielskojęzycznego METEORITE, numer w którym wydrukowano oryginał. Wszystkie przedruki z METEORITE są za zgodą ich wydawcy © Arkansas Center for Space and Planetary Sciences (do roku 2005 wydawcą było © Pallasite Press). A za całość od ponad 20 lat dba Andrzej S. Pilski!

 
stat4u
Page update: 2023-05-19 09:46